Potentiaalin tunnistaminen

Mitä potentiaali tarkoittaa?

Potentiaali tarkoittaa todennäköisyyttä – jotain, joka on olemassa vain mahdollisuutena.  Työmaailmassa yritämme arvioida tätä todennäköisyyttä. Pohjimmiltaan potentiaali on arvio siitä, kuinka todennäköisesti henkilö pystyy tulevaisuudessa tekemään jotain tai tulemaan joksikin tietyssä kontekstissa.

Arviointi: emme mittaa ihmisten mahdollisuuksia, teemme arvion heidän tulevaisuudestaan

Todennäköisyys: puhumme mahdollisuudesta, eli jostain, joka saattaa tapahtua tai olla tapahtumatta

Jotain: meidän on kysyttävä itseltämme, ”potentiaalia mihin?”

Tulevaisuus: tuleva, jonka suuntaa emme vielä tiedä.

Konteksti: se, mikä toimii organisaatiossa, voi olla jotain muuta toisessa organisaatiossa.

Tämä määritelmä on tarkoituksellisesti epämääräinen kahdesta syystä:

Ensimmäinen syy on se, että määritelmällä pyritään kuvaamaan potentiaalia yhtä abstraktina, kuin mitä se todellisuudessa on. Se ei ole selkeä tunnistettavissa, mitattavissa tai ennustettavissa oleva psykologinen käsite, vaan konsepti, jota voidaan vain arvioida tai yrittää ennustaa. 

Toinen syy on se, että kaikki tarkempi on määriteltävä itse kontekstissa. Potentiaalia mihin? Asiantuntijuuteen? Johtajuuteen? Johtajaksi sen yleisessä merkityksessä vai tietynlaiseksi johtajaksi? Kuinka pitkällä tulevaisuudessa? Mitä pidemmälle ajassa mennään, sitä enemmän muuttujia on vaikuttamassa toisiinsa, emmekä voi enää kutsua tätä muuksi kuin arvailuksi. Potentiaalin tarkasteluun liittyy myös muitakin kysymyksiä. Riippuuko osaaminen kontekstista? Kuinka siirrettävissä osaaminen on? Miltä menestyksekkyys näyttää tällä hetkellä? Entä jossain toisessa organisaatiossa tai tulevaisuudessa?

Miten potentiaalia mitataan?

Prosessi korkean potentiaalin osaamisen tunnistamisen taustalla ei ole aina selkeä. Se, mitä voidaan mitata, ovat ominaisuudet, jotka todennäköisesti antavat ihmisille mahdollisuuden tehdä jotain tai tulla joksikin tulevaisuudessa. Jos esimerkiksi uskot, että menestyäkseen johtajana organisaatiossasi tulevaisuudessa, henkilön on kyettävä käsittelemään monimutkaisia tietoja nopeasti ja tarkasti, osoittamaan itseluottamusta ja kykyä vaikuttaa muihin sekä käsittelemään tehokkaasti omia ja muiden tunteita, niin olisi järkevää arvioida kognitiivista kyvykkyyttä, persoonallisuutta ja tunneälyä. Tämä johtaa tietysti uusiin haasteisiin ja kysymyksiin, kuten: “Mistä tiedän, mitä ominaisuuksia johtajiltani vaaditaan tulevaisuudessa?” , “Kuinka pitkällä tulevaisuudessa?” ja “Kuinka voin varmistaa, että omaksun monimuotoisuuden enkä “kloonaa” ihmisiä?” Tarvitaan paljon huolellista harkintaa, ennen kuin edes päätetään, mitä työkaluja ja menetelmiä yksilöiden arviointiin käytetään.

Pitäisikö organisaatioissa todella työskennellä potentiaalin parissa?

Kuten edellä korostettiin, potentiaaliin liittyviin käytäntöihin liittyy varmasti joitain etuja, mutta se ei ole niin helppoa, että vain arvioitaisiin ihmisryhmää, nimettäisiin potentiaaliset henkilöt ja odotettaisiin, että muutama työntekijä sitoutuisi ehdoitta menestyksen saavuttamiseen tulevaisuudessa ja muu organisaatio seuraisi onnellisesti heidän perässään. Edellä mainittuja lukuisia kysymyksiä voidaan käsitellä erilaisilla tavoilla, mutta kaksi ensimmäistä asiaa, jotka on huomioitava päätettäessä toteuttaa potentiaaliin liittyviä käytäntöjä, ovat: 1) potentiaalin määrittely siksi, mikä se todella on, eli pelkäksi arvioksi ja 2) siirtyminen mahdollisimman suurelta osin poissulkevasta inklusiivisempaan osaamisen hallintaan.

 

Miten Talogy voi auttaa organisaatiota tunnistamaan korkean potentiaalin osana toimivaa osaamisen hallintaa

Ota yhteyttä