Johtajien tunnistaminen ja kehittäminen Talogyn InView Leadership -ratkaisujen avulla

Johtajien tunnistaminen ja kehittäminen Talogyn InView Leadership -ratkaisujen avulla

Johtamisen ratkaisut, jotka yhdistävät ihmiset, tarkoituksen ja suoriutumisen.

Decoration
Keskustele Talogyn asiantuntijan kanssa

Talogyn johtamisen viitekehyksen avulla voit antaa valmiudet tulevaisuuden johtajille

Johtajat kohtaavat työssään ennennäkemättömiä haasteita ja paineita, ja lähes puolet kokevat, ettei heillä ole taitoja menestyä tehtävässään. Organisaatiosi menestys riippuu johtajista, jotka pystyvät selviytymään monimutkaisista tilanteista ja epävarmuudesta, sekä innostavat samalla työntekijöitäsi. Talogyn InView Leadership -ratkaisut auttavat sinua rekrytoimaan ja kehittämään itsevarmoja ja osaavia johtajia, jotka käyttävät omaa itsetuntemustaan ja tunneälyään sekä muita keskeisiä johtamisominaisuuksia sekä ihmisten että asioiden menestyksekkääseen johtamiseen.

 • Perusteelliset johtamisen arvioinnit
 • Itsetuntemuksen lisääminen 360-palautteiden avulla
 • Pysyvät muutokset johtamiskäyttäytymisessä johtamisen kehittämisohjelmilla
a group sitting and talking around a table
Decoration

Työntekijöiden odotukset johtamista kohtaan ovat muuttuneet, ja johtajien on nyt lähestyttävä johtamista yksilöllisemmin kuin koskaan aiemmin.

Susan Stang

Group VP Talogy Americas

Uusimpaan johtamistutkimukseen perustuva lähestymistapa

Tehokkaan johtamisen vaatimukset ovat muuttuneet merkittävästi viimeisten viiden vuoden aikana, ja Talogy teki maailmanlaajuisen tutkimuksen ymmärtääkseen, mikä on muuttunut – ja mitä johtamisessa on muutettava, jotta se olisi tehokasta. Tämän johtamistutkimuksen kautta saadut näkemykset muodostivat pohjan Talogyn InView -johtamisfilosofialle, jossa paljastui muun muassa seuraavia teemoja:

 • Ihmisten innostaminen, motivoiminen ja sitouttaminen ovat keskeisiä tekijöitä tulosten saavuttamisessa.
 • Työntekijöiden hyvinvointi on keskeinen haaste, johon johdon on pystyttävä vastaamaan.
 • Tehokas johtaminen epävakaassa työympäristössä edellyttää kasvun asennetta, joustavaa ajattelua ja tunneälyä.
Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä
a woman standing and holding an ipad
Decoration

Talogyn InView Johtamisen viitekehys – Uusi näkökulma

Uusimpaan johtamistutkimukseen ja -ymmärrykseen perustuva Talogyn InView Johtamisen viitekehys määrittelee uudelleen tämän päivän johtamisen vaatimukset, kehittää kaikilla tasoilla toimivien johtajien itsetuntemusta ja empatiaa sekä mahdollistaa heille ne keskeiset johtamisominaisuudet, joiden avulla he voivat motivoida ja tukea tiimejään alati muuttuvassa työympäristössä.

 • Identiteetti: Johtaminen alkaa johtajan omasta persoonasta. Johdamme sen kautta, keitä itse olemme. Autenttinen johtaminen – johtajan ydinarvot ja se, mitä hän edustaa johtajana – on ratkaisevan tärkeää luottamuksen ja sitoutumisen rakentamisessa muiden kanssa.
 • Tunneäly: Johtajat, jotka kiinnittävät huomiota sekä omiin että muiden tunteisiin, parantavat työntekijöidensä joustavaa ajattelua ja sitoutumista.
 • Johtajan ominaisuudet: Dynaaminen työpaikka vaatii joustavuutta. Viitekehyksemme kuusi keskeistä johtamisominaisuutta tarjoavat ainutlaatuisia taitoja, asenteita ja käyttäytymismalleja, joita johtamisessa voidaan hyödyntää kunkin tilanteen vaatimuksen mukaisesti.
 • Tasapaino: Johtajien on pystyttävä sopeutumaan ja vaihtamaan painopistettä tarpeen mukaan, jotta he voivat edetä kohtaamistaan haasteista huolimatta, olipa kyse sitten muutoksenjohtamisesta, arjen haasteiden ratkomisesta tai ihmisten ja asioiden johtamisen tasapainottamisesta.

