Teknologi og psykologi i praksis: Hemmeligheden bag succesfuld Talent Management

Skrevet af Dr. Ted Kinney, Vice President, Research & Development

Talogy – en perfekt kombination af psykologi og teknologi. Dette koncept er følelsesladet og sætter gang i tankerne, men hvad betyder det i praksis, og hvorfor skulle det være så centralt for Talogys identitet? For mig er konceptet om en kombination af psykologi og teknologi helt afgørende. For at vores kunder kan få succes, skal deres talentløsninger udnytte videnskab og teknologi. Dette koncept ligger til grund for alt, hvad vi foretager os hos Talogy.

Tiden, hvor man anvendte videnskabeligt understøttede papir og blyant-tests med simple multiple choice-items, er ovre. Tiden, hvor en enkel teknologiløsning som en onlineapplikation var den nyeste og mest effektive højteknologiske proces, er ovre. Nu om stunder skal videnskaben guide alle aspekter af jeres teknologi, og teknologien skal være motoren, der driver jeres videnskab. Det er derfor, Talogy er så unik – vi har altid haft blikket rettet mod dette, og vi har altid forsøgt at skabe denne perfekte kombination.

I min verden kan jeg godt lide at tænke på assessment-indhold. Store dele af min karriere har været fokuseret på at bygge teknologibaserede assessment-løsninger med kompromisløs videnskabelig integritet. Denne kombination af psykologi og teknologi har altid været levende i det arbejde, vi har udført inden for forskning og udvikling hos Talogy. Jeg vil gerne tænke over dette på flere forskellige måder:

  • Brug af teknologi til at skabe ny videnskab – Det er dét aspekt ved kombinationen, jeg bedst kan lide. Efterhånden som teknologien udvikler sig, ændrer den de måder, hvorpå vi kan måle mennesker. Vi er i stand til at opbygge stadig mere komplekse og realistiske interaktioner i vores assessments. Hos Talogy har vi bevæget os så meget videre, langt ud over eksempelvis konventionelle multiple choice-evnetests. I stedet udnytter vi teknologi til at måle mennesker med engagerende interaktive simuleringsøvelser. Vi har komplekse mål for det menneskelige informationsbehandlingssystem (f.eks. arbejdshukommelse og bearbejdningshastighed). Vi har fundet metoder, så vi kan bruge teknologi til at måle jobrelaterede menneskelige egenskaber på måder, som aldrig før har fundet anvendelse inden for psykologien.
  • Brug af teknologi til at gøre vores videnskab engagerende – Tro det eller ej, der var engang i assessment-branchen, hvor kandidatens oplevelse egentlig ikke betød så meget. Kunderne spurgte ikke om det, og videnskabsfolkene tænkte ikke over det. De dage er for længst forbi. Når Talogy bygger en løsning, anser vi kandidatoplevelsen for at være afgørende sammen med validitet, retfærdighed og anvendelighed. At udnytte teknologien til at skabe en engagerende oplevelse, der glæder assessment-deltageren, er kernen i enhver løsning, vi udvikler. Ved at bruge spildesign-teknologi, tilgængelige designprincipper og tankevækkende oplevelsesrejser kan vi holde deltagerne i gang og praktisk talt eliminere frafald under testene.
  • Brug af teknologi til at indfange nye data – Når deltagerne interagerer med assessments, gør de mere end at besvare spørgsmål. Hos Talogy udnytter vi teknologi til at indsamle data om al mulig jobrelevant kandidatadfærd. For eksempel kan vi i en adfærdsmæssig simulationsøvelse måle, hvor mange museklik eller tastetryk eller hvor meget tid det tager at udføre specifikke opgaver. Ved at bygge teknologi, der registrerer disse kilder til spordata, kan vores forskere bygge kortere OG mere pålidelige assessment-løsninger med robuste mål for jobrelaterede kompetencer. I nogle af vores løsninger kan vi i den tid, det ville tage en kandidat at besvare 30 punkter i en konventionel assessment, registrere helt op til 300 jobrelaterede, pålideligt målte adfærdssituationer.

I sidste ende hænger de to ting uløseligt sammen. Teknologi berører alle aspekter af vores videnskabelige undersøgelser. Psykologi påvirker enhver platformsforbedring og funktionsudgivelse. Kombinationen af de to er central for alt, hvad Talogy foretager sig. Denne kombination er afgørende i konkurrencen om talenter på nutidens arbejdsmarkeder. Og personligt har assessment-branchen aldrig været mere spændende for mig.

De gennembrud, som Talogy R&D- og software-ingeniørteamene gør – tilsyneladende hver uge – har gjort mig mere engageret i det arbejde, vi udfører, end jeg nogensinde har været i min karriere. Takket være styrken ved denne kombination, skifter vi hos Talogy paradigmer og driver videnskaben længere og hurtigere frem end nogensinde før i vores branche.

Forbedring af ansættelseseffektiviteten og kandidatoplevelsen

En praktisk guide for 2022 og frem

Det er en kamp at finde gode talenter. Den intense, verdensomspændende konkurrence om det rigtige talent kræver, at organisationer designer bedre og friktionsfri ansættelsesprocesser.

Download vores guide for at forstå, hvordan I bygger en bedre ansættelsesproces i 2022. I vil opdage:

  • Hvordan man behandler ansættelse som et tveægget sværd
  • Hvad de nye forventninger er til rekruttering og ansættelse af talentfulde ledere
  • Hvordan man maksimerer proces og effektivitet

Forskning har vist, at 83 % af ansøgerne siger, at en negativ ansættelsesoplevelse skader deres syn på organisationen. Med de nuværende markedsforhold har organisationer ikke råd til at have en mindre end optimal ansættelsesproces.

Vores guide viser jer nogle af de vigtigste overvejelser for at forbedre effektiviteten og kandidatens oplevelse.

Download nu
improving hiring efficiency and candidate experience cta advice guide cover
Decoration