Motstandsdyktighet

Hva er motstandsdyktighet?

Motstandsdyktighet er et begrep som mange av oss kjenner til og brukes vanligvis for å beskrive en persons evne til å overvinne utfordringer og endringer. Som med mange psykologiske termer som kommer inn i den folkelige bevisstheten, er det imidlertid en tendens til at de enten blir misbrukt eller tolket på mange måter. I den psykologiske litteraturen har motstandsdyktighet også blitt referert til som «robusthet», «mental styrke», «emosjonell motstandsdyktighet», «emosjonell smidighet» og en rekke andre betegnelser.

Dette har ført til en rekke definisjoner og begrepsdannelser. Som med alt, kan måten begrepet defineres på ha en betydelig innvirkning på hva det er og enda viktigere, hvilken verdi det gir personen. En definisjon som innlemmer en rekke modeller er at motstandsdyktighet er «en persons evne til å tilpasse seg positivt til press, motgang, utfordringer og endringer for å kunne optimalisere ytelse og opprettholde trivsel.»

Hvorfor er motstandsdyktighet på arbeidsplassen viktig?

Det finnes en stor mengde forskning som støtter verdien av motstandsdyktighet på arbeidsplassen i forhold til en rekke yrkesmessige utfall. På kort sikt gjør motstandsdyktighet oss i stand til å overleve og komme oss gjennom motgang, utfordringer og endringer som vi opplever. Dette er fordi forskning har vist at motstandsdyktighet fungerer som en buffer mot opplevelsen av stress, så vel som «utbrenthet». Utbrenthet defineres som fysisk og følelsesmessig utmattelse på grunn av overdrevet stress, noe som resulterer i tretthet, raseri og mottakelighet for sykdom.

Motstandsdyktige personer vil sannsynligvis være mer kreative, i stand til å tilpasse seg endringer og fortsette i møte med motgang. Denne atferden resulterer i forbedret ytelse på en arbeidsplass i rask endring. Motstandsdyktighet har vært direkte knyttet til økt ytelse på arbeidsplassen, i militæret, i idretten og innen utdanning. Det har også vist seg å ha en positiv innvirkning på andre variabler, inkludert engasjement, organisatorisk tilknytning, glede på arbeidsplassen, jobbtilfredshet og trivsel.

Hvordan utvikler du motstandsdyktighet?

Forskning har vist at motstandsdyktighet på arbeidsplassen kan utvikles. For å utvikle motstandsdyktighet må vi imidlertid erkjenne at motstandsdyktighet er både en psykologisk ressurs og et sett med psykologiske strategier som kan settes inn når vi håndterer utfordrende situasjoner.

Dette fremhever to kritiske aspekter ved hvordan vi utvikler motstandsdyktighet. Ved å erkjenne at motstandsdyktighet er en ressurs, fremhever det vårt behov for å utvikle motstandsdyktighet ved å bruke tid på å fornye og etterfylle oss selv når vi kan. Ved å akseptere at motstandsdyktighet også er et sett med psykologiske strategier, viser det at vi kan sette dem inn for å øke kapasiteten til denne ressursen, og dermed pleie denne ferdigheten. Bruken av strategier for motstandsdyktighet, for eksempel å reflektere og sette erfaringer i en ny sammenheng, kan bidra til å optimalisere evnen til å overleve negative opplevelser og bruke dem til å lære og vokse.

talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

Det er mange måter individer kan utvikle sin egen motstandsdyktighet på. Det følgende kan være noen nyttige trinn å vurdere for de som ønsker å utvikle og forbedre motstandsdyktigheten.

 • Gi deg selv rett til å fornye. Hvis du bare fortsetter å kjøre fremover, er du ikke motstandsdyktig, du bare overlever. Selv når du tror du ikke har tid til å gjøre det, sett av tid, ettersom fornyelse er avgjørende for vekst. Du må gi deg selv muligheten til å tilpasse deg og komme deg, slik at du er i stand til å takle utfordringene som kommer.

 • Forstå hvordan du er motstandsdyktig. Det finnes en rekke teknikker og tilnærminger som kan brukes for å øke motstandsdyktigheten. Hvert individ har ulike preferanser, styrker og motivasjoner. Derfor må du identifisere hvilke teknikker som fungerer for deg. Likevel, hvis du forstår hvordan du er motstandsdyktig, kan du fokusere på teknikkene som har størst innvirkning på utviklingen din.

 • Sett inn fokusert innsats. Talent alene er ikke nok til å skape suksess, og endringer skjer ikke uten felles innsats. Derfor, til tross for at motstandsdyktighet er noe som kan utvikles, er det ikke noe som skjer passivt, det er noe som krever tid, innsats og personlige ressurser. Denne innsatsen kan potensielt skille ut nye veier som bidrar til at vi kan utvikle oss, og som over tid blir nyttige vaner.

