Talanglösningar inom
offentlig sektor

Genom att implementera ett talent managementprogram kan ni göra er rekryterings- och utvecklingsprocess enklare. Talogys omfattande lösningar möter, och överträffar de höga krav som ställs inom offetnlig sektor. Talogys informationssäkerhetsrutiner är i enlighet med ISO 27001.

Vi har ett stort engagemang för att hitta de främsta talangerna inom offentlig sektor

Våra kunder inom offentlig sektor litar på att vi tillhandahåller beprövade lösningar för alla typer av tjänster, inklusive roller inom:

 

 • Kommuner 
 • Sjukvård 
 • Polis och andra räddningstjänster 
 • Socialtjänst 
 • Offentlig förvaltning 

 

Oavsett om ni väljer att använda eget innehåll i era talangbedömningar eller Talogys validerade bedömningsinnehåll levererar vi med hjälp av teknologi som är pålitlig, kompatibel och mycket säker.

talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

Den främsta talent managementleverantören för organisationer inom offentlig sektor över hela världen

Organisationer inom offentlig sektor litar på att Talogy tillhandahåller lösningar som inte bara löser deras mest brådskande problem, utan också klarar granskning av flera intressenter.  

 

Vi har flera decenniers erfarenhet inom den offentliga sektorn av att lösa problem som hög personalomsättning, lågt engagemang hos anställda och bristfällig produktivitet, samtidigt som vi säkerställer att varje steg följer avancerade säkerhetsbestämmelser som skyddar både kandidat- och myndighetsdata.

talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration
Keyline Decoration
Vanliga tjänster inom professionella tjänster
 • Polis

 • Brandman

 • Sjuksköterska

 • Läkare

 • Socialarbetare

 • Vårdpersonal

 • Tjänsteman

 • Sjukvårdschef

 • Underrättelseanalytiker

 • Kriminalvårdare

Testet har varit en riktigt positiv och engagerande upplevelse för kandidaterna. Talogy har varit riktigt bra att arbeta med, riktigt flexibelt, riktigt lyhört. Och de har skapat riktigt högkvalitativt innehåll.

Paul Weldon

Huvudansvarig arbetspsykolog, GRS

Varför Talogy?

Vi är inte psykologi eller teknologi– vi är en kombination av båda.

 

Genom att använda psykologibaserade strategier tillsammans med den mest innovativa teknologin kan vi erbjuda lösningar som är vetenskapligt bevisade, enkla att implementera och använda, och följer strikta säkerhets- och efterlevnadsbestämmelser.

Decoration Decoration

Ta reda på hur Talogy kan hjälpa dig att hitta rätt talanghanteringslösning.