Työntekijöiden loppuunpalamisen välttäminen: Miten minimoida stressiä työpaikalla

Kirjoittanut Ali Shalfrooshan, kansainvälisen arvioinnin R&D-päällikkö

Työntekijät kokevat tänä päivänä entistä enemmän stressiä kuin aiempina vuosina ja jopa 44 prosenttia työntekijöistä maailmanlaajuisesti sanoo sen olevan päivittäistä. Krooninen työstressi ei ole vain työarjen riesa, vaan se voi vaikuttaa vakavasti heidän yleiseen hyvinvointiinsa ja johtaa loppuunpalamiseen, joka vaikuttaa negatiivisesti tuottavuuteen ja työntekijöiden pysyvyyteen sekä häiritsee merkittävästi ihmisen elämää.

Positiivista on, että työnantajat voivat toimia aktiivisesti näitä ongelmia torjuakseen. Lue, miten voit luoda työntekijöille ympäristön, joka minimoi epäterveellistä stressitasoa ja edistää hyvinvointia.

Miten stressi näkyy työpaikalla?

Ensinnäkin on tärkeää ymmärtää, että stressi ei aina ole huono asia. Tutkimukset osoittavat, että kohtuulliset stressitasot voivat lisätä motivaatiota, parantaa sietokykyä, edistää sitoutumista ja paljon muuta. Ajattele stressiä, jota olet saattanut tuntea ennen tärkeän esityksen pitämistä. Todennäköisesti se vauhditti sinua valmistautumaan ja harjoittelemaan, ja jätti sinut tyytyväiseksi hyvin tehdyn työn jälkeen.

Krooninen tai todella voimakas stressi ei sen sijaan tuota samoja hyötyjä kuin yksittäiset kohtuulliset stressitilanteet. Usein esiintyvä ja voimakas stressi vaikuttaa kielteisesti työntekijöiden hyvinvointiin. Stressaantunut työntekijä saattaa näyttää saavan paljon töitä tehtyä, kun hän yrittää pysyä aikataulussa, mutta tällainen lähestymistapa työhön ei ole kestävä, ja se johtaa todennäköisesti tuottavuuden huomattavaan laskuun, jota kutsutaan loppuunpalamiseksi.

Työntekijöiden työuupumuksesta on tullut merkittävä ongelma, sillä 74 prosenttia työntekijöistä sanoo kokevansa työuupumusta ainakin joskus. Vakavimmissa tapauksissa työntekijät joutuvat irtisanoutumaan tai pitämään pitkiä vapaita yrittäessään palauttaa henkisen tai jopa fyysisen terveytensä.

Mikä aiheuttaa kroonista stressiä ja työntekijöiden loppuunpalamista?

Työntekijät voivat kokea suurta stressiä ja uupua työtehtäviensä ulkopuolisista syistä. Esimerkiksi avioeron tai kuolemantapauksen aiheuttama henkinen rasitus voi heijastua työntekijän henkiseen työhyvinvointiin.

Työuupumuksen taustalla olevat tekijät liittyvät kuitenkin yleensä ainakin osittain työntekijän kokemukseen työskentelystä yrityksessäsi. On normaalia, että työssä on stressaavia tapahtumia ja päiviä, mutta työ, joka tuntuu päivästä toiseen stressaavalta, voi aiheuttaa vakaviakin ongelmia.

Health and Safety Executiven mukaan on kuusi osa-aluetta, jotka väärin hoidettuina voivat johtaa työperäiseen stressiin:

 • Vaatimukset: Työntekijän henkinen hyvinvointi ja työmoraali voivat kärsiä liian vaativasta työmäärästä tai työympäristöstä.
 • Valvonta: Työntekijät voivat kokea enemmän stressiä, jos he eivät tunne, että heillä on tarpeeksi itsenäisyyttä työssään.
 • Tuki: Kun työntekijät eivät saa organisaatiolta tarvitsemiaan resursseja ja kannustusta, tuen puute voi aiheuttaa kroonista stressiä.
 • Suhteet: Työsuhteet voivat aiheuttaa stressiä, jos niissä esiintyy ristiriitoja tai epäkunnioitusta.
 • Rooli: Kun työntekijän rooli ja vastuut ovat epäselviä, hän voi tuntea olevansa hukassa ja stressaantua näin helposti.
 • Muutos: Lisäksi organisaatiomuutokset työpaikalla voivat aiheuttaa työntekijöille stressiä, jos niitä ei taustoiteta tai hallita asianmukaisesti.

