Teamudvikling

Hvad er teamudvikling?

Teamudvikling er en proces, hvor teams samles og organiserer sig for at nå deres mål ved at løse opgaver og udvikle effektive relationer både inden for og uden for teamet. Den amerikanske psykolog Bruce Tuckman har defineret en velanvendt teamudviklingsmodel, hvor han beskriver de faser af teamudvikling, som et team typisk oplever:

 • Forming: I starten er teammedlemmerne fokuseret på at lære om teamets mål, opgaver, processer, regler og måder at arbejde på samt lære hinanden at kende. I denne fase kan folk være uvillige til at sige deres mening af frygt for at støde andre eller hindre fremskridt. Herudover er både produktivitetsniveauet og konfliktniveauet ofte lavt, da teammedlemmer er ved at finde ud af, hvordan man arbejder sammen.
 • Storming: Efterhånden som teammedlemmerne lærer hinanden bedre at kende, øges både deres produktivitet og forventninger samt deres selvtillid og vilje til at udfordre. De kan begynde at udfordre måder at gøre tingene på, mål, lederskab og hinanden. Konflikter kan opstå, når folk siger deres mening, står fast på sig selv og føler, at det er mere tilladt at være uenige med hinanden.  I denne fase kan personaleudskiftningen derfor stige, og produktiviteten og præstationen kan blive påvirket negativt.
 • Norming: I denne fase arbejder teamet sammen, samarbejder om at nå til en fælles forståelse og enighed om mål, roller, og hvordan arbejdet udføres. Interpersonelle relationer forbedres, og der er større åbenhed mellem mennesker. Herudover forbedres både produktiviteten og præstationen.
 • Performing: Denne fase er karakteriseret ved et højt niveau af engagement. Teamet er stabilt, organiseret og arbejder effektivt. Konsensus opnås let gennem en fælles forståelse af mål og motivationer, og når der opstår konflikt, håndteres den på en hensigtsmæssig og effektiv måde. Et højt niveau af engagement afspejles i høj produktivitet og præstation, og fastholdelse af medarbejdere og tiltrækning af talenter er let.

Den beskrevne proces er ikke lineær, og det tempo, hvormed teams bevæger sig gennem hver fase af teamudviklingen, kan påvirkes af mange faktorer, bl.a. teamets størrelse, den kultur, det befinder sig i, og deres kendskab til opgaven. Teams, der er i Norming- eller endda Performing-fasen, kan vende tilbage til Storming-fasen, når de står over for en væsentlig forandring, f.eks. hvis der kommer nye medlemmer (især udskiftning af lederen), en ændring af teamets mål eller forventningerne til teamet eller de opgaver, som teamet arbejder på, og/eller faktorer uden for teamet såsom organisationskultur, politiske, sociale eller økonomiske forhold. Målrettede teamudviklingsaktiviteter såsom eksempelvis teambuildingarrangementer, teamplanlægningssessioner eller brug af psykometri til at udvikle bevidsthed om og forståelse af sig selv, kan alle hjælpe med at accelerere den hastighed, hvormed teams udvikler sig mod Performing-fasen.

Hvordan kan teams udvikles med succes?

I bogen The Wisdom of Teams definerer Jon Katzenbach og Douglas Smith et team som “et lille antal mennesker med komplementære færdigheder, som er forpligtet til et fælles formål, præstationsmål og en tilgang, som de holder sig gensidigt ansvarlige for”.

Baseret på denne bredt accepterede definition er tilgange til teamudvikling understøttet af princippet om, at effektive teams:

 • Har et klart, kollektivt formål og aftalte mål
 • Tilpasser disse mål til deres interessenters behov
 • Anerkender behovet for effektivt teamsamarbejde for at nå disse mål

 

Teamudviklingsmodeller tager højde for seks indbyrdes forbundne aspekter af et teams udvikling:

 1. Det enkelte teammedlem
 2. Det interpersonelle aspekt
 3. Teamrelationer
 4. Teamopgaver
 5. Forhold til interessenter
 6. Den større organisatoriske kontekst

(Systemic Team Coaching: John Leary-Joyce & Hilary Lines, 2018)

Teamudviklingsaktiviteter er designet til at tage højde for alle disse aspekter.

talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

Hvilke eksempler er der på teamudviklingsaktiviteter?

