Hva er lederutvikling?

Lederutvikling kan defineres som en forbedring eller utvidelse av en persons evne til å være effektiv i en lederrolle. Lederutvikling kan også defineres som en prosess med målrettede tiltak som forbedrer ytelsen og effektiviteten til grupper, team, funksjoner og hele organisasjoner og utvider den kollektive kapasiteten til en organisasjon for å engasjere seg effektivt i lederroller og skape engasjement og tilpasning som er nødvendig for å oppnå organisasjonens visjon, formål og hensikt.

Lederutvikling sammenlignes ofte med sjefsutvikling – og det er interessant å merke seg at ikke alle er ledere er sjefer, men alle sjefer må være ledere. Sjefer administrerer ting, prosesser og systemer. Ledere leder mennesker. Ledelse i seg selv er en prosess med sosial innflytelse, tilpasning og maksimering av andres innsats for å oppnå et mål. Det defineres ikke av et nivå eller en karakter eller tittel.

Hvorfor er lederutvikling viktig?

Lederutvikling er viktig av mange grunner. Det støtter organisatorisk transformasjon og endring, som er viktig i dagens miljø, ved å utvikle ferdigheter, holdninger, talenter, evner og atferd som er nødvendig for å identifisere strategiske omstruktureringer og initiativer og for å lede andre effektivt gjennom transformasjon. Det fremmer ansvarlighet og menneskesentrisk beslutningstaking, og hjelper ledere med å skape en kultur med engasjement og hensikt. Ledergruppeutvikling hjelper seniorledere med å skape en positiv arbeidstakeropplevelse, forbedret organisasjonstilstand og økt arbeidstakerbevaring.

talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

Hva er forretningsfordelene med sjefs- og lederutviklingsprogrammer?

Det er veldig mange fordeler! Fem av disse er:

 • Redusert arbeidstakergjennomtrekk / økt talentbevaring
 • Bygge styrke gjennom suksesjonsplanlegging og inkludering
 • Støtte kultur- og transformasjonsendring
 • Skape en ansvarlighetskultur
 • Økt organisatorisk suksess

 

Forskning har vist at folk forlater sjefer, ikke organisasjoner. Arbeidstakergjennomtrekk reduseres når lederne vet hvordan de skal skape en kultur der arbeidstakerne føler seg sett og hørt, har klarhet i hvor de skal, og blir utfordret og støttet. Arbeidstakere har varierende og mangfoldige behov, og organisasjoner må forstå disse behovene hvis de skal bevare arbeidstakerne sine. Prosentandelen av yngre mennesker og millennials øker, og de har forskjellige behov og forventninger som videre har en betydelig innvirkning på organisasjoner i dag, og som intensiveres etter hvert som de går inn i lederroller.

talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

En sentral fordel med lederutvikling er suksesjonsplanlegging, som er å identifisere og utvikle en forbindelse av fremtidige ledere og seniorledere som vil gjøre det mulig for en organisasjon å fremtidssikre seg selv og skape et konkurransefortrinn. Dette øker talentbevaringen ettersom arbeidstakerne har en siktelinje inn i fremtiden. Inkluderende suksesjonsplanlegging er avgjørende for å sikre dette konkurransefortrinnet. Ledere som forstår og fokuserer på rettferdighet og gjør noe for å øke mangfoldet, har større sjanse for å tiltrekke seg og bevare topptalenter i tillegg til å maksimere innovasjon, kreativitet og problemløsning. Forskere har gjentatte ganger vist positive forretningsresultater for organisasjoner med en mangfoldig arbeidsstyrke, spesielt de med mangfold i ledergruppene og styrerommene.

 • Lederutvikling kan støtte kulturendring og organisatorisk transformasjon

  Når organisasjoner navigerer i endring, må lederne bruke kommunikasjonsferdighetene sine for å sikre at følgerne forstår endringen, vet hva de må gjøre for å støtte den, og utvikler ferdighetene de trenger for fremtiden. Ledere må være rollemodeller og skape klimaet og forholdene for å muliggjøre vellykket endring. Dette krever at ledere tar bedre beslutninger, holder kontakten med følgerne sine og leder dem på endringsreisen.

 • Ansvarlighetskultur

  Effektiv lederutvikling hjelper ledere med å skape en ansvarlighetskultur. Når ledere er ansvarlige, eier de beslutningene sine, og de er villige til å svare for utfallene av valgene, atferdene og handlingene. Ansvarlige ledere fremmer et klima av tillit – de klandrer ikke andre når ting går galt, i stedet ordner de opp og er villige til å lære av sine feil.

 • Økt organisatorisk suksess – frigjør potensial

  John Maxwells «The Law of the Lid» påstår at grensen for en organisasjons lederevne er lokket for en virksomhets generelle ytelsesevne. Kollektiv ledereffektivitet og intelligens representerer et enormt uutnyttet potensial i de fleste organisasjoner. Ifølge Peter Senge er den kollektive intelligensen og ytelsen til de fleste grupper godt under den gjennomsnittlige intelligensen og ytelsen til medlemmene. Effektive lederutviklingsprogrammer kan frigjøre dette potensialet og øke organisatorisk effektivitet og suksess.

Hvordan fungerer lederutviklingsprogrammer?

Lederutvikling er mangefasettert og kommer i mange former. Den begynner ofte med selvledelse (selvbevissthet), utvides til å lede andre (bygge relasjoner, tilpasse innsats og energi, og veilede andre), og slutter med organisasjonsomfattende ledelse (strategisk tenkning og fremtidsfokusert endring). Det er mange elementer involvert, og fokus er på å skape spesifikke lederutviklingsmål og utforme læringstiltak for å oppnå disse, i tråd med bredere og mer langsiktige organisasjonsmål.

Lederutvikling følger vanligvis 70-20-10-regelen. Enkeltpersoner lærer 70 % av kunnskapen sin fra utfordrende opplevelser eller oppgaver, 20 % fra utviklingsrelasjoner og 10 % fra kursarbeid. Vertikal læring er transformasjonen rundt hvordan personer tenker, føler og forstår verden. Innen lederutvikling handler læringen derfor ikke så mye om ferdigheter, men om å transformere måten en leder tenker på, noe som vil påvirke atferden.

La oss snakke om hvordan Talogy kan hjelpe organisasjonen din med å utvikle de beste lederne

Ta kontakt