Övervinn utbrändhet: Hur stress minimeras på arbetet

Skrivet av Ali Shalfrooshan, Head of International Assessment R&D

Arbetsrelaterad stress har återigen nått rekordhöga nivåer – än högre än tidigare år – globalt uppger 44 procent av anställda att de upplevde mycket stress under föregående dag. Kronisk stress på jobbet är inte bara ett arbetsrelaterat besvär; den kan allvarligt påverka medarbetares allmänna välbefinnande och kan leda till utbrändhet. Dessa problem har en negativ inverkan både på produktivitet och personalomsättning, men absolut mest påverkas individen.

Goda nyheter är att arbetsgivare kan ta en aktiv roll i kampen mot dessa problem. Lär er hur ni kan skapa en miljö för era medarbetare som minimerar ohälsosamma stressnivåer och främjar välbefinnande.

Vilken roll spelar stress på arbetsplatsen?

För det första är det viktigt att förstå att stress på arbetsplatsen inte alltid är något dåligt. Forskning visar att måttliga stressnivåer kan höja motivationen, stärka resiliens, öka samhörighet med mera. Tänk på den stress du kan känna dig inför en viktig presentation. Det är sannolikt att den fick dig att förbereda dig och öva tills att du kände dig nöjd med din insats.

Kronisk eller extrem stress ger däremot inte de fördelar som enstaka tillfällen av måttlig stress har potentialen att ge. Frekventa och intensiva stresskänslor påverkar medarbetares välbefinnande negativt. En stressad medarbetare kan tyckas få mycket arbete gjort när hen kämpar för att hålla deadlines, men den typen av arbetssätt är inte hållbart över tid och leder slutligen sannolikt till en stor nedgång i produktivitet, och riskerar att i längden utvecklas till utbrändhet.

Utbrändhet bland anställda har blivit ett stort problem. 74 procent av anställda uppger att de åtminstone ibland känner sig utbrända på jobbet. I de allvarligaste fallen av utbrändhet tvingas medarbetare att säga upp sig eller ta långa perioder av ledighet för att försöka återhämta sin mentala och till och med fysiska hälsa.

Vad orsakar kronisk stress och utbrändhet hos anställda?

Medarbetare kan uppleva höga stressnivåer och bli utbrända av skäl som inte har direkt med deras arbetsuppgifter att göra. Till exempel kan den psykiska påfrestningen i samband med en skilsmässa eller ett dödsfall i familjen påverka individens psykiska mående på jobbet.

Oavsett vad som ligger bakom känslor av utbrändhet hos en medarbetare är det sannolikt åtminstone delvis kopplat till den anställdes erfarenhet av organisationen denne arbetare i . Det är normalt att ha stressiga perioder och dagar på jobbet, men ett jobb som känns stressigt dag efter dag kan över tid orsaka allvarliga problem.

Enligt Health and Safety Executive finns det sex områden som kan leda till arbetsrelaterad stress om de hanteras felaktigt:

 • Krav: En alltför krävande arbetsbelastning eller arbetsmiljö kommer sannolikt att påverka den anställdes psykiska välbefinnande och motivation negativt.
 • Kontroll: Anställda kan uppleva mer stress om de känner en brist på autonomi vad det gäller hur de arbetar.
 • Stöd: När anställda inte får de resurser och den uppmuntran de behöver från organisationen kan denna brist på stöd över tid leda till kronisk stress.
 • Relationer: Relationer på jobbet kan vara en källa till stress när de präglas av konflikter eller bristande respekt.
 • Roll: När en anställds roll och ansvar på jobbet är otydligt definierat kan det leda till att hen lätt känner sig överväldigad och stressad.
 • Förändring: Slutligen kan organisatoriska förändringar på arbetet orsaka stress hos anställda om de inte förklaras och genomförs på rätt sätt.

Hur kan organisationer skapa en miljö som förbättrar sina medarbetares välbefinnande?

Er organisation kan göra sin del för att hjälpa medarbetare att trivas på jobbet och undvika att bli stressade. Här är några viktiga steg att ta.

 1. Överbelasta inte medarbetare med orealistiska förväntningar eller arbetsuppgifter. Att ständigt förvänta sig att medarbetarna ska ge 110 procent på jobbet leder till slut till trötta och utbrända medarbetare.
 2. Stäm av med ditt team för att förstå var det finns stress och vilka faktorer som kan tänkas orsaka den. Chefer kan spela en viktig roll här genom att samla in uppriktig feedback från sina medarbetare. Ni kan också överväga anonyma undersökningar. Den information som ni får kan hjälpa er att avgöra vilka förändringar som behöver göras.
 3. Lita på era medarbetare och motstå tendensen att detaljstyra. Ge medarbetare så mycket autonomi som möjligt när det gäller schema och arbetsstil så att de kan utnyttja de processer och metoder som fungerar bäst för dem.
 4. Erbjud det stöd som era medarbetare behöver för att lyckas. Det kan till exempel handla om att ge tillgång till specifika mjukvaruprogram, resurser eller utbildningar som gör det möjligt för dem att arbeta effektivt och ändamålsenligt utan att bli stressade.
 5. Främja ett ledarskap med människan i centrum , så att de som gör att anställda känner sig uppskattade, förstådda och stöttade av sina överordnade. Dåligt utrustade chefer ”kan skapa mycket onödigt arbete och stress”, enligt 84 procent av amerikanska arbetstagarna, så det är viktigt att cheferna är välutbildade för sina roller.

Hur kan företag hjälpa enskilda medarbetare att bekämpa stress och utbrändhet?

Medarbetare kan också ta en aktiv roll för sitt eget mentala välbefinnande på jobbet, och er organisation kan göra sitt för att främja dessa positiva beteenden.

 1. Hjälp medarbetare att förstå sina egna psykologiska resurser för att utveckla mer resiliens. Att främja rätt attityder och färdigheter, som optimism och känsloreglering, kan göra stor skillnad när det kommer till att hjälpa medarbetare att bekämpa stress och utbrändhet.
 2. Lyft fram sambandet mellan kropp och sinne för att hjälpa de anställda att förstå sina fysiologiska resurser för att hantera stress. Det handlar till exempel om att äta hälsosamma måltider och mellanmål med jämna mellanrum och att sova tillräckligt på natten.
 3. Uppmuntra medarbetarna att balansera arbete och privatliv på ett sunt sätt och ta sig tid att återhämta sig varje dag. Om du uppehåller dig vid arbetsrelaterade utmaningar eller inte kopplar bort arbetet efter arbetstid kan det leda till kronisk stress.

Så förebygger du utbrändhet på arbetsplatsen genom resiliens

Läs om varför arbetsgivare och anställda bör uppmärksamma utbrändhet och hur resiliens är svaret i kampen mot detta problem.

LÄS MER

how to counter employee burnout through resilience swedish cta infographic cover
Decoration