Teknologi och psykologi i praktiken – hemligheten bakom lyckad talent management

Skriven av dr. Ted Kinney, vice VD, Research & Development

Talogy … En perfekt kombination av psykologi och teknologi. Detta koncept är känslodrivet och väcker tydliga bilder till liv, men vad innebär det i praktiken? Och varför är det så viktigt för Talogys identitet? För mig, är konceptet kombination av psykologi och teknologi av central vikt. För att våra kunder ska bli framgångsrika måste deras talanglösningar dra nytta av vetenskap och teknologi. Detta koncept ligger till grund för allt vi gör på Talogy.

Vetenskapligt stödda tester med papper och penna och enkla flervalsfrågor är inte längre relevanta. Och en enkel tekniklösning som till exempel en ansökan online är inte längre den senaste och mest effektiva högteknologiska processen. Nu för tiden måste vetenskapen vägleda varje aspekt av teknologin, och teknologin måste vara motorn som driver vetenskapen. Det är därför Talogy är så unikt – vi har alltid hållit koll på denna korsning och försökt skapa denna perfekta kombinationen.

Jag tänker ofta på bedömningsinnehåll. Jag har fokuserat en stor del av min karriär på att skapa teknologibaserade bedömningslösningar utan att tumma på den vetenskapliga integriteten. Denna kombination av psykologi och teknologi har alltid funnits i vårt arbete inom research & development här på Talogy. Jag ser detta på några olika sätt:

  • Använda teknologi för att skapa ny vetenskap – det här är den aspekt av kombinationen som jag gillar mest. I takt med att teknologi utvecklas förändras sätten vi kan mäta människor på. Vi kan skapa allt mer komplexa och realistiska interaktioner i våra bedömningar. På Talogy har vi gått långt bortom till exempel konventionella flervalsbedömningar. Vi använder i stället teknologi för att mäta människor med engagerande interaktiva simuleringar. Vi har komplexa mätvärden för det mänskliga informationsbehandlingssystemet (t.ex. arbetsminne och bearbetningshastighet). Vi har listat ut sätt att använda teknologi för att mäta jobbrelaterade mänskliga egenskaper på sätt som aldrig tidigare har uppnåtts inom psykologin.
  • Använda teknologi för att göra vår vetenskap engagerande – tro det eller ej, men en gång i tiden var inte kandidatens upplevelse särskilt viktig i bedömningsbranschen. Kunder frågade inte om den och forskare tänkte inte på den. Men det har förändrats. När Talogy skapar en lösning är deltagarnas upplevelse lika viktig som validitet, rättvisa och användbarhet. Själva kärnan för alla lösningar vi skapar är att använda teknologi för att skapa en engagerande och tilltalande upplevelse för deltagaren. Genom att använda speldesignmekaniker, användarvänliga designprinciper och genomtänkta upplevelseförlopp kan vi hålla deltagarna engagerade så att så gott som alla slutför testet.
  • Använda teknologi för att samla in ny data – när deltagarna interagerar med bedömningar svarar de inte bara på frågor. På Talogy använder vi teknologi för att samla in data om alla möjliga kandidatbeteenden som är relevanta för jobbet. I en beteendesimulering kan vi till exempel mäta hur många musklick eller tangenttryckningar det krävs för att utföra specifika uppgifter, eller hur lång tid det tar. Genom att skapa teknologi som samlar in dessa dataspår kan våra forskare skapa kortare OCH mer tillförlitliga bedömningslösningar med robusta mätvärden för jobbrelaterade färdigheter. I vissa av våra lösningar kan vi samla in upp till 300 jobbrelaterade, tillförlitligt uppmätta beteenden på samma tid som det skulle ta för en kandidat att besvara 30 frågor i en konventionell bedömning.

I slutändan kan man inte ha det ena utan det andra. Teknologi berör alla aspekter av våra vetenskapliga undersökningar. Psykologi påverkar varje plattformsförbättring och versionsuppdatering. Kombinationen av dem är avgörande för allt Talogy gör. Denna blandning är avgörande för att konkurrera om kunniga medarbetare på dagens arbetsmarknad. Och personligen tycker jag att bedömningsbranschen är mer spännande än någonsin.

Tack vare de genombrott som Talogys team för research & development och mjukvaruteknologi gör – till synes varje vecka – är jag mer engagerad i vårt arbete än någonsin förut under min karriär. På Talogy skiftar vi paradigmen och pressar vetenskapens gränser längre och snabbare än någonsin förut inom vår bransch, och det är tack vare denna kombination.

Förbättra rekryteringseffektiviteten, ändamålsenligheten och kandidatupplevelsen

En praktisk rådgivningsguide för 2022 och framöver

Det kan vara svårt att hitta kunniga medarbetare. Den intensiva, globala konkurrensen om rätt medarbetare kräver att organisationer utformar bättre, friktionsfria rekryteringsprocesser.

Ladda ner vår guide för att förstå hur du skapar en bättre rekryteringsprocess 2022. Du kan läsa mer om detta:

  • Hur man behandlar rekrytering som en ömsesidig process
  • Vilka de nya förväntningarna på talent acquisition och rekryteringschefer är
  • Hur man maximerar process och effektivitet

Forskning har visat att 83 % av ansökande säger att en negativ rekryteringsupplevelse skadar deras bild av organisationen. Med de rådande marknadsvillkoren för kandidaterna måste organisationer ha en optimal rekryteringsprocess.

Vår guide visar dig några av de viktigaste övervägandena för att förbättra effektiviteten, ändamålsenligheten och kandidatupplevelsen.

Ladda ner nu
improving hiring efficiency and candidate experience cta advice guide cover
Decoration