Osaajien sitouttaminen ja pysyvyys

Kyvyttömyys sitouttaa menestyviä työntekijöitä voi laskea henkilöstön pysyvyysastetta.

Kuinka sitouttaminen johtaa osaajien pysyvyyteen?

Pysyvyys on monen organisaation kohtaama haaste. Rekrytointiprosessiin panostetaan paljon, jotta voidaan valita työntekijöitä, joilla on mahdollisimman suuri potentiaali. Miten käy, jos työntekijät lähtevätkin yrityksestä lyhyen ajan kuluttua? Tuloksena on paljon hukkaan heitettyä rahaa, aikaa ja vaivaa. Lisäksi organisaation tavoitteista jäädään jälkeen entistä enemmän.

Monet tekijät voivat vaikuttaa työntekijöiden suureen vaihtuvuuteen, mutta on mahdollista, että uusien työntekijöiden sitouttaminen on jäänyt huomiotta. Työntekijän ja organisaation välistä suhdetta pitäisi pyrkiä parantamaan kattavasta perehdytyksestä alkaen sekä vuosittaisten arviointien yhteydessä. Huippuosaajien pysyvyys saattaa parantua, jos kehittämisohjelmissa panostettaisiin enemmän heidän sitoutumiseensa työhön.

talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

Viisi parasta vinkkiämme osaajien sitouttamiseen

  Ymmärrä, mitä työntekijän sitouttaminen tarkoittaa

  Sitouttamisella tarkoitetaan työntekijöiden yhteyttä organisaatioon. Vahvan yhteyden muodostaneet työntekijät suhtautuvat työhönsä intohimoisemmin. Lisäksi he ovat todennäköisemmin tuotteliaampia, toimivat yrityksen puolestapuhujina ja ovat vähemmän todennäköisesti aikeissa lähteä.

  Määrittele organisaation tarkoitus

  Selkeästi määritellyt arvot ja organisaation tarkoitus edistävät työntekijöiden vahvaa sitouttamista. Varmista, että työntekijät tuntevat työskentelevänsä kanssasi kohti yhteistä tavoitetta. Työntekijät ovat todennäköisemmin kiinnostuneita pitkäaikaisesta työsuhteesta, jos he kokevat omien arvojensa olevan yhdenmukaisia organisaation arvojen kanssa.

  Anna työntekijöiden äänen kuulua

  Työntekijät haluavat tietää, että heitä arvostetaan. Kysy työntekijöiden mielipidettä ja toimi tarvittaessa heidän ehdotustensa mukaisesti. Tutustu heihin. Osoita aitoa kiinnostusta siihen, keitä he ovat, ja anna tunnustusta hyvin tehdystä työstä. Työntekijät, jotka kokevat, että heidän ajatuksillaan ja mielipiteillään on merkitystä, ovat todennäköisemmin sitoutuneempia työpaikkaansa ja organisaatioonsa.

  Harkitse työn suunnittelua

  Varmista, että organisaation työtehtävät ovat merkityksellisiä toiminnan yleisen tavoitteen tai tarkoituksen kannalta. Työntekijät haluavat tietää, että heidän työllään on vaikutusta ja arvoa. Suunnittele jokaiselle työtehtävälle kehittämissuunnitelma, johon sisältyy koulutusta, mahdollisuuksia hankkia uusia taitoja sekä tilaisuus antaa ja vastaanottaa palautetta.

  Tarkastele pysyvyyttä useista näkökulmista

  Pysyvyyteen liittyviin ongelmiin ei ole yhtä ainoaa vastausta. Vaikka pyrkimykset parantaa työntekijöiden sitoutumista voivat auttaa, muitakin toimia tarvitaan. Ota huomioon esimerkiksi ulkoiset tekijät ja osaajien saatavuus työmarkkinoilla. Selvitä myös, miten valintaprosessi on laadittu sopivien hakijoiden houkuttelemiseksi. Pysyvyyttä tulisi tarkastella useista näkökulmista.

Decoration

Caliper Profile auttoi määrittämään, millainen on huipputason Marlin-myyntiedustaja. Siitä lähtien, kun aloimme rekrytoida kyseisen mallin mukaisesti, yrityksemme työvoiman vaihtuvuus on laskenut lähes 50 prosentista 16 prosenttiin.

Ed Siciliano

Myyntipäällikkö, Marlin Leasing

Miksi Talogy?

Talent management -ratkaisut alusta loppuun. Talogy suunnittelee karsinta-, valinta- ja kehittämisratkaisuja kaikille työntekijätasoille jatkuvien innovaatioiden ja loputtoman luovuuden voimalla. Talogyn avulla voit räätälöidä kattavan ohjelman osaamisen kehittämiseen. Ratkaisemme nykyiset ja tulevat osaamisen johtamiseen liittyvät haasteesi.

Miksi Talogy?
headshot of a man in blue button down shirt smiling
Decoration
 • blog icon
  Talogyn blogi

  Etsitkö inspiraatiota? Talogyn blogin avulla voit pysyä ajan tasalla eri toimialojen uusimmista talent management -suuntauksista.

  Lue blogia
 • knowledge hub icon
  Tietokeskus

  Paranna tietämystäsi rekrytointiprosesseista, johtamisen arvioinnista, työntekijöiden sitouttamisesta ja monista muista talent management -aiheista tutustumalla tietokeskukseemme.

  Siirry tietokeskukseen

Lue, kuinka Talogy voi auttaa sitouttamaan työntekijöitäsi ja parantamaan pysyvyyttä.

Aloitetaan