Lederudvikling

Hvad er lederudvikling?

Lederudvikling kan defineres som en forbedring af en persons evne til at være effektiv i en lederrolle. Lederudvikling kan også defineres som en proces med målrettede interventioner, der forbedrer præstationen og effektiviteten hos grupper, teams, funktioner og hele organisationer. Herudover kan lederudvikling udvide en organisations kapacitet til at engagere sig effektivt i lederroller og skabe det engagement og den overensstemmelse, der er nødvendig for at nå organisationens vision, mission og formål.

Udvikling af ledere (leaders) sammenlignes ofte med udvikling af chefer (managers). Det er dog interessant at bemærke, at ikke alle ledere er chefer, men alle chefer er nødt til at være ledere. Chefer administrerer ting, processer og systemer, og ledere leder mennesker. Ledelse er en proces, som handler om social indflydelse og at tilpasse og øge andres indsats for at nå et mål. Det defineres ikke af et stillingsniveau, en titel eller en stillingsbetegnelse.

Hvorfor er lederudvikling vigtigt?

Lederudvikling er vigtigt af mange årsager. Det understøtter organisatorisk transformation og forandring, hvilket er vigtigt i disse tider. Dette gøres ved at udvikle færdigheder, indstillinger, talenter, evner og adfærd, der er nødvendige for at identificere strategiske omdrejningspunkter og initiativer og for at lede andre effektivt gennem gennemgribende forandringer. Herudover fremmer lederudvikling ansvarlighed og menneskefokuseret beslutningstagning og hjælper ledere med at skabe en kultur med engagement og en oplevelse af formål. Udvikling af lederteams hjælper seniorledere med at skabe en positiv medarbejderoplevelse, forbedre organisationens tilstand og forbedre medarbejderfastholdelsen.

talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

Hvad er de forretningsmæssige fordele ved lederudviklingsprogrammer?

Der er rigtig mange fordele ved lederudviklingsprogrammer. Fem af disse er:

 • Mindre personaleudskiftning/større fastholdelse af talenter
 • Opbygning af styrke gennem Succession Planning og inklusion
 • Opbakning til kulturelle og gennemgribende forandringer
 • Opbygning af en ansvarlighedskultur
 • Større organisatorisk succes

 

Forskning har vist, at folk forlader ledere frem for organisationer. Personaleudskiftningen mindskes derfor, når ledere forstår at skabe en kultur, hvor medarbejderne føler sig set og hørt, har klarhed over, hvor de skal hen, og hvor de bliver udfordret og bakket op. Medarbejdere har varierende og forskellige behov, og organisationer er nødt til at forstå disse behov, hvis de skal fastholde deres medarbejdere. Procentdelen af yngre mennesker på arbejdsmarkedet er f.eks. stigende, og de har anderledes behov og forventninger, hvilket har en indvirkning på organisationer, som vil blive forstærket, efterhånden som disse yngre mennesker indtager lederroller.

talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

En vigtig fordel ved lederudvikling er Succession Planning, som drejer sig om at identificere og udvikle fremtidige ledere og seniorledere, der vil gøre det muligt for en organisation at fremtidssikre sig selv og skabe en konkurrencefordel. Dette øger desuden talentfastholdelsen, da medarbejderne har deres fremtid i sigte. Inkluderende Succession Planning er afgørende for at sikre denne konkurrencefordel. Ledere, der forstår og fokuserer på retfærdighed og arbejder på at øge diversiteten, har en bedre chance for at tiltrække og fastholde toptalenter samt få mest muligt ud af innovation, kreativitet og problemløsning. Forskning har gentagne gange vist positive forretningsresultater for organisationer med en forskelligartet arbejdsstyrke, især der hvor diversiteten kommer til udtryk i lederteams og bestyrelseslokaler.

 • Lederudvikling kan bakke op om kulturændring og organisatorisk forandring

  Når organisationer gennemgår en forandring, skal ledere bruge deres kommunikationsevner til at sikre, at deres underordnede forstår forandringen, ved hvad de skal gøre for at understøtte den, og udvikler de færdigheder, de får brug for i fremtiden. Ledere skal være rollemodeller og skabe et miljø og nogle betingelser, der muliggør vellykket forandring. Det kræver, at lederne træffer bedre beslutninger, er i forbindelse med deres underordnede og leder dem på forandringsrejsen.

 • Ansvarlighedskultur

  Effektiv lederudvikling hjælper ledere med at skabe en ansvarlighedskultur. Når ledere er ansvarsfulde, tager de ejerskab over deres beslutninger, og de er villige til at tage ansvar for resultaterne af deres valg, adfærd og handlinger. Ansvarlige ledere fremmer et tillidsfuldt miljø – de bebrejder ikke andre, når tingene går galt. I stedet løser de problemerne, og de er villige til at lære af deres fejl.

 • Øget organisatorisk succes – frigør potentiale

  John Maxwells “the law of the lid” siger, at grænsen for en organisations lederevne svarer til låget på en virksomheds overordnede præstationsevne. Kollektiv ledelseseffektivitet og intelligens repræsenterer et enormt uudnyttet potentiale i de fleste organisationer. Ifølge Peter Senge ligger den kollektive intelligens og præstation for de fleste grupper et godt stykke under medlemmernes gennemsnitlige intelligens og præstation. Effektive lederudviklingsprogrammer kan frigøre dette potentiale og forbedre organisatorisk effektivitet og succes.

Hvordan fungerer lederudviklingsprogrammer?

Lederudvikling kommer i mange former. Ofte begynder det med selvledelse (selvbevidsthed) og udvider sig dernæst til at lede andre (danne relationer, afbalancere indsats og energi samt vejlede og coache andre), og til sidst kommer ledelse på organisationsniveau (strategisk tænkning og fremtidsfokuseret forandring). Det omfatter således mange elementer, og fokus er på at skabe specifikke lederudviklingsmål og designe læringsinterventioner for at opnå disse i overensstemmelse med bredere langsigtede organisationsmål.

Lederudvikling følger typisk “70-20-10-reglen“: Folk får 70 % af deres viden fra udfordrende oplevelser eller opgaver, 20 % fra udviklingsrelationer og 10 % fra uddannelse. Vertikal læring er udviklingen af, hvordan individer tænker og føler, og hvordan de får deres verden til at give mening. Derfor handler læring i forbindelse med lederudvikling ikke så meget om færdigheder, men om at udvikle den måde en leder tænker på, hvilket påvirker vedkommendes adfærd.

Lad os tale om, hvordan Talogy kan hjælpe jeres organisation med at udvikle de bedste ledere

Tag kontakt