zoekopdracht

Zich toespitsen op kenmerken die werkprestaties voorspellen

Zich toespitsen op kandidaten wier kenmerken in overeenstemming zijn met de waarden en de cultuur van het stelsel

Uitdaging

 

Een van ’s lands grootste gezondheidsstelsels was op zoek naar kandidaten wier kenmerken het beste aansloten bij de waarden van het stelsel en die de meeste kans van slagen hadden in hun unieke cultuur.

Oplossing

De op feiten gestaafde wervingsaanpak van Talogy integreert wetenschap en data in de wervingsbeslissing. Tot dusver beschikten recruiters en wervingsmanagers over weinig objectieve gegevens om hun inspanningen af te stemmen op de doelstellingen van de organisatie. De standaard, generieke persoonlijkheidstesten zijn daarvoor niet specifiek genoeg.

Bij op feiten gestaafde werving worden wetenschap, gegevens en objectiviteit benut om zich toe te spitsen op specifieke kenmerken van kandidaten. Het team deskundigen van Talogy verzamelde stelselspecifieke gegevens via enquêtes, focusgroepen en bijeenkomsten rond de managementvisie.

Met behulp van deze gegevens configureerden zij specifieke versies van Talogy’s oplossingen voor de zorgsector om de gewenste kenmerken te verkrijgen. Op basis van 16.000 recente nieuwe medewerkers heeft het Research and Development-team van Talogy een analyse uitgevoerd van de nauwkeurigheid van het proces.

Oplossing

 

Het wervingssysteem is uiterst geschikt. De sleutelkenmerken die als belangrijk zijn aangemerkt, voorspellen consequent de prestaties op het werk. Bijvoorbeeld:

  • Kandidaten die hoog scoren op het gebied van uitmuntendheid en innovatie hebben 3 keer meer kans om als toppresteerder op de werkvloer te worden beoordeeld.
  • Zij die hoog scoorden op het gebied van verantwoordelijkheid en integriteit hadden 2,7 keer meer kans om een toppresteerder te zijn.
  • Zij die hoog scoorden op vlak van kwaliteit en veiligheid hadden 2 keer meer kans om een toppresteerder te zijn.

 

De scores van de kandidaten voor deze kenmerken voorspellen ook prestaties in de andere richting. De organisatie legt bijvoorbeeld sterk de nadruk op uitmuntendheid en innovatie. Wie tijdens het wervingsproces laag scoort op dit gebied, loopt VIER keer meer kans om in het eerste jaar op te stappen. Met andere woorden, wie op dit gebied niet sterk is, zal het waarschijnlijk moeilijk krijgen en minder lang in dienst blijven. Deze kritieke gegevens vormen de basis voor elke wervingsbeslissing.