Vad är medarbetarutveckling?

Vad är medarbetarutveckling?

Medarbetarutveckling är en process där arbetsgivaren och medarbetarna kollektivt deltar i utbildningsmöjligheter för att utveckla nya eller befintliga färdigheter, beteenden och metoder. Utveckling kan ske i rollen, klassrum eller virtuellt, som coachning, formellt lärande eller att helt enkelt läsa eller delta i en utbildningsgrupp. Utveckling kan se ut på många sätt och kopplas till förbättrade prestation eller till att förbereda medarbetare för framtida roller eller framtida förändringar.

talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

Utbildning och utveckling kontra lärande och utveckling

Utbildning och utveckling är utbildningsaktiviteter inom ett företag som syftar till att informera eller utöka kunskaper och färdigheter för en specifik roll eller framtida roller. Utbildning och utveckling kan också tillhandahållas för att stödja organisatorisk förändring eller tillväxt.

Lärande och utveckling är en systematisk process som går ut på att bygga upp medarbetares kompetens och således förbättra företagets resultat. Den här typen av utveckling fokuserar på att tillskansa sig kunskap, färdigheter och motivation för att täppa till kompetensluckor hos medarbetare och team. Målet är att skapa en lärandekultur för att möta nuvarande och framtida kapacitetsbehov i organisationen. Tänk: Onboarding, soft skills eller teamutbildning.

Effekten av medarbetarutveckling på prestation och produktivitet

Medarbetarutveckling kan öka både engagemang och produktivitet och leda till större lojalitet och förmåga att behålla personal. Organisationer rustar sina medarbetare för framgång, förbereder dem för att anta nya utmaningar och motiverar dem att utforska innovativa lösningar genom att investera i professionell utveckling.

När organisationer investerar i medarbetarutveckling upplever medarbetare ofta att uppgifter, uppdrag och projekt blir mer relevanta och betydelsefulla. Medarbetare känner sig dessutom mer engagerade och självsäkra i sin arbetsprestation. I sin tur kan de bli mer benägna att erbjuda stöd till kollegor när de strävar efter utveckling och engagerar sig i ömsesidigt utbildande.

Hur tas nyckelområdena för medarbetarutveckling fram?

Verktyg såsom 360-gradersenkäter och bedömningar kan användas för att identifiera viktiga förbättringsområden för medarbetare. På gruppnivå ska kunskap eller kompetens lyftas fram för att utveckla både de personliga och teamets målsättningar. Från ett personligt perspektiv ska fokus ligga på yrkesmässiga mål och kompetensutveckling som kan främja roll- eller karriärutveckling.

Beprövade sätt att förbättra metoder för medarbetarutveckling

Medarbetarutveckling börjar med onboarding och att erbjuda lärandemöjligheter redan från dag ett. Det är också nyttigt att motivera och lära chefer hur de blir effektiva coacher för att främja en stöttande inlärningsmiljö. Att främja tvärfunktionellt samarbete kan öka informationsdelningen och förbättra interpersonella relationer. Att erbjuda en balans mellan utveckling av tekniska färdigheter och soft skills hjälper till att maximera individuella och kollektiva bidrag.

  • Hur skapas en medarbetarutvecklingsplan

    Att skapa en medarbetarutvecklingsplan fokuserar på det som är viktigt genom att sätta upp tydliga mål och använda datadrivna metoder (som bedömningar) för att rikta utvecklingsbehoven. Identifiera relevanta lärandesteg och -resurser, var noga med att ägna tillräckligt med tid på utvecklingsaktiviteter. Ge möjligheter till kollegialt utbyte och ytterligare lärande för att få kunskaperna att fastna. Definiera specifika mått på framgång för att utvärdera utveckling.

  • Vanliga typer av medarbetarutveckling

    Medarbetarutvecklingsaktiviteter sträcker sig från engångsutbildningar till expansiva lärande- och utvecklingsprogram. Vanliga aktiviteter omfattar fysisk undervisning, e-lärande, certifieringar, coachning, virtuella instruktörsledda kurser och intern utbildning på jobbet.

  • Väsentliga delar av en effektiv medarbetarutvecklingsplan

    En effektiv utvecklingsplan omfattar kontinuerlig utveckling av medarbetares förmågor, en värderingsbaserad lärandekultur som betonar gemenskap och andra motiverande och engagerande faktorer för att medarbetare ska kunna utvecklas i sin roll och växa i sin karriär. Fördelarna med att implementera en sådan strategi är att ni kan locka och behålla talang, öka innovation och förbättra prestation och produktivitet.

Prata med oss om hur Talogy kan hjälpa er organisation att optimera effektiv medarbetarutveckling

Kontakta oss