Resilientin ja mukautuvan toimintakulttuurin luominen

Paranna suorituskykyä ja estä työuupumusta panostamalla työntekijöiden hyvinvointiin

Työntekijöiden hyvinvointiin panostamisen tärkeys

Muutos on kaikkien organisaatioiden jatkuva haaste. Organisaatioiden nykyinen muutosvauhti on kuitenkin yllättänyt monet nopeudellaan. Kiihtyvä tahti voi johtua esimerkiksi vastaamisesta ulkoiseen paineeseen tai digitalisaation ja globalisaation lisääntymiseen, mikä voi vaikuttaa työntekijöiden hyvinvointiin merkittävästi.

Monet eivät pidä epävarmuudesta. Joillekin voi olla vaikeaa selviytyä, sopeutua ja ylläpitää resilienssiä epäselvissä ja painostavissa tilanteissa. Työuupumusta ja stressitason kohoamista voi olla havaittavissa.

Muutos voi osoittautua lopulta myönteiseksi, jos muutosta ajetaan oikein. Oikeanlainen toiminta edellyttää myös enemmän resursseja. Työntekijöitä on tuettava muutoksen kaikissa vaiheissa, jos heidän halutaan sopeutuvan hyvin. Työntekijöidesi hyvinvointiin panostaminen voi johtaa myönteisiin tuloksiin, kuten suorituskyvyn paranemiseen, vaihtuvuuden vähenemiseen, organisaation ketteryyden paranemiseen ja sitouttamisen lisääntymiseen kohti yhteistä päämäärää.

talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

Viisi parasta vinkkiämme työntekijöiden resilienssin parantamiseen

  Aloita johtajista

  Hyvinvoinnin tärkeys on välitettävä ensin johtajille. Kerro hyvinvointiin panostamisen ja hyvinvoinnin painottamisen eduista: parempi suorituskyky, lisääntynyt tuottavuus, parempi sopeutumiskyky ja muut myönteiset tulokset. Johtajien on ymmärrettävä hyvinvoinnin tärkeys, koska he johtavat tällaisten pehmeiden taitojen kehittämistä.

  Kehitä tunneälyä

  Tunneäly tarkoittaa yksilön kykyä ymmärtää ja hallita tunteitaan tehokkaasti. Kehitä johtajien ja työntekijöiden tunneälyä, jotta voit parantaa heidän suorituskykyään ja henkistä hyvinvointiaan sekä kasvattaa resilienssiä muutostilanteissa.

  Paranna itsetuntemusta

  Resilienttien työntekijöiden työkulttuurin luomisen lisäksi on pyrittävä toteuttamaan heitä tukevia toimintatapoja. Siksi koulutus itsetuntemuksesta on tärkeää. Sisällytä itsetietoisuus kompetenssikehykseen. Etsi tapoja auttaa (etenkin johtotasolla olevia) työntekijöitä olemaan tietoisempia siitä, miten heidän toimintansa ja käyttäytymisensä vaikuttavat organisaation kulttuuriin.

  Ole avoin oppimiselle

  Jotta työntekijöiden mukautuvuutta ja resilienssiä voidaan parantaa, heillä tulee olla tieto ja tunne siitä, että he voivat kehittyä psykologisesti turvallisessa ympäristössä. Tarjoa heille paikka, jossa he tuntevat, että heistä pidetään huolta ja jossa heille annetaan riittävästi aikaa ja tilaa hyvinvointiin keskittymiseen.

  Tarjoa sopivat työkalut kehittymiseen

  Työntekijöille ei riitä pelkkä lupaus siitä, että heidän hyvinvoinnistaan välitetään. Heille on tarjottava työkalut ja resurssit, joita tarvitaan hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja resilienssin, itsetuntemuksen ja sopeutumiskyvyn kaltaisten ominaisuuksien kehittämiseen. Löydä tapa sisällyttää ne kehittämisohjelmaasi tieteen tukemien arviointien ja kehittämistyökalujen avulla.

Decoration

Talogy loi turvallisen ympäristön, jossa saimme analysoida nykyisiä työskentelytapoja. Meitä kannustettiin haastamaan itseämme ja toisiamme tiimin yhteistyön ja tehokkuuden parantamiseksi sekä etenemään käytännöllisesti sekä mahdollisimman konkreettisesti.

Rachel McNee

Henkilöstöpäällikkö, First Direct

Miksi Talogy?

Talent management -ratkaisut alusta loppuun. Talogy suunnittelee esivalinta-, valinta- ja kehittämisratkaisuja kaikille työntekijätasoille jatkuvien innovaatioiden ja loputtoman luovuuden voimalla. Talogy voi auttaa räätälöimään kattavan talent management -ohjelman, joka on oikeudenmukainen ja validi. Ratkaisemme nykyiset ja tulevat osaamisen johtamiseen liittyvät haasteesi.

Miksi Talogy?
headshot of a man in blue button down shirt smiling
Decoration
 • blog icon
  Talogyn blogi

  Etsitkö inspiraatiota? Talogyn blogin avulla voit pysyä ajan tasalla eri toimialojen uusimmista talent management -suuntauksista.

  Lue blogia
 • knowledge hub icon
  Tietokeskus

  Paranna tietämystäsi rekrytointiprosesseista, johtamisen kehittämisestä, resilienssistä ja hyvinvoinnista sekä monista muista talent management -aiheista tutustumalla tietokeskukseemme.

  Siirry tietokeskukseen

Lue, kuinka Talogy voi auttaa luomaan resilientin ja mukautuvan toimintakulttuurin.

Aloitetaan