Miten yritykset voivat luoda ympäristön, joka parantaa työntekijöiden hyvinvointia?

Organisaatiosi voi omalta osaltaan auttaa työntekijöitä nauttimaan työstään ja välttämään stressiä. Seuraavassa on muutamia keskeisiä ohjeita.

 1. Älä kuormita työntekijöitäsi liikaa epärealistisilla odotuksilla tai työmäärillä. Se, että työntekijöiden odotetaan jatkuvasti antavan 110 prosenttia työssään, johtaa vain siihen, että he ovat väsyneitä ja loppuunpalaneita.
 2. Tarkista tiimisi kanssa, missä kohtaa stressiä esiintyy ja mitkä tekijät saattavat aiheuttaa sitä. Esimiehillä voi olla tässä tärkeä rooli keräämällä työntekijöiltä rehellistä palautetta. Voit myös harkita nimettömiä kyselyitä. Saamasi tiedot voivat auttaa sinua määrittämään, missä asioissa muutoksia on tehtävä.
 3. Luota työntekijöihisi ja vastusta taipumusta mikromanagerointiin. Anna työntekijöille mahdollisimman paljon itsenäisyyttä aikataulujensa ja työtyyliensä suhteen, jotta he voivat hyödyntää heille parhaiten sopivia prosesseja ja menetelmiä.
 4. Tarjoa oikeanlaista tukea, jota työntekijäsi tarvitsevat menestyäkseen. Tähän voi kuulua esimerkiksi käyttöoikeudet tiettyihin ohjelmistotyökaluihin ja resursseihin tai erilaiset koulutukset, joiden avulla työntekijät voivat työskennellä tehokkaasti ja tuloksellisesti.
 5. Edistetään ihmiskeskeistä johtamistyyliä, jotta työntekijät tuntevat, että esimiehet arvostavat, ymmärtävät ja tukevat heitä. 84 prosenttia amerikkalaisista työntekijöistä on sitä mieltä, että huonosti koulutetut johtajat “aiheuttavat paljon tarpeetonta työtä ja stressiä”, joten on ratkaisevan tärkeää, että johtajat ovat hyvin koulutettuja tehtäviinsä.

Miten yritykset voivat auttaa yksittäisiä työntekijöitä torjumaan stressiä ja työuupumusta?

Työntekijät voivat myös aktiivisesti vaikuttaa omaan henkiseen hyvinvointiinsa työpaikalla, ja organisaatiosi voi omalta osaltaan edistää näitä myönteisiä käyttäytymismalleja.

 1. Auta työntekijöitä ymmärtämään omia psykologisia voimavarojaan, jotta he voivat kehittää resilienssiään. Oikeiden asenteiden ja taitojen, kuten optimismin ja tunteiden säätelyn vaaliminen voi auttaa työntekijöitä torjumaan stressiä ja loppuunpalamista.
 2. Korosta mielen ja kehon välistä yhteyttä, jotta työntekijät ymmärtäisivät fysiologiset voimavaransa stressin torjumiseksi. Tähän kuuluu esimerkiksi terveellisten aterioiden ja välipalojen syöminen säännöllisin väliajoin sekä riittävä yöuni.
 3. Kannusta työntekijöitä harjoittamaan tervettä työ- ja yksityiselämän tasapainoa ja ottamaan aikaa uudistua joka päivä. Työhön liittyvien haasteiden pohtiminen tai se, ettei työstä irrottauduta työajan jälkeen, voi lisätä kroonista stressiä.

Työuupumuksen ehkäiseminen resilienssin avulla

Lue lisää siitä miksi työuupumus vaatii työnantajien ja työntekijöiden huomiota ja miksi resilienssi on yksi ratkaisu tähän ongelmaan.

LUE LISÄÄ

Huomioithan, että tämä sisältö on englanniksi.

how to counter employee burnout through resilience finnish cta infographic cover
Decoration