Formålet med teamudvikling er at gøre teams i stand til at udvikle og vedligeholde de tre egenskaber ved effektive teams, som blev beskrevet ovenfor. Eksempler på teamudviklingsaktiviteter:

  Teambuildingarrangementer er nyttige til at bringe nye teams sammen, og de fungerer godt, når de er tilpasset teamets stil og kultur samt den organisation, som teamet er en del af. Nøglen til succes er at skabe engagement i arrangementet med klar og inspirerende kommunikation fra teamets ledelse før og under arrangementet. Aktiviteterne til arrangementet er designet til at hjælpe folk med at lære mere om sig selv og hinanden, udforske måder at arbejde sammen på og identificere strategier for vellykket samarbejde på arbejdspladsen. Handlingsplanlægning ved arrangementets afslutning hjælper med at overføre læringen fra arrangementet til hverdagen på arbejdspladsen. Det er vigtigt, at handlingerne følges op, gennemføres og udvikles for at fastholde momentum og fortsætte teamets udvikling.

  Teamet arbejder med mindst én facilitator for at fokusere på et specifikt emne, f.eks. hvordan man skaber øget salg/omsætning, forbedrer produktudvikling, tiltrækker nye kunder/markeder osv. Facilitatoren arbejder sammen med teamet for at sikre, at alle aspekter af spørgsmålet bliver rejst og debatteret, at alle stemmer bliver hørt, at idéer genereres og evalueres, og at der indgås aftale om en plan. Facilitatoren sikrer, at teamet påtager sig ejerskab og ansvar for at komme videre med de næste trin.

  Psykometri, der udforsker personlighedspræferencer, hjælper folk med at forstå sig selv bedre, herunder hvordan de foretrækker at arbejde samt deres potentielle styrker og blinde vinkler. Når psykometri bruges i en teamkontekst, kan det uddybe forståelsen af, hvordan man arbejder effektivt med andre, hvilket kan hjælpe teamet med at håndtere konflikter og få mest muligt ud af deres kollektive styrker. I samarbejde med en kvalificeret facilitator kan teamet udforske dette gennem en række erfaringsbaserede aktiviteter, hvor læringen bringes til live, så teamet kan lære, hvordan de kan anvende det i deres hverdag.

  Teams kan bruge data, der er indsamlet via kundetilfredshedsundersøgelser, 360-graders feedbackværktøjer og undersøgelser af medarbejdernes engagement, til at finde ud af, hvor godt teamet præsterer og identificere områder, som kan forbedres. Dette kan være en effektiv måde, hvorpå ledere kan få indsigt i, hvordan deres ledelsesstil påvirker andre gennem det miljø, de skaber. Det hjælper med at identificere justeringer, som kan foretages for at skabe et endnu mere positivt miljø, hvor teammedlemmer kan trives, vokse og udvikle sig.

Decoration

Effektive teamudviklingsaktiviteter er designet til et specifikt teams behov og tager hensyn til teamets udviklingsfase. Facilitatorer samarbejder med teamlederen for at aftale en teamudviklingsplan, der omfatter klare mål, tidsplaner og måder at måle effekten af arbejdet på.

Hvorfor er teamudvikling vigtigt?

Succesfulde teams er dem, der opnår deres mål, og hvis disse er tilpasset organisationens mål, bidrager teamets succes til organisationens samlede succes. Succesfulde teams har typisk et højt niveau af medarbejderengagement og har også nemmere ved at fastholde folk og tiltrække talenter til teamet. Engagerede og tilfredse medarbejdere er mere produktive: En Gallup-analyse af 1,4 millioner amerikanske medarbejdere viste, at engagerede medarbejdere er 22 % mere produktive end uengagerede medarbejdere. De skaber også højere niveauer af kundetilfredshed: Undersøgelser fra Institute of Customer Service fandt, at en stigning på 1 point i medarbejdernes engagement sandsynligvis giver en stigning på 0,41 point i kundetilfredsheden.

Teamudvikling, der omfatter målrettede teamudviklingsaktiviteter, hjælper med at øge effektiviteten og gør det muligt for organisationer at opnå fordelene ved meget effektive teams.

talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

Ved at udvikle emotionel intelligens kan ledere bakke op om udviklingen af deres teams. Emotionelt intelligente ledere er bevidste om deres egne holdninger og følelser, og de har et åbent sind.  Denne personlige intelligens hjælper ledere med at bruge deres relationelle intelligens, så de for alvor kan engagere sig i deres underordnede, fornemme hvordan de har det, lytte til andres bekymringer, coache folk til at tilpasse sig forandringer og opfylde deres teams’ behov. Ved hjælp af emotionel intelligens kan ledere skabe et miljø, der er præget af tillid, selvtillid og empowerment, og hvor folk føler sig inkluderet og inspireret.  EI-profiler giver værdifuld indsigt i styrker og udviklingsmuligheder og hjælper ledere med at fokusere på at udvikle praktiske færdigheder.

Lad os tale om, hvordan Talogy kan hjælpe jeres organisation med at udvikle bedre teams

Tag kontakt