Hvad er robusthed?

Robusthed er et begreb, som mange af os kender, og som typisk bruges til at beskrive en persons evne til at håndtere udfordringer og forandringer. Men ligesom mange psykologiske termer, der bliver en del af sproget, er der en tendens til, at det enten bliver misforstået eller tolkes på forskellige måder. I den psykologiske litteratur er det også blevet omtalt som “hårdførhed”, “mental sejhed”, “emotionel modstandsdygtighed”, “emotionel agilitet” og en række andre betegnelser.

Det har ført til en række definitioner og konceptualiseringer. Som med alle andre definitioner har det en væsentlig indflydelse på, hvordan det opfattes, og endnu vigtigere, hvilken værdi det giver den enkelte. En definition, der inkorporerer en række modeller, er, at robusthed er “et individs evne til at tilpasse sig positivt til pres, tilbageslag, udfordringer og forandringer for at optimere præstation og bevare trivsel”.

Hvorfor er robusthed på arbejdspladsen vigtigt?

Der er en stor mængde forskning, som understøtter værdien af robusthed på arbejdspladsen i relation til forretningsmæssige resultater. På kort sigt gør robusthed os i stand til at klare os og komme igennem de tilbageslag, udfordringer og forandringer, som vi oplever. Ifølge forskningen skyldes det, at robusthed fungerer som en buffer mod oplevelsen af stress såvel som udbrændthed. Udbrændthed er defineret som fysisk og følelsesmæssig udmattelse på grund af overdreven stress, hvilket resulterer i træthed, opfarenhed og modtagelighed for sygdom.

Robuste individer har tendens til at være mere kreative, kunne tilpasse sig forandringer og holde fast, når de møder modgang. Denne adfærd resulterer i bedre præstation på en arbejdsplads i hurtig forandring. Robusthed er blevet direkte forbundet med bedre præstation på arbejdspladsen, i militæret samt i forbindelse med sport og uddannelse. Det har også vist sig at have en positiv indvirkning på andre ting, herunder engagement, organisatorisk engagement, arbejdsglæde, jobtilfredshed og trivsel.

Hvordan udvikler man robusthed?

Forskning har vist, at man kan udvikle robusthed på arbejdspladsen. Men for at udvikle robusthed er vi nødt til at erkende, at robusthed både er en psykologisk ressource og et sæt psykologiske strategier, der kan anvendes, når vi håndterer udfordrende situationer.

Dette fremhæver to kritiske aspekter af, hvordan vi udvikler vores robusthed. Ved at anerkende at robusthed er en ressource, fremhæver det vores behov for at udvikle robusthed ved at tage sig tid til at forny og genopbygge os selv, når vi kan. Ved at acceptere at robusthed også er et sæt psykologiske strategier, viser det, at vi kan implementere disse strategier for at øge kapaciteten af denne ressource og i realiteten give næring til denne færdighed. Robusthedsstrategier som reframing og refleksion over vores erfaringer kan hjælpe med at optimere vores evne til at komme igennem negative oplevelser, så vi kan bruge disse til at blive klogere og udvikle os.

talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

Der er mange måder, individer kan udvikle deres egen robusthed på. Følgende kan være nogle nyttige trin at overveje for dem, der ønsker at udvikle og forbedre deres robusthed.

 • Giv dig selv lov til at genoplade. Hvis du bare fortsætter derudaf, er du ikke robust, du overlever bare. Selv når du ikke mener, at du har tid til at gøre det, så tag dig tid, da genopladning er afgørende for vækst. Du skal give dig selv mulighed for at tilpasse dig og komme dig, så du kan håndtere de udfordringer, der ligger forude.

 • Forstå, hvordan du bliver robust. Der er en række teknikker og tilgange, som kan bruges til at øge din robusthed. Alle har forskellige præferencer, styrker og motivationer. Derfor er du nødt til at finde ud af, hvilke teknikker der virker for dig. Hvis du forstår, hvordan du bliver robust, så kan du fokusere på de teknikker, der vil have den største indflydelse på din udvikling.

 • Implementer en fokuseret indsats. Talent alene skaber ikke succes, og forandring sker heller ikke uden en fælles indsats. På trods af at robusthed er noget, der kan udvikles, er det ikke noget, der sker uden en indsats. Det kræver tid, kræfter og personlige ressourcer. Denne indsats kan potentielt danne nye neurale forbindelser, der bidrager til vores udvikling, og som med tiden bliver til nyttige vaner.

