Hva er medarbeiderutvikling?

Hva er arbeidstakerutvikling?

Det er prosessen der arbeidsgiver og arbeidstaker(e) i fellesskap deltar i læringsmuligheter for å utvikle nye eller eksisterende ferdigheter, atferd og tilnærminger. Utvikling kan være i rolle, et klasserom eller virtuelt basert, veiledning, formell læring eller rett og slett lesing eller deltakelse i en handlingslæringsgruppe. Det kan ha mange former og kan relateres til å forbedre ytelsen i rollen eller forberede arbeidstakere på fremtidige roller eller fremtidige endringer.

talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

Opplæring og utvikling kontra læring og utvikling

Opplæring og utvikling omfatter utdanningsaktiviteter i et selskap opprettet for å informere eller utvide kunnskap og ferdigheter for en spesifikk rolle eller for fremtidige roller. Den kan også gis for å støtte organisatorisk endring eller vekst.

Læring og utvikling innebærer en systematisk prosess for å bygge arbeidstakerkvalifikasjon og drive forretningsresultater. Denne typen utvikling fokuserer på å skaffe seg kunnskap, ferdigheter og holdninger for å tette kompetansegap blant arbeidstakere og grupper. Målet er å skape en læringskultur for å møte nåværende og fremtidige kapasitetsbehov i organisasjonen. Tenk: Innføring, utvikling av myke ferdigheter eller gruppeopplæring.

Effekten av arbeidstakerutvikling på ytelse og produktivitet

Arbeidstakerutvikling kan øke engasjementet, forbedre produktiviteten og føre til større lojalitet og bevaring. Ved å investere i faglig utvikling, ruster organisasjonene arbeidstakerne for suksess, forbereder dem til å ta på seg nye utfordringer og motiverer dem til å utforske innovative løsninger.

Når organisasjoner investerer i arbeidstakerutvikling finner medarbeidere ofte mer mening og relevans i oppgaver, oppdrag og prosjekter. Som et resultat vil arbeidstakerne sannsynligvis føle seg mer engasjerte og trygge på resultatet av innsatsen. Dette betyr at kan de være mer tilbøyelige til å tilby støtte til likesinnede når de forfølger utviklingsmål og engasjerer seg i læringsaktiviteter.

hvordan bestemme nøkkelområder for arbeidstakerutvikling

Verktøy som 360 feedback-spørreundersøkelser og -vurderinger kan brukes til å identifisere viktige utviklingsområder hos arbeidstakerne. På gruppenivå kan du vurdere relevant kunnskap eller ferdigheter for å jobbe mot både personlige mål og gruppemål. Fra et individuelt perspektiv kan du fokusere på profesjonelle ambisjoner og utvikling av ferdigheter som gir fremgang innen stillinger eller karrierer.

Beviste måter å forbedre arbeidstakerutviklingspraksiser på

Arbeidstakerutvikling begynner med å gi innføring og læringsmuligheter fra første dag på jobben. Det er også nyttig å motivere og lære ledere hvordan de kan bli effektive veiledere for å fremme et støttende læringsmiljø. Å fremme tverrfunksjonelt samarbeid kan øke informasjonsdelingen og forbedre mellommenneskelige relasjoner. Å tilby en balanse mellom teknisk utvikling og utvikling av myke ferdigheter bidrar til å maksimere individuelle og kollektive bidrag.

  • Hvordan lage en arbeidstakerutviklingsplan

    Når du lager en arbeidstakerutviklingsplan, fokuser på det som betyr noe ved å sette klare mål, og bruk datadrevne metoder (for eksempel vurderinger) for å rette deg mot utviklingsbehov. Identifiser relevante læringstrinn og ressurser, og pass på å dedikere nok tid til utviklingsaktiviteter. Gi muligheter for ansikt til ansikt interaksjon og læringsforsterkning for å få læringen til å feste seg. Definer spesifikke mål for suksess for å evaluere fremgang.

  • Vanlige typer arbeidstakerutvikling

    Arbeidstakerutviklingsaktiviteter spenner fra engangsopplæringshendelser til store lærings- og utviklingsprogrammer. Vanlige aktiviteter omfatter klasseromsundervisning, e-læring, sertifiseringer, veiledning, virtuelle instruktørledede kurs og opplæring på jobben.

  • Viktige elementer i en effektiv arbeidstakerutviklingsplan

    En effektiv utviklingsplan omfatter kontinuerlig utvikling av arbeidstakerens evner, en verdibasert læringskultur som legger vekt på fellesskap, og midler for å motivere og engasjere arbeidstakere til å utvikle seg i rollen sin og vokse i karrieren. Fordelene ved å implementere en slik strategi omfatter det å tiltrekke og bevare topptalenter, og økt innovasjon, ytelse og produktivitet.

La oss snakke om hvordan Talogy kan hjelpe organisasjonen din med å optimalisere effektiv arbeidstakerutvikling

Ta kontakt