Kuusi olennaista johtamisominaisuutta

Nämä kuusi keskeistä johtajuuden ominaisuutta on kehitetty uuden maailmanlaajuisen tutkimuksemme tulosten perusteella, ja ne kuvastavat sekä johtajien nykyisiä että tulevia haasteita. Kyvykkäät johtajat siirtyvät joustavasti näiden ominaisuuksien välillä kohtaamiensa tilanteiden mukaan.

 1. Inspiroiva tarkoitus – kerro ihmisille “miksi”.
 2. Ketterä mieli – katso eteenpäin ja ole aina valmis muuttamaan kurssia. 
 3. Fokus edistymisessä – ohjaa ihmiset oikeaan suuntaan.
 4. Vakaa läsnäolo – ole johtaja, johon muut voivat luottaa.
 5. Aito yhteys – luo yhteys ihmisiin ja arvosta heitä yksilöinä.
 6. Valtuuttava lähestymistapa – sinulla ei tarvitse olla kaikkia vastauksia.
talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

Rekrytoi, sitouta ja kehitä huippulahjakkuuksia Talogyn InView Leadership -ratkaisujen avulla.

Johtamisen arvioinnit

Olipa kyse johtajan valinnasta, johtajan suorituskyvyn ja johtajien luoman vaikutuksen maksimoimisesta tai tulevaisuuden johtajien tunnistamisesta, Talogy voi auttaa sinua tekemään oikeita päätöksiä osaamisen arviointityökalujen avulla, jotka edistävät haluamiasi liiketoiminnallisia tuloksia.

Johtamisen 360 -ratkaisu

Talogyn InView Leadership 360 kehittää johtajien itsetuntemusta toisilta saadun palautteen kautta. Se tarjoaa toimivan lähtökohdan johtamisen kehittämiselle, mielekkäiden, kohdennettujen ja kestävien käyttäytymisen muutosten avulla.

Johtamisen kehittämisohjelmat

Talogyn InView Leadership -kehittämisohjelmat on räätälöity kullekin johtajalle yksilöllisesti kerätyn diagnostiikan, valmennuksen ja työpajojen avulla ja ne edistävät johtamisessa tapahtuvia kestäviä muutoksia mahdollistaen myös tulevan kehityksen.

Ratkaisut tarpeidesi mukaan

Talogyn InView Leadership tarjoaa ratkaisuja jokaiselle johtajalle – esihenkilöille, keskitason johtajille ja ylemmän tason johtajille.Voit valita käyttöösi valmiita, integroituja ratkaisuja tai räätälöidä ne omiin tarpeisiisi, kehittäen näin nykyistä johtamisen viitekehystänne uusimpaan alan tutkimustietoon pohjaten.

Miten autamme ratkaisemaan johtamishaasteesi

Meillä on yli 75 vuoden kokemus johtamisen arvioinnista ja kehittämisestä, joten ymmärrämme johtamista – mikä tekee hyvän johtajan ja miten voimme auttaa sinua löytämään ja kehittämään parhaita johtajia. Tunnemme nykypäivän johtamisen haasteet, ja teemme yhteistyötä asiakkaidemme kanssa voidaksemme ratkaista heidän haastavimpia ongelmiansa ja tukea heidän menestystään pitkällä aikavälillä. Jokainen organisaatio on erilainen haasteiltaan ja tarvitsemiltaan ratkaisuilta. Oli haasteesi mikä tahansa, olemme sitoutuneet auttamaan organisaatiotasi:

a man with a beard and purple shirt smiling at the camera
Decoration