Hvordan hjelper motstandsdyktighet trivsel?

Forskning har vist at en persons motstandsdyktighet og trivsel er direkte relatert. Vanligvis opplever personer som er mer motstandsdyktige, sannsynligvis trivsel. Følgelig har utvikling av motstandsdyktighet gjennom opplæring blitt brukt med suksess i mange organisasjoner for å bidra til å støtte vedlikehold og utvikling av trivsel. De psykologiske strategiene som underbygger det å være motstandsdyktig, har vist seg å øke den psykologiske trivselen.

Hvor effektiv er motstandsdyktighetsopplæring?

Forskning viser at motstandsdyktighet kan forbedres hos personer, og opplæring er en effektiv måte å utvikle motstandsdyktighet på arbeidsplassen. Faktisk konkluderer en gjennomgang av 268 studier med at motstandsdyktighetsopplæring har en generell signifikant effekt på utviklingen av motstandsdyktighet (Liu et al, 2020).

Opplæring i motstandsdyktighet for arbeidstakere er imidlertid bare så effektiv som måten den implementeres og settes inn på. Derfor er det en rekke funksjoner som kan påvirke effektiviteten, inkludert hvordan programmet er utformet, kvaliteten på tilretteleggingen, motivasjonen til personen, og den organisatoriske forpliktelsen for å hjelpe arbeidstakerens utvikling. Vanligvis er veiledning innen motstandsdyktighet den mest effektive formen for opplæring, og seminarer sammen med eksperter som fokuserer på motstandsdyktighet er den nest mest effektive.

talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

Hvorfor er motstandsdyktighet viktig for virksomheter?

Selv om markedskrefter og driftssystemer er avgjørende for en organisasjons suksess, er det personene som er grunnlaget, som utgjør forskjellen. En organisasjons kapasitet til å overleve, tilpasse seg, komme seg eller trives skyldes motet, kreativiteten og styrken til motstandsdyktige arbeidstakere, som jobber sammen for å skape effektive organisasjoner. Forskere har gjentatte ganger vist fordelene med motstandsdyktighet, med studier som fremhever at motstandsdyktige arbeidstakere yter bedre på jobb, opplever større arbeidsengasjement og er mer åpne for læring (Malik & Garg, 2017).

talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

Tips for å implementere et utviklingsinitiativ for motstandsdyktighet

Trinnene en organisasjon kan bruke for å hjelpe arbeidstakerne med å utvikle motstandsdyktighet er avhengig av formålet med initiativet og hva du ønsker å oppnå. Likevel, her er noen praktiske trinn som vanligvis brukes, ved forsøk på å levere et utviklingsprogram for motstandsdyktighet:

 • Identifiser personen(e) du ønsker å utvikle
 • Identifiser den beste mekanismen for å starte opplæringen av motstandsdyktighet (veiledning, seminarer, e-læring)
 • Sett inn psykometriske verktøy for å hjelpe arbeidstakerne med å forstå hvordan de er motstandsdyktige
 • Bruk motstandsdyktighetsopplæring for å hjelpe dem med å forstå hva de beste strategiene er for å bygge motstandsdyktighet
 • Sørg for at lederne er i stand til å hjelpe arbeidstakerne med å bruke disse strategiene regelmessig på jobben
 • Overvåke og evaluere effektiviteten
talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

Hvordan sette inn et opplæringsprogram for motstandsdyktighet?

Vanligvis kan organisasjoner bruke to brede tilnærminger ved innsetting av opplæringsprogram for motstandsdyktighet:

 • En obligatorisk strategi: Dette er når du identifiserer områder i organisasjonen som du trenger å støtte, og deretter hjelpe til med å støtte dem så godt du kan, med å sette inn veiledning, e-læring og andre kurs for å bygge motstandsdyktighet. Fordelene med denne tilnærmingen er at du identifiserer et område der det kan være et problem, og prøver ditt beste for å proaktivt støtte organisasjonen for å løse dette.
 • En påmeldingsstrategi: Dette er når du tilbyr ikke-obligatoriske kurs og veiledning som man kan melde seg på. Dette kan annonseres internt eller leveres via LMS. Fordelene med dette er at de som deltar, har et genuint ønske om å utvikle seg og viljen til å bruke krefter på å ta tak i det. Det eneste problemet er at det kan være arbeidstakere som trenger støtte, men som føler at de har det for travelt til å delta.
talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

La oss snakke om hvordan Talogy kan hjelpe organisasjonen din med å skape en mer motstandsdyktig og produktiv arbeidsstyrke

Ta kontakt