Hvordan kan robusthed bidrage til trivsel?

Forskning har vist, at et individs robusthed og trivsel er direkte relaterede. Typisk er personer, der er mere robuste, mere tilbøjelige til at trives. Derfor er udvikling af robusthed gennem træning blevet brugt med succes i mange organisationer til at støtte op om opretholdelsen og udviklingen af trivsel. De psykologiske strategier, der understøtter det at være robust, har vist sig at øge mental trivsel.

Hvor effektiv er robusthedstræning?

Forskning viser, at robusthed kan øges hos individer, og træning er en effektiv metode til at udvikle robusthed på arbejdspladsen. Faktisk konkluderer en gennemgang af 268 studier, at effekten af robusthedstræning har en overordnet signifikant effekt på udvikling af robusthed (Liu et al, 2020).

Dog er robusthedstræning af medarbejdere kun så effektiv, som den måde den gennemføres på. Derfor er der en række ting, som kan påvirke effektiviteten af træningen, herunder hvordan programmet er designet, kvaliteten af faciliteringen, den enkeltes motivation og den organisatoriske forpligtelse til at hjælpe med at bakke op om medarbejderens udvikling. Robusthedscoaching har typisk vist sig at være den mest effektive form for robusthedstræning, hvor robusthedsworkshops gennemført af eksperter er den næstmest effektive.

talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

Hvorfor er robusthed vigtigt for virksomheder?

Uanset at markedskræfter og forretningssystemer er afgørende for en organisations succes, så er det i bund og grund individer, der for alvor gør forskellen. En organisations evne til at overleve, tilpasse sig, komme sig eller trives bygger på mod, kreativitet og styrke hos robuste medarbejdere, der arbejder sammen om at skabe effektive organisationer. Forskere har gentagne gange vist fordelene ved robusthed med undersøgelser, der fremhæver, at robuste medarbejdere præsterer bedre på arbejdet, udviser større arbejdsengagement og er mere åbne over for læring (Malik & Garg, 2017).

talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

Tip til implementering af et robusthedsudvikling

De skridt, en organisation kan tage for at hjælpe medarbejderne med at udvikle robusthed, afhænger af formålet med initiativet, og hvad I gerne vil opnå. Ikke desto mindre er her nogle generelle praktiske trin til et program for udvikling af robusthed:

 • Identificer den eller de personer, I ønsker at udvikle
 • Identificer den bedste metode til at implementere robusthedstræning (coaching, workshops, e-læring)
 • Implementer psykometriske værktøjer for at hjælpe dine medarbejdere med at forstå, hvordan de bliver robuste
 • Brug robusthedstræning til at hjælpe dem med at forstå, hvad de bedste strategier er for at hjælpe med at opbygge deres robusthed
 • Sørg for, at ledere er i stand til at hjælpe deres medarbejdere med at bruge disse strategier regelmæssigt på arbejdet
 • Overvåg og evaluer effekten af træningen
talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

Hvordan implementerer man et robusthedstræningsprogram?

Typisk kan organisationer anvende to generelle tilgange til at implementere et robusthedstræningsprogram:

 • En obligatorisk strategi: Det er, når I identificerer områder i organisationen, som har brug for opbakning, og derefter hjælper med at bakke bedst muligt op om dem ved at implementere coaching, e-læring og andre kurser til at skabe robusthed. Fordelene ved denne tilgang er, at I identificerer et område, hvor der kan være et problem, og gør jeres bedste for proaktivt at støtte organisationen i at løse dette.
 • En frivillig strategi: Det er, når I tilbyder frivillige kurser og coaching, som medarbejdere kan tilmelde sig. Dette kan annonceres internt eller leveres via en læringsplatform. Fordelene ved det er, at alle deltagere har et reelt ønske om at udvikle sig og viljen til at bruge kræfter på at arbejde på det. Det eneste problem er, at der kan være medarbejdere, der har brug for hjælp, men som føler, at de har for travlt til at deltage.
talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

Lad os tale om, hvordan Talogy kan hjælpe jeres organisation med at skabe en mere robust og produktiv arbejdsstyrke

Tag kontakt