Overvindelse af medarbejdernes udbrændthed: Hvordan man minimerer stress på arbejdspladsen

Skrevet af Ali Shalfrooshan, leder af International Assessment R&D

Stress hos medarbejderne har igen nået et historisk højt niveau – endnu højere end i de foregående år – med 44 procent af medarbejderne på verdensplan, der siger, at de har oplevet meget daglig stress i løbet af den foregående dag. Kronisk stress på arbejdspladsen er ikke bare et problem I dagligdagen; det kan have en alvorlig indvirkning på medarbejdernes generelle velbefindende og kan føre til udbrændthed, et problem, der har en negativ indvirkning på produktiviteten og medarbejderfastholdelsen og har en alvorlig negativ effekt på personens liv.

Den gode nyhed er, at arbejdsgiverne kan tage en aktiv rolle i kampen mod disse problemer. Lær, hvordan du kan skabe et miljø for dine medarbejdere, der minimerer usunde stressniveauer og fremmer større velvære.

Hvilken rolle spiller stress på arbejdspladsen?

Først og fremmest er det vigtigt at forstå, at stress på arbejdspladsen ikke altid er en dårlig ting. Forskning viser, at et moderat stressniveau kan øge motivationen, opbygge modstandsdygtighed, fremme samhørighed og meget mere. Tænk på den stress, du måske har følt, før du skulle holde en vigtig præsentation. Der er stor sandsynlighed for, at det har fået dig til at forberede dig og øve dig og givet dig en følelse af at have gjort et godt stykke arbejde.

Kronisk eller ekstrem stress giver på den anden side ikke de samme fordele som isolerede tilfælde af moderat stress. Hyppige og intense følelser af stress har en negativ indvirkning på medarbejdernes velbefindende. En stresset medarbejder kan se ud til at få en masse arbejde fra hånden, mens han/hun kæmper for at overholde deadlines, men denne form for tilgang til arbejdet er ikke holdbar og vil sandsynligvis føre til et stort fald i produktiviteten, kendt som udbrændthed.

Udbrændthed blandt medarbejdere er blevet et stort problem, idet 74 procent af medarbejderne siger, at de oplever udbrændthed på jobbet i det mindste nogle gange. De mest alvorlige tilfælde af udbrændthed tvinger medarbejderne til at sige op eller tage langvarigt fri fra arbejde for at forsøge at genoprette deres mentale og endda fysiske helbred.

Hvad er årsagen til kronisk stress og udbrændthed hos medarbejdere?

Medarbejdere kan opleve et højt stressniveau og blive udbrændte af årsager, der ligger uden for deres arbejdsopgaver. F.eks. kan den mentale belastning, som en skilsmisse eller et dødsfald i familien medfører, smitte af på en medarbejders mentale velbefindende på arbejdspladsen.

Men drivkræfterne bag medarbejdernes udbrændthed er normalt som minimum delvist forbundet med medarbejdernes oplevelse af at arbejde for den pågældende virksomhed. Det er normalt at have stressende begivenheder og dage på arbejdet, men et job, der føles stressende dag efter dag, vil helt sikkert give anledning til alvorlige problemer.

Ifølge Health and Safety Executive er der seks områder, som kan føre til arbejdsrelateret stress, hvis de forvaltes forkert:

Hvordan kan virksomheder skabe et miljø, der forbedrer medarbejdernes trivsel?

Jeres organisation kan gøre sit til at hjælpe medarbejderne med at nyde deres arbejde og undgå at blive stressede. Her er nogle få vigtige skridt, I kan tage.

  1. Overbebyrd ikke medarbejderne med urealistiske forventninger eller arbejdsbyrder. Hvis du hele tiden forventer, at dine medarbejdere skal yde 110 procent på arbejdet, vil det kun føre til trætte og udbrændte medarbejdere.
  2. Tjek med dit team for at forstå, hvor der er stress, og hvilke faktorer der kan være årsag til det. Lederne kan spille en vigtig rolle her ved at indsamle ærlig feedback fra medarbejderne. Du kan også overveje at lave anonyme undersøgelser. De oplysninger, du får, kan hjælpe dig med at afgøre, hvor der skal foretages ændringer.
  3. Stol på dine medarbejdere, og modstå tendensen til at “micromanage”. Giv medarbejderne så meget selvbestemmelse over deres tidsplaner og arbejdsstil som muligt, så de kan udnytte de processer og metoder, der fungerer bedst for dem.
  4. Tilbyd den rette støtte, som dine medarbejdere har brug for for at få succes. Dette kan omfatte adgang til visse softwareværktøjer, ressourcer eller kurser, der gør det muligt for medarbejderne at arbejde effektivt og virkningsfuldt uden at blive forvirrede.
  5. Fremme en ledelsesstil, hvor mennesket er i centrum, så medarbejderne føler sig værdsat, forstået og støttet af deres overordnede. Ledere som ikke har de nødvendige ledelsesværktøjer “skaber en masse unødvendigt arbejde og stress” ifølge 84 procent af de amerikanske arbejdstagere, så det er afgørende, at lederne er veluddannede til deres rolle.

Hvordan kan virksomheder hjælpe den enkelte medarbejder med at bekæmpe stress og udbrændthed?

Medarbejderne kan også tage en aktiv rolle i deres eget mentale velbefindende på arbejdspladsen, og din organisation kan gøre sit til at fremme denne positive adfærd.

  1. Hjælp medarbejderne med at forstå deres egne psykologiske ressourcer til at udvikle større modstandsdygtighed. At dyrke de rigtige holdninger og færdigheder, såsom optimisme og følelsesregulering, kan gøre en stor forskel i forhold til at hjælpe medarbejderne med at bekæmpe stress og udbrændthed.
  2. Fremhæv forbindelsen mellem krop og sind for at hjælpe medarbejderne med at forstå deres fysiologiske ressourcer til at bekæmpe stress. Det omfatter f.eks. at spise sunde måltider og snacks med jævne mellemrum og få tilstrækkelig søvn om natten.
  3. Opmuntre medarbejderne til at finde en sund balance mellem arbejdsliv og privatliv og tage sig tid til at forny sig selv hver dag. At dvæle ved arbejdsrelaterede udfordringer eller undlade at koble af fra arbejdet efter arbejdstid kan bidrage til kronisk stress.

Sådan kan robusthed modvirke udbrændthed blandt medarbejdere

Find ud af, hvorfor udbrændthed er noget, både arbejdsgivere og medarbejdere bør være opmærksomme på, og hvordan robusthed kan bekæmpe det.

LÆS MERE

how to counter employee burnout through resilience danish cta infographic cover
Decoration