Kompetence og adfærd

Hvad er kompetencer?

En kompetence omfatter et sæt specifikke, relaterede karakteristika og adfærd, der er relevant for vellykket arbejdspræstation. Karakteristika, der omfatter underliggende egenskaber hos personer, f.eks. deres personlighed, evner, motivationer, værdier og færdigheder.

Kompetence og kompetent bruges ofte fejlagtigt i flæng. Kompetent refererer til “hvad”; det vil sige de standarder for præstation og resultater, der kræves for at demonstrere egnethed på arbejdspladsen. Når man siger, at personer er kompetent til noget, indebærer det derfor, at de opfylder de foruddefinerede præstationsstandarder. Kompetence refererer på den anden side til “hvordan”; det vil sige den adfærd, der kræves for at opnå succes. Hvad er det, personen gør, der resulterer i en effektiv præstation?

Decoration Decoration

Hvad er forskellen mellem kompetence, adfærd og færdighed?

Adfærd beskriver den måde, en person agerer på, uanset om den er forbundet med en effektiv præstation på arbejdet. Kompetence refererer på den anden side til adfærd, der er forbundet med en succesfuld arbejdspræstation. Både adfærd og kompetence påvirkes af en persons underliggende karakteristika (f.eks. vedkommendes personlighed, talenter, evner, motivationer, værdier og færdigheder).

Mens kompetence refererer til adfærd, der er relateret til effektiv præstation på arbejdet, refererer færdighed til evnen til at kunne udføre en opgave eller handling godt. Færdigheder kan understøtte kompetent adfærd, men i modsætning til kompetencer eksisterer de, uanset om de fører til en effektiv arbejdspræstation eller ej.

Hvordan bruges kompetencer?

Kompetencer bruges generelt som grundlag for talentmanagementprogrammer og bliver generelt defineret/organiseret i form af en ramme eller model. Kompetencemodellen eller -rammen definerer, hvad der udgør succes for et job, et niveau, en stilling eller en organisation. Kompetencemodeller kan bruges som grundlag for rekruttering af jobkandidater, udvælgelse af de bedste medarbejdere, udvikling af eksisterende medarbejdere og løbende præstationsstyring. Modellerne er også et nyttigt pejlemærke for medarbejderne til at forstå deres stilling, og hvad der kræves af dem.

Hvorfor bruges kompetencer?

Kompetencer tydeliggør, hvad succes er på tværs af stillinger og funktioner i en organisation. De giver et fælles sprog, der kan bruges i hele talentmanagementcyklussen, herunder i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af nye medarbejdere, udvikling af eksisterende medarbejdere og præstationsstyring. Brug af kompetencer gennem hele talentmanagementcyklussen hjælper med at sikre konsekvens og fairness i alle talentmanagementinitiativer. Det er også med til at sikre effektivitet ved udvælgelse og/eller udvikling af de kompetencer, der er vigtige for succes.

Hvordan måles kompetencer?

Almindelige metoder til at måle kompetencer omfatter assessments (f.eks. personlighedstest, 360-graders undersøgelser), kompetencebaserede spørgeskemaer eller samtaler og/eller assessmentcentre (herunder øvelser som rollespil, gruppediskussioner, præsentationer og casestudier). Alle ovenstående metoder kan bruges som en del af en rekrutterings-, udvælgelses- eller udviklingsproces, hvor den bedste metode afhænger af, hvilken kompetence der skal måles, og formålet med det assessment (f.eks. udvælgelse kontra udvikling).

Hvor mange kompetencer skal en organisation bruge?

Kompetencesamlinger kan indeholde op mod 50 forskellige kompetencer. Når kompetencerne operationaliseres i en organisations kompetenceadfærdsramme, er det dog nyttigt at gå efter 6-10 kompetencer pr. job, stilling, niveau eller virksomhed. Det medfører, at kompetenceadfærdsrammen er omfattende nok til at dække bredden af præstationer og/eller alle job i en organisation, samtidig med at antallet af kompetencer holdes inden for et rimeligt område, så det er til at forstå for medarbejderne og lederne.

Lad os tale om, hvordan Talogy kan hjælpe jeres organisation med at designe kompetencerammer, der sikrer vellykket talentmanagement

Tag kontakt