Kompetens och beteende

Vad är kompetenser?

En kompetens består av en uppsättning specifika, relaterade egenskaper och beteenden som är relevanta för framgångsrika arbetsprestationer. Egenskaper som omfattar underliggande attribut hos individer, till exempel deras personlighet, förmågor, motivation, värderingar och färdigheter.

I det här sammanhanget har kompetens två betydelser och det är viktigt att hålla isär dessa. Kompetens hänvisar dels till ”vad”, dvs. de standarder för prestation och resultat som krävs för att visa kompetens på arbetsplatsen. Att säga att individer är kompetenta inom något innebär därför att de uppfyller fördefinierade prestationsstandarder. Kompetens kan också syfta på ”hur”, dvs. de beteenden som behövs för att åstadkomma framgång. Vad är det personen gör som resulterar i en effektiv prestation?

Decoration Decoration

Vad är skillnaden mellan kompetens, beteende och färdighet?

Beteende beskriver hur en person agerar, oavsett om det är kopplat till effektiva arbetsprestationer eller inte. Kompetens å andra sidan hänvisar till beteenden som är kopplade till framgångsrika arbetsprestationer. Både beteende och kompetens påverkas av en individs underliggande egenskaper (t.ex. personlighet, talanger, förmågor, motivationer, värderingar och färdigheter).

Medan kompetens hänvisar till beteendeuppsättningar som är relaterade till effektiva arbetsprestationer, hänvisar färdigheter till förmågan att utföra en uppgift eller handling på ett bra sätt. Färdigheter kan bidra till ett kompetent beteende, men till skillnad från kompetenser existerar de oavsett om de leder till effektiva arbetsprestationer eller inte.

Hur används kompetenser?

Kompetenser används i allmänhet som grunden för talent managementprogram och är generellt definierade/organiserade som ett ramverk eller en modell … Kompetensmodellen eller -ramverket definierar hur framgång ser ut för ett jobb, en nivå, roll eller organisation. Kompetensmodeller kan användas som grund för att rekrytera kandidater, välja högkvalitativa medarbetare, utveckla befintliga medarbetare och löpande prestationsutvärdering. De är också en användbar guide för medarbetarna att själva förstå sin roll och vad som krävs av dem.

Varför används kompetenser?

Kompetenser tydliggör hur framgång ser ut i olika roller och funktioner i en organisation. De tillhandahåller ett gemensamt språk som kan användas i hela talent management-cykeln, inklusive rekrytering och val av nya medarbetare, utveckling av befintliga medarbetare och prestationsutvärdering. Genom att använda kompetenser i hela talent management-cykeln kan ni se till att alla talent management-initiativ är konsekventa och rättvisa. Genom att välja ut och/eller utveckla de kompetenser som är viktiga för framgång får ni också en effektiv prestation.

Hur mäts kompetenser?

Vanliga metoder för att mäta kompetens är bedömningar (t.ex. personlighetsinventeringar, 360-undersökningar), kompetensbaserade frågeformulär eller intervjuer och/eller bedömningscenter (inklusive övningar som rollspel, gruppdiskussioner, presentationer och caseintervju). Alla metoder ovan kan användas som en del av en rekryterings-, urvals- eller utvecklingsprocess. Vilken metod som är bäst avgörs av kompetensen som ska mätas och syftet med bedömningen (t.ex. urval kontra utveckling).

Hur många kompetenser bör en organisation använda sig av?

Kompetensbibliotek kan innehålla uppemot 50 olika kompetenser. Men när de används i en organisations ramverk för kompetens och beteende är det rimligt att sträva efter 6–10 kompetenser per jobb, roll, nivå eller organisation. Detta gör ramverket för kompetens och beteende tillräckligt omfattande för att täcka alla prestationer och/eller jobb inom en organisation, samtidigt som medarbetare och chefer får ett rimligt antal kompetenser att förhålla sig till.

Låt oss prata om hur Talogy kan hjälpa er organisation att utforma kompetensramverk för framgångsrik Talent Management

Kontakta oss