Oppnå bedre kandidatvurdering – unngå feilansettelser

Problemer med gjennomtrekk? Evaluer og velg personer med samme verdier og som mer sannsynlig vil bli.

Hvorfor høy gjennomtrekk kan være et spørsmål om «egnethet»

Mange organisasjoner sliter med kort ansettelsestid, lavt arbeidstakerengasjement og problemer med moral på arbeidsplassen. Men det mange ikke er klar over, er at disse problemene ofte kan tilskrives dårlig «egnethet» mellom person og organisasjon.

Egnethet på arbeidsplassen er en god indikasjon på intensjon om å bli, jobbtilfredshet og vilje og evne til å samarbeide med andre. Personer som ikke egner seg godt i organisasjonen,har større sannsynlighet for å slutte, mindre sannsynlighet for å være produktive, og kan til og med bidra til et generelt negativt klima på arbeidsplassen. Det verste av alt er at disse negative holdningene kan være smittsomme og spre seg til andre i gruppen. Den totale kostnaden av «dårlig egnethet» som kommer gjennom ansettelsesprosessen, er høy.

Å ansette kandidaten som egner seg best, betyr å evaluere etter hvor godt egenskapene deres er tilpasset verdiene dine. Få en godt egnet kandidat første gang ved å tydelig definere verdiene dine og finne ut hvordan du måler «egnetheten» mellom kandidatene og organisasjonen.

talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

Våre 5 beste tips for å finne kandidaten som egner seg best

  Definer hva egnethet betyr for deg

  Ansettelse i forbindelse med kulturell egnethet i dag kan ha ulik betydning fra en person til en annen. For å unngå skjevheter og subjektivitet ved ansettelser, se på det som et samsvar mellom organisasjonsverdier og individuelle egenskaper som legemliggjør disse verdiene.

  Forstå organisasjonens sanne kultur

  Ta en grundig titt på organisasjonen gjennom øynene til arbeidstakerne – på alle nivåer. Er kulturen eller klimaet på arbeidsplassen det samme for både ledere og arbeidstakere på oppstartsnivå? Sørg for at det du evaluerer i utvelgelsesprosessen, er representativt for kulturen din. Vurder også kulturen du har ambisjoner å bygge, og vær ærlig om hvor du er i den prosessen. Utformingen av utvelgelsesprosessen bør inkludere passende balanse mellom nåværende tilstand og ønskede kulturelle egenskaper.

  Mål de riktige egenskapene

  Tilpass egenskapene du måler til organisasjonsverdiene dine. Dette innebærer å tydelig definere hva disse verdiene er og hvordan de er modellert av alle i organisasjonen. Nøkkelen her er å forstå atferden som bringer kulturen din til live. Å designe utvelgelsesprosessen for å måle egenskapene som driver denne atferden, bidrar til å sikre at du vil fortsette å styre kulturen din i riktig retning.

  Unngå subjektiv vurdering

  Pass på at du ikke diskriminerer historisk vanskeligstilte grupper og beskyttede klasser i ansettelsesprosessen. Intervjuer er en vanlig måte å vurdere organisatorisk eller kulturell egnethet på, men de fleste intervjuere vet ikke hvordan de skal tilnærme seg et intervju på en objektiv måte. Intervjuere er kanskje ikke klar over kilder til skjevheter som kan påvirke tankemangfoldet som kommer gjennom ansettelsesprosessen. Etabler en mer objektiv utvelgelsesprosess, og reduser potensialet for utilsiktet urettferdighet.

  Styrk verdiene dine

  Sørg for at organisasjonsverdiene går lenger enn utvelgelsen. Styrk dem i ytelsesgjennomganger, innføring, karriereplanlegging, suksesjons-management og utviklingsmateriell. Ha disse i tankene gjennom hele talentets livssyklus for å sikre at alle i organisasjonen virkelig lever ut disse verdiene. Å bygge en ambisjonskultur bør påvirke hvordan du administrerer alle talentsystemene i organisasjonen – hver eneste dag.

Decoration

Dokumentert ekspertise innen talentutvelgelse

 • USD 1,3 millioner spart på ett år

  Forbedre utvelgelsesprosessen for å sikre bedre egnethet for jobben

  Hvordan fire sykehus reduserte gjennomtrekken av servicearbeidere ved å gå gjennom utvelgelsesprosessen for å fokusere mer bevisst på den generelle egnetheten for jobben

  Les mer
 • Kandidater med høy score har 2–3 ganger større sannsynlighet for å ha høy ytelse

  Målrettede egenskaper som forutsier jobbytelse

  Hvordan et stort helsesystem samarbeidet med Talogy for å lære å rette seg mot kandidater med egenskaper som var best tilpasset systemets verdier

  Les mer
 • Kortsiktig gjennomtrekk falt fra 24 % til 1 %

  Redusering av gjennomtrekken av ansatte med en vurderingsløsning på flere nivåer

  Hvordan et barnesykehus begynte å tiltrekke seg kandidater av høyere kvalitet, valgte ut kandidater mer effektivt og skapte et miljø der høytytende arbeidstakere kunne trives

  Les mer

Talogy forstår virkelig utfordringene til organisasjoner som opplever endringer. Jeg er stolt over hele prosessen. Det har vært et veldig positivt og viktig bidrag.

Cheryl King-McDowall

Direktør for organisasjonsutvikling, London South Bank University

Hvorfor Talogy

Talent management-løsninger fra start til slutt. Med konstant innovasjon og endeløs kreativitet – Talogy lager screening-, utvelgelse- og utviklingsløsninger som er rettferdige og inkluderende i kjernen. Talogy kan hjelpe deg med å tilpasse et komplett talent management-program. Løser dagens og morgendagens talentutfordringer.

Hvorfor Talogy
headshot of a man in blue button down shirt smiling
Decoration
 • case studies icon
  Casestudier

  Hos Talogy sikrer vi at du oppdager ferdigheter gjennom talent management-løsningene dine. Utforsk våre kundehistorier for å finne ut hvorfor organisasjoner slik som din, velger Talogy som sin pålitelige talent management-partner.

  Se casestudier
 • blog icon
  Talogy-blogg

  Leter du etter inspirasjon? Hold deg oppdatert på de siste trendene innen talent management på tvers av alle bransjer med Talogy-bloggen.

  Les blogger
 • knowledge hub icon
  Kunnskapssenter

  Øk kunnskapen din om ansettelsesprosesser, ledervurdering, ansattengasjement og mange andre emner innen talent management i kunnskapssenteret vårt.

  Gå til Kunnskapssenter

Finden Sie heraus, wie Talogy Ihnen helfen kann, den besten Kandidaten für die Stelle auszuwählen