Identifiser og utvikle ledere med Talogy InView Leadership-løsninger

Identifiser og utvikle ledere med Talogy InView Leadership-løsninger

Lederskapsløsninger som knytter sammen mennesker, formål og resultater.

Decoration
Snakk med en Talogy-ekspert

Styrke fremtidens ledere med Talogys rammeverk for lederskap

Dagens ledere står overfor utfordringer og press uten sidestykke, og nesten halvparten av lederne føler at de ikke har de nødvendige ferdighetene for å lykkes i sin rolle. Organisasjonens suksess er avhengig av ledere som kan trives med kompleksitet og usikkerhet og samtidig inspirere medarbeiderne. Talogy InView Leadership-løsninger hjelper deg med å ansette og utvikle selvsikre, dyktige ledere som bruker selvinnsikt, emosjonell intelligens og viktige lederegenskaper til å balansere mennesker og resultater på en fleksibel måte.

 • Grundig ledelsesevaluering gjennom ledervurdering
 • Selvinnsikt gjennom andres oppfatninger med 360 tilbakemeldinger
 • Varig atferdsendring drevet av lederutviklingsprogrammer
a group sitting and talking around a table
Decoration

Medarbeidernes forventninger til lederskap har endret seg, og ledere må nå ha en mer personlig tilnærming til lederskap enn noen gang tidligere.

Susan Stang

Group VP Talogy Americas

En tilnærming basert på den nyeste ledelsesforskningen

Kravene til effektivt lederskap har endret seg betydelig i løpet av de siste fem årene, og Talogy gjennomførte globale undersøkelser for å forstå nøyaktig hva som har endret seg – og hva som må endres for at lederskapet skal være effektivt. Innsikten fra disse undersøkelsene dannet grunnlaget for Talogys ledelsesfilosofi Talogy InView, og avdekket temaer som:

 • Å inspirere, motivere og engasjere mennesker er avgjørende for å oppnå resultater.
 • Medarbeidernes trivsel er en viktig utfordring som ledelsen må kunne håndtere.
 • Effektivt lederskap i et omskiftelig arbeidsmiljø krever et vekstorientert tankesett, robusthet og emosjonell intelligens.
Kontakt oss i dag
a woman standing and holding an ipad
Decoration

talogy inview framework graphic

Talogy InView Leadership-rammeverk – et nytt perspektiv

Talogy InView Leadership-rammeverket er basert på den nyeste forskningen og innsikten innen ledelse, og redefinerer moderne lederskap ved å gi ledere på alle nivåer selvinnsikt og empati, og ved å gjøre det mulig for ledere med viktige lederegenskaper å motivere og støtte teamene sine på en arbeidsplass i stadig endring.

 • Identitet: Lederskap starter innenfra og ut. Vi leder ut fra hvem vi er. Å lede med autentisitet – en leders kjerneverdier og hva vedkommende står for som leder – er avgjørende for å skape tillit og engasjement hos andre.
 • Emosjonell intelligens: Ledere som tar hensyn til egne og andres følelser, skaper en mer robust og engasjert arbeidsstyrke.
 • Lederegenskaper: En dynamisk arbeidsplass krever fleksibilitet. Seks viktige lederegenskaper gir unike ferdigheter, holdninger og atferd som kan utnyttes avhengig av situasjonen.
 • Balanse: Enten de driver frem transformasjonsendringer, sørger for stabilitet i hverdagen eller balanserer mennesker og resultater, må lederne være i stand til å tilpasse seg og skifte fokus etter behov for å komme videre, uansett hvilke utfordringer de står overfor.

Seks viktige lederegenskaper

Disse seks viktige lederegenskapene, som er utviklet på grunnlag av innsikten fra vår globale forskningsstudie, gjenspeiler de utfordringene ledere står overfor nå og i fremtiden. Gode ledere veksler fleksibelt mellom disse egenskapene avhengig av situasjonen de står overfor.

 1. Inspirerende formål – gi mennesker et «hvorfor
 2. Bevegelig sinn – Se fremover og vær alltid klar til å justere kursen.
 3. Fokus på fremdrift – få folk til å bevege seg i riktig retning
 4. Stødig tilstedeværelse – Vær en leder som andre kan stole på.
 5. Autentisk kontakt – Få kontakt med mennesker og verdsett dem som individer.
 6. En empowerment-tilnærming – du trenger ikke å ha alle svarene
talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

talogy leadership flow diagram

Velg, behold og utvikle de beste talentene med Talogy InView Leadership-løsninger.

(H3) Vurdering av lederskap

Enten det gjelder å velge ut en leder, maksimere en leders prestasjoner og innflytelse eller identifisere en fremtidig toppleder, kan Talogy hjelpe deg med å ta de riktige beslutningene ved hjelp av talentvurderingsverktøy som gir reelle forretningsresultater.

Ledelse 360

Talogy InView Leadership 360 skaper selvinnsikt gjennom andres perspektiv og gir et handlingsrettet utgangspunkt for lederutvikling – og omsetter innsikt til meningsfulle, målrettede og bærekraftige atferdsendringer.

Programmer for lederutvikling

Talogy InView lederutviklingsprogrammer er tilpasset hver enkelt leder med diagnostikk, coaching og workshops, og fremmer varig lederlæring og bærekraftig utvikling med støtte for anvendelse og forsterkning.

Tilpasset dine behov

Talogy InView Leadership tilbyr fleksible, integrerte løsninger som er klare til bruk, eller en mer skreddersydd tilnærming for å berike ditt nåværende rammeverk for lederskap med den mest oppdaterte innsikten – Talogy InView Leadership tilbyr løsninger for hvert ledernivå – leder, mellomleder og senior.

Slik hjelper vi deg med dine unike lederutfordringer

Med over 75 års erfaring innen ledervurdering og -utvikling forstår vi ledelse, hva som kjennetegner gode ledere og hvordan vi kan hjelpe deg med å finne og utvikle de beste lederne. Med en dyp forståelse av dagens lederutfordringer samarbeider vi med kundene våre for å løse de vanskeligste utfordringene og forberede dem på langsiktig suksess. Alle organisasjoner har ulike utfordringer og behov for ulike løsninger. Uansett hvilken utfordring du står overfor, er vi opptatt av å hjelpe din organisasjon:

a man with a beard and purple shirt smiling at the camera
Decoration