Agilitet i arbejdsstyrken

Hvad er agilitet i arbejdsstyrken?

Agilitet i arbejdsstyrken kan defineres som “medarbejdernes evne til dynamisk at tilpasse sig uforudsigelige og konstant skiftende arbejdskrav for at sikre organisatorisk succes”. Ændrede omstændigheder kan omfatte nye kundekrav, nye teknologier, konkurrenters aktiviteter og bredere sociale, politiske og økonomiske tendenser.

For mange organisationer er det et vigtigt anliggende at udvikle arbejdsstyrkens agilitet, fordi vi befinder os i den fjerde industrielle revolution, der er kendetegnet ved en accelererende hastighed for digital udvikling og transformation. Som et eksempel tog det 14 år, før der var 50 millioner computerbrugere, 7 år for samme antal internetbrugere, 3 år for Facebook-brugere og kun 19 dage for Pokemon Go brugere. Denne teknologiske revolution ændrer drastisk, hvordan enkeltpersoner, organisationer, myndigheder og samfund fungerer. Ud over dette har covid-19-pandemien også hurtigt ændret arbejdets karakter, og mange organisationer og stillinger forventes at skifte permanent til en model med hybrid- eller distancearbejde. Alt dette kræver, at organisationer, teams og enkeltpersoner har en agil tankegang, der gør dem i stand til at være smidige, tilpasningsdygtige og ændre retning hurtigt for at reagere på nye krav, teknologier og muligheder.

Hvorfor er arbejdsstyrkens agilitet vigtig?

Organisationer skal have en agil arbejdsstyrke, for selvom forandringer ikke er noget nyt, accelererer tempoet for og omfanget af forandringer i dag mere end nogensinde før. Denne konstant skiftende arbejdskontekst bliver drevet af digital innovation såsom kunstig intelligens og robotteknologi, vækst inden for freelance- og kontraktarbejde samt en stigende globalisering af information, produkter og tjenester.

Disse forandringer giver både udfordringer og muligheder for organisationer og for arbejdsstyrken. Forskning fra World Economic Forum har vist, at arbejdsgivere anslog, at i gennemsnit 42 % af de færdigheder, der kræves til et job, vil have ændret sig markant i løbet af de næste 5 år, og 54 % af alle medarbejdere vil have behov for betydelig om- og opkvalificering. Organisationer skal have en agil arbejdsstyrke, der løbende og hurtigt kan tilpasse sig denne evigt skiftende kontekst, så organisationerne kan bevare deres konkurrencefordele. Det er også vigtigt for organisationer at kunne flytte folk til forskellige arbejdsområder i organisationen, når behovene ændrer sig. Enkeltpersoner i arbejdsstyrken skal løbende kunne udvikle deres færdigheder, efterhånden som nye jobkrav og behov opstår over tid.

talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

Hvad er fordelene ved at have en agil arbejdsstyrke?

Agilitet hos arbejdsstyrken er en fordel, der hjælper med at sikre, at organisationer kan udvikle sig og tilpasse sig, så de kan imødekomme fremtidige krav. Medarbejdere med en agil tankegang, som styrkes af deres organisatoriske klima, vil forudse nye markedskrav, identificere nye innovationer, udfordre nuværende tænkning, udnytte teknologiske fremskridt og træffe hurtige beslutninger. De kan navigere i meget komplekse, usikre og konstant skiftende arbejdssituationer på effektiv vis. En agil arbejdsstyrke betyder også, at organisationer kan flytte deres medarbejdere til forskellige arbejdsområder og opkvalificere eller omkvalificere dem, efterhånden som behov og krav udvikler sig.

En agil arbejdsstyrke gør det muligt for en organisation at følge med forandringernes tempo og i sidste ende trives i nutidens konstant skiftende arbejdskontekst. En agil tankegang er også gavnlig for den enkelte medarbejder, da det vil hjælpe medarbejderen med at lære nye færdigheder og påtage sig forskellige stillinger over tid.

talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

Hvordan ser en agil arbejdsstyrke ud?

Medarbejdere med en agil tankegang:

  • Omfavner forandring og finder sig til rette med usikkerhed og tvetydighed.
  • Har en god ekstern bevidsthed med hensyn til markedstendenser og nye kundekrav.
  • Er nysgerrige og proaktive i forhold til at udforske nye tilgange og teknologi.
  • Føler sig bemyndigede til at udfordre status quo og er ikke bange for at afprøve ting og fejle, hvis det muliggør fremtidig forbedring.
  • Træffer hurtige beslutninger baseret på tilgængelig information og gentager hurtigt baseret på feedback.
  • Danner hurtigt relationer og er gode til at samarbejde som en del af tværfunktionelle teams.
  • Lærer let nye færdigheder og tilgange for at imødekomme nye krav, så de kan implementeres og løse forskellige organisatoriske problemer og udfordringer over tid.

