Identifiera och utveckla ledare med Talogy InView Leadership-lösningar

Identifiera och utveckla ledare med Talogy InView Leadership-lösningar

Ledarskapslösningar som förenar syfte, prestation och människor.

Decoration
Prata med en Talogy-expert

Stärk framtidens ledare med Talogys ramverk för ledarskap

Dagens ledare står inför helt nya utmaningar och påfrestningar, och nästan hälften av ledarna känner att de inte har de färdigheter som krävs för att lyckas i sin roll. Din organisations framgång är beroende av ledare som kan trivas med komplexitet och osäkerhet och samtidigt inspirera din personal. Talogy InView Leadership-lösningar hjälper dig att anställa och utveckla trygga, kompetenta ledare som använder självkännedom, emotionell intelligens och viktiga ledaregenskaper för att på ett flexibelt sätt balansera människor och resultat.

 • Grundlig utvärdering av ledarskapet genom ledarskapsassessment
 • Självinsikt genom andras uppfattningar med 360 feedback
 • Varaktig beteendeförändring som drivs av ledarskapsutvecklingsprogram
a group sitting and talking around a table
Decoration

Medarbetarnas förväntningar på ledarskap har förändrats, och ledarna måste nu ta ett mer personligt grepp om ledarskapet än någonsin tidigare.

Susan Stang

Group VP Talogy Americas

En metod som bygger på den senaste forskningen om ledarskap

Kraven på ett effektivt ledarskap har förändrats avsevärt under de senaste fem åren, och Talogy genomförde en global undersökning för att förstå exakt vad som förändrats – och vad som måste förändras för att ledarskapet ska vara effektivt. De insikter som genererades genom denna ledarskapsforskning utgjorde grunden för Talogy InView-ledarskapsfilosofin och identifierade teman som:

 • Att inspirera, motivera och engagera människor är den viktigaste komponenten för att uppnå resultat
 • Medarbetarnas välbefinnande är en viktig utmaning som ledarskapet måste kunna hantera
 • Effektivt ledarskap i en föränderlig arbetsmiljö kräver en tillväxtinriktad inställning, resiliens och emotionell intelligens
Kontakta oss idag
a woman standing and holding an ipad
Decoration

talogy inview framework graphic

Talogy InView Ledarskapsramverk – ett nytt perspektiv

Talogy InView Leadership bygger på den senaste forskningen och insikterna om ledarskap och omdefinierar det moderna ledarskapet genom att ge ledare på alla nivåer självkännedom och empati, och genom att ge ledare med viktiga ledarkvaliteter möjlighet att motivera och stödja sina team på en ständigt föränderlig arbetsplats.

 • Identitet: Ledarskap börjar inifrån och ut. Vi leder utifrån vilka vi är. Att leda med autenticitet – en ledares kärnvärden och vad de står för som ledare – är avgörande för att skapa förtroende och engagemang hos andra.
 • Emotionell intelligens: Ledare som är uppmärksamma på sina egna och andras känslor skapar en mer motståndskraftig och engagerad arbetsstyrka.
 • Ledarkvaliteter: En dynamisk arbetsplats kräver flexibilitet. Sex viktiga ledarkvaliteter ger unika färdigheter, attityder och beteenden som kan utnyttjas beroende på situationen.
 • Balans: Oavsett om ledarna driver omvälvande förändringar, ger stabilitet i vardagen eller balanserar medarbetare och resultat måste de kunna anpassa sig och byta fokus när det behövs för att gå vidare oavsett vilka utmaningar de ställs inför.

Sex viktiga ledarkvaliteter

Dessa sex viktiga ledarkvaliteter har utvecklats utifrån insikterna i vår senaste globala forskningsstudie och återspeglar de utmaningar som ledare står inför nu och i framtiden. Effektiva ledare rör sig flexibelt mellan dessa egenskaper baserat på de situationer de ställs inför.

 1. Inspirerande vision – Ge människor ett ”varför
 2. Agilt tänkande – Se framåt och var alltid redo att justera kursen
 3. Fokus på momentum – Se till att människor rör sig i rätt riktning
 4. Stabil närvaro – Var den ledare som andra kan lita på
 5. Autentiskt bemötande – Ta kontakt med människor och värdesätt dem som individer
 6. Möjliggörande inställning – Du behöver inte ha alla svar
talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

talogy leadership flow diagram

Välj, behåll och utveckla topptalanger med Talogy InView Leadership-lösningar

Ledarskapsassessment

Oavsett om det gäller att välja en ledare, maximera en ledares prestation och påverkan eller identifiera en framtida senior ledare, kan Talogy hjälpa dig att fatta rätt beslut med hjälp av talangbedömningsverktyg som leder till verkliga affärsresultat.

Ledarskaps 360

Talogy InView Leadership 360 skapar självkännedom genom andras perspektiv och ger en handlingsinriktad utgångspunkt för ledarskapsutveckling – genom att omvandla insikter till meningsfulla, målinriktade och hållbara beteendeförändringar.

Program för ledarskapsutveckling

Talogy InView Leadership Development-program är anpassade till varje enskild ledare med nulägesanalys, coachning och workshops och främjar varaktig ledarskapsinlärning och hållbar utveckling med r tillämpning och stöttning.

Anpassad till dina behov

Talogy InView Leadership erbjuder flexibla integrerade lösningar som är färdiga att använda, eller ett mer skräddarsytt tillvägagångssätt för att berika ditt nuvarande ledarskapsramverk med de mest aktuella insikterna, och erbjuder lösningar för varje ledarskapsnivå – chef, mellannivå och senior.

Hur vi hjälper dig med dina unika ledarskapsutmaningar

Med över 75 års erfarenhet av utvärdering och utveckling av ledarskap förstår vi ledarskap, vad som utmärker bra ledare och hur vi kan hjälpa dig att hitta och utveckla de bästa ledarna. Med en djup förståelse för dagens ledarskapsutmaningar samarbetar vi med våra kunder för att ta itu med deras svåraste frågor och förbereda dem för långsiktig framgång. Varje organisation är unik i sina utmaningar och i de lösningar den behöver. Oavsett vilken utmaning du står inför är vi fast beslutna att hjälpa din organisation:

a man with a beard and purple shirt smiling at the camera
Decoration