Kandidatopplevelse og engasjement

Hva er kandidatopplevelse og engasjement?

Kandidatopplevelse er et bredt begrep som brukes for å definere hvordan jobbkandidater svarer og reagerer på alle engasjementer, vurderinger og samhandlinger som oppstår under ansettelsesprosessen. Å se på kandidatens opplevelse gjennom hele ansettelsesreisen er viktig fordi det kan påvirke kandidatens engasjement gjennom hele prosessen, helhetsinntrykk av selskapet, sannsynlighet for å dele tilbakemeldinger offentlig, intensjon om å akseptere et jobbtilbud og mye mer.

Hvorfor er kandidatopplevelse og engasjement viktig?

Kandidatopplevelsen er viktig fordi den kan ha direkte innvirkning på kandidatens holdninger, intensjoner og atferd. Selv om kandidatopplevelsen alltid er viktig, er det enda mer kritisk når det er mange ledige stillinger og få ledige kandidater. En positiv kandidatopplevelse kan oppmuntre flere søkere til å søke, fortsette gjennom hele utvelgelsesprosessen og til slutt akseptere et jobbtilbud.

Hvor kan kandidatopplevelsen forbedres i ansettelsesprosessen?

Kandidatopplevelsen kan forbedres i mange stadier av utvelgelsesprosessen. Noen få eksempler omfatter:

  • Eliminer overflødige eller ikke-relevante spørsmål i søknaden.
  • Prøv å holde vurderingen til en akseptabel lengde (30–50 minutter).
  • Bygg inn sjekkpunkter for å kommunisere med kandidaten gjennom hele prosessen.
  • Gi tilbakemelding på hvor vedkommende står i prosessen, samt klare forventninger til hva som kan skje videre og når.
  • Gjør opplevelsen engasjerende ved å ha oppdatert teknologi og interaktive trinn.
  • Ha en konsekvent tilnærming til intervjuet, som inkluderer at intervjueren er forberedt og godt informert om kandidaten.

 

Selv om dette er noen få eksempler, er det tydelig at kandidatopplevelsen kan forbedres gjennom hele ansettelsesprosessen.

talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

Oppfatninger om rettferdighet driver kandidatopplevelsen og er derfor svært viktig å huske på.

Kan det noen gang bli for mye fokus på kandidatopplevelsen?

 

En utfordring selskaper kan stå overfor, er at i et forsøk på å ha en god kandidatopplevelse kan de miste det endelige målet i ansettelsesprosessen av syne: å samle objektive, jobbrelevante og pålitelige datapunkter for å gi et nøyaktig bilde av kandidatens egnethet for rollen. Et selskap kan for eksempel fokusere på å forkorte ansettelsesprosessen og vurderingene på bekostning av å ikke samle all nøyaktig informasjon som trengs. Dette kan føre til unøyaktige avgjørelser om en kandidat. Organisasjoner må finne en balanse mellom kandidatopplevelse og måling slik at begge parter kommer fra prosessen godt informert og positive. Det er viktig å fokusere på alle aspekter som potensielt kan påvirke kandidatopplevelsen, ikke bare én, når du gjør forbedringer i prosessen.

Har en kandidats alder betydning når det gjelder opplevelse og engasjement?

Samlet sett verdsetter alle generasjoner rettferdighet, noe som er avgjørende for en god kandidatopplevelse. Forskningen vår viser imidlertid at det kan være noen generasjonsforskjeller i hvordan personer kan reagere på ulike elementer i vurderingsprosessen. Sammenlignet med Millennials (født mellom 1981 og 1996), gir personer i Generasjon Z (født i/etter 1997) mindre verdi til engasjerende opplevelser, har mindre sannsynlighet for å bli positivt påvirket av tester som inkluderer audio/visuelle komponenter, er mer skeptiske til spillbaserte vurderinger, og foretrekker kortere vurderinger (rundt 42 minutter mot 49 minutter). Disse funnene forsterker forestillingen om at vi ikke bør ofre kvalitetsmåling for skinnende nye verktøy.

talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

Hva er den ideelle varigheten til en kandidatvurdering?

Vi hører fra rekrutterere, talentanskaffere og andre interessenter at vurderingene bør være korte. Vi er enige – for å øke kandidatopplevelsen må vurderingene være korte. Kort trenger imidlertid ikke være under 30 minutter. Våre undersøkelser på kandidater sin opplevelse viste at den optimale vurderingslengden er mellom 30 og 50 minutter. Hvorfor? Kandidatene ønsker muligheten til å vise ferdigheter og evner. En 15-minutters vurdering gir kanskje ikke kandidatene tilstrekkelig mulighet til å vise selskapet evnene de har. Videre støtter våre data for vurderingsfullførelse dette. Det er like sannsynlig at kandidater fullfører en 60-minutters vurdering som en 20-minutters vurdering. Som sådan er ikke kortere alltid bedre for å forbedre kandidatopplevelsen.

talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

La oss snakke om hvordan Talogy kan hjelpe organisasjonen din med å skape en engasjerende og vellykket kandidatopplevelse

Ta kontakt