Hva er ledervurdering?

Ledelse er avgjørende for suksessen til en organisasjon. Derfor er robust ledervurdering avgjørende for å hjelpe til med å identifisere de beste personene for lederroller og for å støtte deres pågående utvikling. Å velge og utvikle ledere av topp kvalitet bidrar til å drive organisasjonen fremover, forbedre effektiviteten, samkjøre innsats og energi og engasjere ansatte.

Ledervurdering er en objektiv prosess som brukes til å måle en persons (1) talenter eller styrker og (2) begrensninger eller utviklingsmuligheter opp mot kravene til rollen. Måleprosessen kan inkludere én enkelt vurdering (f.eks. personlighet eller 360 feedback) eller et sett av forskjellige vurderinger, og den kan brukes til en rekke formål, inkludert rekruttering/utvelgelse, utvikling (av ytelse eller potensial), omorganisering , og suksesjonsplanlegging.

Prosessen starter vanligvis med å identifisere kjernekompetansene eller egenskapene som best forutsier ledersuksess i en organisasjon gjennom en jobbanalyse, kompetansemodellering, administrasjon av personlighets-spørreskjema og/eller bruk av øvelser som simulerer aspekter ved jobben eller rollen (for eksempel , presentasjoner av forretningsanalyser eller møtesimuleringer med kolleger, direkte underordnede eller kunder). Vurderingsprosessen utformes deretter for å gjenspeile og måle de spesielle kompetansene og/eller egenskapene som er nærmest forbundet med suksess. Innsikten som oppnås fra gjennomgangen av lederrollen i kontekst hjelper organisasjoner (så vel som ledere) til å forstå hva som kreves for å lykkes, hvordan man best bygger styrke og hvordan man kan forbedre ytelsen – både fra lederteamet og organisasjonen.

Hvorfor er det viktig å vurdere ledere, og hva er fordelene med å bruke ledervurderinger?

Å velge den beste lederen for en rolle er avgjørende at en organisasjon skal lykkes. Motsatt kan det å ta feil ledervalg ende opp med å bli kostbart. Som et resultat kan gjennomføring av en objektiv og grundig ledervurderingsprosess bidra til å sikre at de beste kandidatene velges ut for kritiske lederroller, noe som til slutt fører til forbedret ytelse, engasjerte arbeidstakere og økt lønnsomhet (eller innvirkning).

En ledervurderingsprosess av høy kvalitet kan føre til en rekke fordeler for både organisasjonen og personene som deltar i prosessen. Effektive ledere hjelper for eksempel med å øke moralen, drive resultater, navigere i endring, engasjere ansatte, utføre oppdraget, øke produktiviteten og realisere visjonen. En effektiv ledervurdering kan hjelpe organisasjonen med å få oversikt over hva slags lederegenskaper og utviklingsområder ledere har, og identifisere muligheter for videre opplæring. Fra et individuelt perspektiv kan deltakelse i en ledervurdering bidra til å øke selvbevisstheten som igjen hjelper til med å identifisere sentrale utviklingsbehov (og kanskje blindsoner), veilede meningsfull atferdsendring og forbedre ytelsen. I tillegg, for rekruttering, gir en grundig vurderingsprosess personen verdifull innsikt i rollen og organisasjonen samt gir dem trygghet rundt deres evne til å lykkes i rollen.

Viktigere, der det er flere søkere til lederstillinger, gir en robust vurderingsprosess en konsekvent og rettferdig tilnærming og angir også organisasjonens forventninger til lederen. Ikke bare bidrar en robust vurderingsprosess til å forutsi ledersuksess, men den kan også bidra til å kommunisere lederforventninger til personene som vurderes. Spesielt når vurderingsprosessen brukes til utvikling, får deltakerne tilbakemelding på hva som måles, hvordan de presterte og hvordan de kan utvikle seg.

Hva er forskjellen mellom ledervurdering og toppledervurdering?

Både ledervurdering og toppledervurdering refererer til en prosess som brukes for å måle en persons egnethet til en lederrolle. Ledervurdering er det vide begrepet og kan brukes til å referere til et bredt spekter av roller fra høyt potensial til seniorleder. Toppledervurdering refererer kun til seniorledelse og roller i den øverste ledelsen.

talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

Er det ulike nivåer av ledervurdering?

Ledervurdering kan gjennomføres for en rekke ulike ledernivåer, for eksempel for veiledere, mellomledere eller på toppledernivå. Ved utforming av en vurderingsprosess er det viktig å sørge for at vurderingsprosessen er utformet hensiktsmessig for nivået til lederrollen. Sørge for at det er en tilstrekkelig utfordring for de som gjennomfører vurderingsprosessen, men også sørge for at den ikke er utviklet på et nivå utover evnene som trengs på dette ledernivået. Gjennomføring av en grundig jobbanalyse når du utformer ledervurderingen kan bidra til å sørge for at du måler de riktige aspektene for den aktuelle rollen på riktig nivå av lederforventninger.

talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

Kan ledervurderinger gjennomføres virtuelt?

Ja, ved å bruke teknologi er det mulig å gjennomføre ledervurderinger virtuelt. Mange personlighetsspørreskjemaer kan fylles ut på nettet, og intervjuer kan gjennomføres eksternt via virtuelle møteplattformer. Det finnes også vurderingsplattformer som gjør det mulig for ledere å gjennomføre en rekke simuleringsøvelser, for eksempel rollespilløvelser og forretningsanalyseøvelser, virtuelt i stedet for personlig.

Å gjennomføre vurderinger eksternt kan være svært nyttig for globale firmaer fordi en rekke kandidater/ledere kan vurderes samtidig uavhengig av hvor de befinner seg. Det gjenskaper også en veldig reell opplevelse for de som må jobbe virtuelt, og gir muligheten til å samle mennesker fra ulike kulturer og bakgrunner.

talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

Hva skjer etter en ledervurdering?

Hva som skjer etter en ledervurdering varierer avhengig av formålet med en ledervurdering. Hvis for eksempel vurderingen utføres for utvelgelsesformål, kan den beste kandidaten bli utnevnt til rollen. Hvis vurderingen utføres som en del av en potensiell vurdering, kan vellykkede personer bli invitert til å bli med i et lederprogram med høyt potensial. Til slutt, hvis vurderingen har blitt administrert for å støtte utvikling, kan hver deltaker bli registrert i et lederutviklingsprogram og/eller tildelt jobb med en veileder. I alle tilfeller er beste praksis å gi deltakerne i en ledervurderingsprosess tilbakemelding etter vurderingen. Dette lar dem reflektere over prosessen, identifisere styrker og utviklingsområder og vurdere hvordan de kan bruke informasjonen til å vokse videre som ledere for fremtiden.

I de fleste tilfeller opprettes en skriftlig ledervurderingsrapport etter vurderingsprosessen. Dette gir en oppsummering av personens ytelse i vurderingen, noe som hjelper organisasjonen med å ta lederbeslutninger samt hjelpe personen til å reflektere over styrker og utviklingsområder som leder.

talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

La oss snakke om hvordan Talogy kan hjelpe organisasjonen din med å vurdere og rekruttere de beste lederne

Ta kontakt