Fokus på egenskaper som förutsäger arbetsprestationer

Rikta in er på kandidater vars egenskaper stämmer överens med systemets värderingar och kultur

Utmaning

 

Ett av landets största vårdsystem ville rikta in sig på kandidater vars egenskaper stämde bäst överens med systemets värderingar och som hade störst sannolikhet att lyckas i deras unika kultur.

Lösning

Talogys evidensbaserade rekryteringsmetod gör vetenskap och data till en del av rekryteringsbeslutet. Historiskt sett har rekryterare och rekryteringschefer haft lite objektiva data för att anpassa sina åtgärder efter organisationsmålen. Grundläggande, generiska personlighetstest kan inte vara så specifika.

Vid evidensbaserad rekrytering används vetenskap, data och objektivitet för att framgångsrikt fokusera på specifika kandidategenskaper. Talogys expertteam samlade in systemspecifika data via undersökningar, fokusgrupper och möten för ledarskapsvision.

Med hjälp av dessa data konfigurerades specifika versioner av Talogys lösning för vårdtjänster (tidigare ServiceFit® for Healthcare och NurseFit®) för att fokusera på de önskade egenskaperna. Talogys forsknings- och utvecklingsteam tittade på 16 000 nyligen anställda och analyserade processens noggrannhet.

Lösning

 

Rekryteringssystemet prickar helt rätt. Viktiga attribut som identifierats förutsäger konsekvent hur kandidaten kommer att lyckas på jobbet. Till exempel:

  • Det är tre gånger så sannolikt att kandidater som fick höga poäng på området excellens och innovation klassas som högpresterande på jobbet.
  • Om de fick höga poäng på ansvar och integritet var sannolikheten 2,7 gånger större att de blev högpresterande.
  • Om de fick höga poäng på kvalitet och säkerhet var sannolikheten dubbelt så stor att de skulle bli högpresterande.

 

Kandidatpoäng för dessa egenskaper förutsäger även prestationer i andra riktningen. Organisationen lägger till exempel stor vikt vid excellens och innovation. De som får låga poäng på detta område under rekryteringsprocessen löper FYRA gånger så stor risk att säga upp sig under det första året. Kandidaterna som inte var starka på detta område kommer med andra ord troligen få det tufft och inte stanna i företaget så länge. Dessa kritiska uppgifter bidrar till varje rekryteringsbeslut.