London South Bank University (LSBU)

Ledarskapstransformation på LSBU

Kundutmaning

2015 rekryterades en ny universitetsrektor (VC) på London South Bank University (LSBU) för att leverera en transformationsstrategi och en ambitiös 5-årig strategi för att förbättra universitets rykte. Det gjordes många förändringar i organisationsstrukturen och i det seniora ledarskapet. Endast en medlem från den ursprungliga ledningsgruppen ingick i den nya universitetsrektorns ledarteam. Det fanns betydande ledarskapsutmaningar som lågt förtroende, silomentalitet och dålig kommunikation.

 

Talogy samarbetade med LSBU för att utveckla ledarskapsklimatet och förmågan att främja kulturell transformation samt utrusta ledare med emotionell intelligens för att kunna leda förändringen på ett bra sätt. Det önskade resultatet var att ledare skulle stärka de anställdas egenmakt, hålla andra ansvariga, främja öppenhet för förändring och innovation samt inspirera och engagera de personer som de leder.

talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

Lösning

 

Vi började först med en diagnostisk fas och genomförde strukturerade intervjuer med ledningsgruppen och det operativa teamet (som består av 26 personer) för att bättre förstå den nuvarande kulturen, ledarskapsbeteenden, ambitioner och utmaningar. Den andra fasen var en intervention i tre steg med det högre ledningsteamet. Vi hjälpte dem att förstå sig själva och deras inverkan samt underlättade för teamet att identifiera och förändra hur de gjorde saker för att stödja den önskade kulturförändringen. Vi lanserade också en undersökning om ledarskapsklimat för att förstå i vilken utsträckning ledarskapsbeteenden för närvarande låg i linje med de som man ville få fram för en effektiv förändring. Annat arbete hjälpte också till att identifiera önskade beteenden för ledare inom hela LSBU, kopplat till deras strategi och kulturförändring.

I fas tre konstruerade vi ett ramverk för ledarskapsattribut som formulerar hur bra ledarskap ser ut på LSBU, med beteendeindikatorer för varje attribut. Detta gav klarhet och delad förståelse för kulturella förväntningar.

35 beteenden skapades för strategiska ledare och operativa ledare. Dessa användes för att skapa ett skräddarsytt återkopplingsverktyg online i 360 grader. Detta genomfördes av alla strategiska och operativa ledare. Vi levererade återkopplingssessioner för den strategiska ledargruppen och utbildade OD- och HR-teamet på LSBU för att de skulle kunna genomföra återkopplingssessioner med de operativa ledarna.

Efter detta skapade LSBU en Ledarskapsakademi som erbjuder utvecklingsprogram baserade på ledarskapsegenskaper samt kärnkompetenser och kunskap för ledare. Talogy skapade en modul som heter ”Ledarskap vid LSBU” som ger ledare en förståelse i varför (värderingar, strategi och syfte), vad (ledarskapsbeteende/insatsers fokus) och hur (emotionell intelligens) av att leda på LSBU.

Resultat

 

LSBU:s ranking i ligatabellen för högre utbildning före och efter reformerna har förbättrats avsevärt och de hoppas kunna ta sig ännu högre upp i tabellen i takt med att den förbättrade kulturen blir mer inbäddad.

Ligatabell för universitet – The Guardian
  • 2015: 112/116 (3:e percentilen)
  • 2018: 78/121 (35:e percentilen)
Ligatabell för universitet – The Times och Sunday Times
  • 2015: 122/123 (1:a percentilen)
  • 2018: 106/128 (17:e percentilen)
Ligatabell – The Complete University Guide
  • 2015: 120/123 (2:a percentilen)
  • 2019: 93/131 (29:e percentilen)

 

Ytterligare bevis på de förbättrade affärsresultaten är de externa utmärkelser och erkännanden LSBU har uppnått under de senaste tre åren:

  • 2016: Vann ”Entrepreneurial University of the Year” i Times-priset för högre utbildningar.
  • 2017: Belönades med silverklassificering i Teaching Excellence Framework, inrättat av regeringen för att erkänna och belöna undervisning av hög kvalitet.
  • 2017: Hamnade på Topp 20-listan för akademiker i The Sunday Times ligatabell.
  • 2018: Vann ”UK modern university for graduate salaries” och ”University of the Year for Graduate Employment” i The Times och Sunday Times ”Good University Guide”.

 

LSBU har också via sin engagemangsundersökning sett en ökning på 5 % av ledarskap och förtroende för ledningen. Den genomsnittliga poängen för personalens engagemang har ökat från 58 % 2015/16 till 69 % 2018/19. Och under 2018 förbättrades 92 % av de 48 frågor som kunde jämföras med 2016.

Talogy har en riktigt god förståelse för utmaningar i organisationer som genomgår förändring. Jag är stolt över hela resan, det har varit ett riktigt positivt och viktigt bidrag till LSBU.

Cheryl King-McDowall

Chef för organisationsutveckling