Agile teams er kendetegnet ved at have høje niveauer af psykologisk sikkerhed, tillid, åben kommunikation, inkluderende praksisser og et konstant ønske om at lære og forbedre sig.

Hvordan skaber vi en agil arbejdsstyrke?

For at skabe en agil arbejdsstyrke skal organisationer integrere denne filosofi på tværs af deres praksisser for Talent Management. Strukturerne, processerne og belønningssystemerne i organisationen bør tilskynde til styrkelse af teams og individer på alle niveauer. Organisationer bør fokusere på at skabe flade strukturer og decentralisere regler for at give medarbejderne mulighed for at arbejde fleksibelt og selvstændigt samt træffe hurtige beslutninger inden for et passende ansvarsområde. Ledere bør opmuntre til og belønne agil tænkning og adfærd i deres teams og facilitere tværfunktionelt arbejde, der fremmer deling af idéer og arbejdsmetoder. “Performance Management“ bør fokusere på kontinuerlig undervisning og udvikling af medarbejderne.

Rekruttering på alle niveauer bør tage højde for kompetencer, der indikerer en agil tankegang. Relevante egenskaber omfatter forandringsparathed, kritisk tænkning, agil læring, digital snilde, relationsdannelse, omfavnelse af diversitet samt robusthed. Dette er egenskaber, der kan overføres, og som gør det muligt for enkeltpersoner hurtigt at tilpasse sig forandringer og navigere i en konstant skiftende arbejdskontekst. Tilsvarende bør lærings- og udviklingsmuligheder og initiativer relateret til arbejdsstyrkens agilitet tilrettelægges for at støtte eksisterende medarbejdere i at forbedre disse egenskaber. Det kan omfatte tilbud om e-læring, udviklingsworkshops og coaching med fokus på at udvikle en agil tankegang. Udviklingsinterventioner på teamniveau bør fokusere på at fremelske åbenhed, tillid, psykologisk sikkerhed, samarbejde og smidig beslutningstagning.

Hvordan udvikler vi organisatorisk agilitet?

At udvikle arbejdsstyrkens agilitet handler lige så meget om det organisatoriske klima som de individuelle medarbejdere. Ledere skal skabe et klima baseret på psykologisk sikkerhed, empowerment, kontinuerlig undervisning og samarbejde. De skal fremme et arbejdsmiljø, hvor medarbejderne føler sig trygge ved at sige fra, tage risici og tør træffe hurtige beslutninger. Ledere skal også opmuntre medarbejderne til at samarbejde og søge forskellige perspektiver for at løse komplekse problemer. Alt dette kræver, at ledere udviser emotionel intelligens og bevidsthed om deres egen påvirkning samt etablerer organisatoriske systemer og processer, der muliggør agilitet i stedet for at hindre den. Ledere bør f.eks. fokusere på at give teams og enkeltpersoner mulighed for at tage beslutninger på et passende niveau i stedet for at søge at styre alting i detaljen og kontrollere enhver beslutning uanset vigtighed gennem micromanagement. Hvis ledere udviser manglende tillid til medarbejderne og skaber et miljø, hvor medarbejderne frygter, at fejl bliver straffet, så vil dette drastisk hæmme organisationens agilitet.

Organisationer bør tilbyde lærings- og udviklingsmuligheder for at hjælpe medarbejderne med at udvikle en agil tankegang, f.eks. coaching og fleksibel undervisning. Disse initiativer kan fokusere på at hjælpe medarbejderne med at finde sig til rette med usikkerhed og forandring, udvikle kognitiv fleksibilitet og etablere agile arbejdsmetoder. Disse initiativer for at styrke arbejdsstyrkens agilitet kan også fokusere på at sætte medarbejderne i stand til at tilegne ny viden og færdigheder, som betyder, at de kan reagere på skiftende jobkrav, anvende nye teknologier og bevæge sig ind på nye arbejdsområder, der gavner organisationen. Fra et bredere perspektiv bør organisationer søge at indlejre en læringskultur i hverdagen. Sidst, men ikke mindst, bør medarbejderne opmuntres til løbende at evaluere og reflektere over nuværende praksisser og nye kundekrav, så de kan identificere måder at forbedre, gentage og innovere på.

Lad os tale om, hvordan Talogy kan hjælpe jeres arbejdsstyrke med at blive mere agil og sikre vellykket Talent Management

Tag kontakt