Fokus på egenskaper som forutsier jobbytelse

Fokuser på kandidater med de egenskapene som samsvarer mest med systemets verdi og kultur

Utfordring

 

Et av landets største helsesystemer ønsket å fokusere på kandidater med egenskaper som samsvarer med systemets verdier, og som hadde størst sannsynlighet for å lykkes i den unike kulturen deres.

Løsning

Talogys evidensbaserte tilnærming til ansettelser bruker forskning og data i ansettelsesbeslutningen. Historisk sett har rekrutterere og ansettelsesansvarlige hatt lite objektive data for å tilpasse innsatsen etter organisasjonens mål. Grunnleggende, generiske personlighetstester kan ikke være så spesifikke.

Evidensbasert ansettelse bruker forskning, data og objektivitet for å sikte seg inn på spesifikke kandidategenskaper. Talogys gruppe med eksperter samlet inn systemspesifikke data via spørreundersøkelser, fokusgrupper og ledervisjonsmøter.

Ved hjelp av denne dataen konfigurerte de spesifikke utgaver av Talogys helsetjenesteløsninger for å fokusere på de ønskede kvalitetene. Talogys team for forskning og utvikling utførte en analyse av prosessens presisjon ved å se på 16 000 nylige ansattelser.

Løsning

 

Ansettelsessystemet traff målet. Nøkkelegenskaper som ble identifisert som viktige klarte konsekvent å forutsi jobbytelsen. For eksempel:

  • Kandidater med høyt resultat innen området Fortreffelighet og innovasjon har tre ganger større sannsynlighet for å bli rangert som toppytere på jobb.
  • Hvis de fikk et høyt resultat innen Ansvarlighet og integritet, hadde de 2,7 ganger større sannsynlighet for å være en toppyter.
  • Hvis de fikk et høyt resultat innen Kvalitet og sikkerhet, hadde de to ganger større sannsynlighet for å være en toppyter.

 

Kandidatenes resultater for disse egenskapene forutsier også ytelse den andre veien. Organisasjonen legger for eksempel stor vekt på Fortreffelighet og innovasjon. De som får et lavt resultat på dette området under ansettelsesprosessen har FIRE ganger større sannsynlighet for å slutte det første året. Med andre ord er det sannsynlig at de som ikke er sterke på dette området vil slite og ha en kort arbeidsperiode. Disse kritiske dataene informerer alle ansettelsesbeslutninger.