Teknologi og psykologi i praksis: hemmeligheten bak vellykket talent management

Skrevet av Dr. Ted Kinney, visepresident for forskning og utvikling

Talogy … en perfekt blanding av psykologi og teknologi. Dette konseptet er følelsesladet og skaper levende bilder, men hva betyr det i praksis, og hvorfor er det så sentralt for Talogy sin identitet? For meg er konseptet om en blanding av psykologi og teknologi av avgjørende betydning. For at kundepartnere våre skal lykkes, må talentløsningene deres utnytte vitenskap og teknologi. Dette konseptet ligger til grunn for alt vi gjør hos Talogy.

Tiden for vitenskapelig støttet papir- og blyanttesting med flere svaralternative er forbi. Det samme gjelder tiden da en enkel teknologiløsning, som en nettsøknad, var den nyeste og mest effektive høyteknologiske prosessen. I disse dager må vitenskapen lede alle aspekter av teknologien din, og teknologien må være motoren som driver vitenskapen din. Dette er grunnen til at Talogy er så unik – vi har alltid fokusert på dette skjæringspunktet, og har alltid forsøkt å skape denne perfekte blandingen.

Jeg liker å tenke på vurderingsinnhold. Jeg har fokusert mye av min karriere på å bygge teknologibaserte vurderingsløsninger med kompromissløs vitenskapelig integritet. Dette psykologi-teknologi-konseptet har alltid vært en viktig del av i arbeidet vi har gjort innen forskning og utvikling ved Talogy. Jeg liker å tenke på dette på et par måter:

  • Bruke teknologi for å skape ny vitenskap – Dette er aspektet ved blandingen jeg liker best. Ettersom teknologien utvikler seg, endres måtene vi kan måle mennesker på. Vi er i stand til å bygge stadig mer komplekse og realistiske interaksjoner i våre vurderinger. Hos Talogy har vi beveget oss langt utover for eksempel konvensjonell evnemåling med flere alternativer. I stedet bruker vi teknologi for å måle mennesker med engasjerende interaktive simuleringer. Vi har komplekse mål for menneskelige informasjonsbehandlingssystemer (f.eks. arbeidsminne, behandlingshastighet). Vi har funnet ut hvordan vi bruker teknologi for å måle jobbrelaterte menneskelige egenskaper på måter som aldri før har blitt oppnådd innen psykologi.
  • Bruke teknologi for å gjøre vitenskapen vår engasjerende – Tro det eller ei, det var en gang kandidatenes opplevelse ikke hadde noe særlig å si i vurderingsbransjen. Kundene spurte ikke om det, og forskerne tenkte ikke på det. Disse dagene er for lengst forbi. Når Talogy bygger en løsning, prioriteter vi deltakeropplevelsen like mye som for gyldighet, rettferdighet og nytteverdi. Å utnytte teknologi for å skape en engasjerende opplevelse som gleder vurderingsdeltakeren står sentralt i hver løsning vi skaper. Ved å bruke spilldesignmekanikk, tilgjengelige designprinsipper og gjennomtenkte opplevelsesreiser, kan vi holde deltakerne engasjert og praktisk talt eliminere frafall under testing.
  • Bruke teknologi til å fange opp nye data – Når deltakerne samhandler med vurderinger, gjør de mer enn å svare på spørsmål. Hos Talogy benytter vi teknologi for å innhente data angående all slags jobbrelevant kandidatadferd. I en atferdssimulering kan vi for eksempel måle hvor mange museklikk, hvor mange tastetrykk eller hvor lang tid det tar å utføre spesifikke oppgaver. Ved å bygge teknologi som fanger opp disse kildene til spordata, kan våre forskere bygge kortere OG mer pålitelige vurderingsløsninger med robuste mål for jobbrelatert kompetanse. I noen av våre løsninger,kan vi fange opp så mye som 300 jobbrelaterte, pålitelig målte atferder i løpet av tiden det ville tatt en kandidat å besvare 30 punkter på en konvensjonell vurdering.

Til slutt kan du ikke ha det ene uten det andre. Teknologi berører alle aspekter av våre vitenskapelige undersøkelser. Psykologi påvirker hver plattformforbedring og funksjonsutgivelse. Blandingen av disse to står sentralt i alt Talogy gjør. Denne blandingen er avgjørende for å konkurrere om talent i dagens arbeidsmarkeder. For meg personlig har vurderingsbransjen aldri vært mer spennende.

Gjennombruddene Talogy R&D og programvareteknikkgruppene gjør – tilsynelatende hver uke – gjør at jeg er mer engasjert i arbeidet vi gjør enn jeg noen gang har vært i hele karrieren min. På grunn av styrken til denne blandingen, endrer vi i Talogy paradigmer og presser vitenskapen lengre og raskere enn noen gang før i vår bransje.

Forbedre ansettelseseffektiviteten, effektiviteten og kandidatenes opplevelsen

En praktisk rådveiledning for 2022 og utover

Å finne gode talenter er en kamp. Den intense, verdensomspennende konkurransen om det rette talentet krever at organisasjoner utformer bedre, friksjonsfrie ansettelsesprosesser. Last ned rådguiden vår for å forstå hvordan du bygger en bedre ansettelsesprosess i 2022. Du vil oppdage:

  • Hvordan behandle ansettelse som en toveis gate
  • Hva de nye forventningene er til talenterverv og ansettelsesledere
  • Hvordan maksimere prosess og effektivitet

Forskning har vist at 83 % av søkerne sier at en negativ ansettelsesopplevelse skader deres bilde av organisasjonen. Med dagens kandidatmarkedsforhold har ikke organisasjoner råd til å ha en mindre enn optimal ansettelsesprosess.

Vår rådguide viser deg noen av de viktigste hensynene for å forbedre effektiviteten, effektiviteten og kandidatenes opplevelse.

Last ned nå
improving hiring efficiency and candidate experience cta advice guide cover
Decoration