Varför är ett ledarskap med människan i centrum avgörande för framtidsorienterade organisationer?

Skrivet av Jill Pennington, Vice president, International Consulting

Vi har genomfört en internationell forskningsstudie för att ta reda på hur ledarskap förändras och utvecklas i vår samtid. Av de 1 950 som deltog höll över 90 procent av ledarna och anställda med om att effektivt ledarskap är mycket eller extremt viktigt för organisationens övergripande resultat. Men hur ser det effektiva ledarskapet ut?

Svaret är kort sagt ett ledarskap med människan i centrum. När organisationer pressas att utvecklas och ta sig ann förändringar kan det hända att ledarstilar som fungerat tidigare inte längre är idealet. Moderna arbetstagare behöver ledare som på ett empatiskt och ödmjukt sätt kan vägleda dem genom förändringar och utmaningar samtidigt som de främjar en anda av samarbete, snarare än ledare som har en uppifrån och ner-strategi och försöker ha alla svaren.

Låt oss undersöka närmare vad det innebär att vara en ledare med människan i centrum och varför denna ledarstil är så värdefull för moderna företag.

Vad är ett människocentrerat ledarskap?

Människocentrerat ledarskap är en ledarstil som sätter medarbetarna i första rummet och som syftar till att skapa en arbetsmiljö som känns trygg, stödjande och öppen.

Istället för att vara orubbliga, självsäkra autokrater, vill människocentrerade ledare snarare:

  • Visa empati och medkänsla för sina anställda och prioritera deras välbefinnande.
  • Kommunicera öppet och autentiskt och på så vis skapa psykologisk trygghet för de anställda att göra detsamma.
  • Upprätthålla kontakter med enskilda anställda
  • Visa ödmjukhet och öppenhet.
  • Uppmuntra till samarbete inom teamet och organisationen.

Genom dessa egenskaper vill främjar människocentrerade ledare skapa engagemang bland medarbetare och göra det möjligt för dem att lyckas.

Varför är ett ledarskap med människan i centrum värt att eftersträva?

Ledarskapsutveckling bör inriktas på att hjälpa chefer och organisationsledare att bli mer människocentrerade i sitt arbetssätt. Ett människocentrerat ledarskap erkänns och etablerar sig på grund av de många fördelar det leder till.

1. Att attrahera och behålla talang

I vår undersökning har både arbetsgivare och arbetstagare identifierat att attrahera och behålla talanger som den största utmaningen för ledarskap i framtiden.

”The Great Resignation” har visat oss att anställda är mer villiga än någonsin att lämna en arbetsmiljö som de anser vara osund, och i många fall beror det på missnöje med ledarskapet. I en nyligen genomförd undersökning uppgav 82 procent av amerikanska arbetstagare att de skulle överväga att säga upp sig från ett jobb på grund av en dålig chef. En undersökning från Pew Research visade att en av de främsta orsakerna till att amerikanska arbetstagare slutar sina jobb 2021 var att de ”kände sig förbisedda på jobbet”.

Om företag vill attrahera och behålla talanger behöver de ledare som får de anställda att känna sig förstådda, respekterade och uppskattade.

2. Motivera och engagera de anställda

Det räcker inte med att bara behålla de anställda; ni måste hålla dem engagerade och motiverade att prestera sitt bästa. Föråldrade ledarskapsmetoder använder ofta rädsla för att misslyckas eller otillbörlig press för att motivera anställda, men detta tillvägagångssätt är kontraproduktivt.

Människocentrerade ledare kan på ett effektivare sätt inspirera och motivera sina anställda genom en kultur av samarbete och genom att agera som positiva förebilder.

Ledare som fokuserar på människan skapar också ett större engagemang genom att uppmuntra de anställda att dela med sig av sina tankar och behov och genom att hålla dem väl informerade. Forskning visar att denna typ av kultur av öppen dialog mellan ledare och anställda återspeglas positivt i resultatet.

3. Förbättra medarbetares välbefinnande

Den ökande betoningen på ledarskap med människan i centrum sammanfaller också med ett ökat fokus på medarbetares välbefinnande. Forskning och praktisk erfarenhet gör det allt tydligare att anställda vill bli behandlade som hela människor – inte bara som kuggar i ett system.

Fundera på dessa perspektiv från två anställda som deltog i vår undersökning. En anställds råd till ledarna var att ”delta mer och hjälpa sina anställda. Försök att prioritera deras oro och välbefinnande så mycket som möjligt, eftersom det är de som verkligen får saker och ting gjorda.”

En annan anställd påpekade: ”Ledarna måste lära sig att de måste leda hela människan – kropp, själ och ande – och skapa en säker miljö så att de kan blomstra.”

4. Anpassa sig till förändringar

Rätt ledarstil är viktigt när organisationer försöker hålla jämna steg med en ständigt arbetsvärld i ständig utveckling. Särskilt allt eftersom marknaden och de anställdas förväntningar förändras kommer gamla ledarstilar att hålla organisationer tillbaka.

Det är oroväckande att vår undersökning visar att endast 37 procent av ledarna anser att de är förberedda på att hantera framtida ledarskapsutmaningar, och endast 24 procent av de anställda anser att deras ledare är förberedda. Det finns gott om utrymme för utveckling på detta område.

Forskningen visar att det ser mycket lovande ut för ledare som tar sig tid att hjälpa sina medarbetare att förstå och ta till sig förändringar. Enligt Gallup är det mycket troligare att anställda som har ledare som ”hjälper dem att se hur förändringar som görs i dag kommer att påverka organisationen i framtiden” anser att deras företag är flexibelt och redo för förändringar hos kunder och på marknaden. Det är också mer sannolikt att de vet vad som förväntas av dem och att de känner sig engagerade, och det är mycket mindre sannolikt att de känner sig stressade, överväldigade eller utbrända på jobbet.

Ge dina ledare möjlighet att bli mer människocentrerade

Chefer och ledare med människan i centrum kommer att spela en avgörande roll för att leda sina organisationer in i en ljus och framgångsrik framtid. Vill du veta mer om framtidens arbetsliv och hur du kan förbereda dina ledare? Kolla in vår e-bok, Changing hearts and minds: Empower your leaders to drive future-focused culture change.

Ge ledare möjligheten att driva en framtidssäkrad kulturförändring

Leder dina chefer vägen mot en positiv kulturförändring?

Det är inte lätt att åstadkomma en förändring av organisationskulturen, men det är absolut nödvändigt för organisationer som behöver ändra attityder och värderingar för att fungera även i framtiden.

Att förändra kulturen innebär att förändra människors känslor och åsikter. Ledare kan spela en viktig roll i att informera, inspirera och möjliggöra för sina medarbetare att bidra till en positiv förändring.

I vår eBook svarar vi på frågor som:

  • Vad är egentligen organisationskultur?
  • Varför är kulturförändring viktigt?
  • Hur ska en framtidssäkrad kultur se ut?
Ladda ner nu
changing hearts and minds empowering leaders to drive future-proof culture change ebook cta cover
Decoration