CAYSH

Organisationsövergripande design av kompetensramverk

1981 började CAYSH tillhandahålla stöd och boende åt unga människor i Croydon som hade drabbats av hemlöshet. Under de senaste 35 åren har behoven hos människor de möter blivit mer varierande och mer komplexa. Deras tjänster kombinerar stöd med boende för att se till att unga människor efter en period med hemlöshet kan gå vidare till ett självständigt liv, med alla de färdigheter de behöver för att få ut det mesta av sina liv.

Utmaningen

CAYSH insåg behovet av att klargöra hur framgång ser ut på beteendenivå för varje roll inom organisationen. Detta drevs av en önskan att visa engagemang för människors utveckling, för alla. Det drevs också av linjechefernas önskan om att äga denna process med en tydligare förståelse för de beteendemässiga färdigheter som de borde försöka utveckla och använda i sina team.

Vi valdes ut som extern partner för att stödja skapandet av ett nytt organisationsomfattande kompetensramverk som återspeglade den nya verkligheten på CAYSH:s arbetsplats, utöver deras kärnvärden. De valde oss tack vare:

 

  • vårt ledarskap inom områdena för beteendebedömning och utveckling
  • våra gedigna, tidigare erfarenheter i att utveckla korrekta och användbara kompetenser
  • vårt teams inkluderande, kollaborativa och engagerande förhållningssätt till rollforskning.
Decoration

Lösningen

 

Vårt förslag om ett uppochnervänt tillvägagångssätt för utformningen av ramverket accepterades snabbt. Skälet för detta tillvägagångssätt var betydande: CAYSH ville att all personal skulle få input för att skapa en känsla av ägarskap och bemyndigande (för deras professionella utveckling samt för att säkerställa att rätt kriterier skulle användas för framtida anställningar). Vårt tillvägagångssätt började med att samla in så mycket information som möjligt från frontlinjepersonal, enskilda intressenter samt till och med tjänsteanvändare. För att underlätta detta använde vi vårt frågeformulär för jobbanalyser online, skräddarsytt med CAYSH:s varumärke. Vi uppnådde en imponerande svarsfrekvens på 57 % för hela organisationen.

Resultaten analyserades och de viktigaste temana skrevs ner på anteckningskort (cue cards). Dessa användes för att anordna aktiviteter för fokusgrupper med frontlinjepersonal och därefter med frontlinjechefer. Återigen sammanställdes, analyserades och användes information från detta skede för att förbereda nästa steg. Detta innebar att våra konsulters frågor till högre chefer och styrelseledamöter under personliga intervjuer styrdes av den information som samlats in från hela organisationen.

Detta gav oss äntligen tillräckligt med information för att genomföra övergripande tematiska analyser av våra data och skapa det första utkastet till kompetensramverket. Vi träffade styrgruppen på CAYSH för att utvärdera titlar, definitioner och specifika indikatorer. Vi granskade språket noggrant för att säkerställa att modellen skulle verka logisk för slutanvändarna. Vi hade till och med tillräckligt med data för att tillhandahålla mer detaljerade definitioner för hur människor kan observera andra som lever upp till CAYSH:s värderingar.

Resultaten

 

  • Över 100 anställda har utvecklat sina prestationer med hjälp av det nya ramverket.
  • Lanserade ett övergripande ramverk för 12 kompetenser.
  • 5 % av hela personalstyrkan var engagerade i utformningen av ramverket.