zoekopdracht

Leiderschapsontwikkeling

what-is-leadership-development

Leiderschapsontwikkeling kan worden gedefinieerd als de verbetering of uitbreiding van iemands vermogen om effectief te zijn in een managementfunctie. Leiderschapsontwikkeling kan ook worden gedefinieerd als een proces van gerichte interventies waarmee de prestaties en de doeltreffendheid van groepen, teams, functies en hele organisaties worden verbeterd en de collectieve bekwaamheid van een organisatie wordt vergroot om effectief leiderschapsfuncties te vervullen en voldoende betrokkenheid en afstemming te creëren om de visie, de missie en het doel van de organisatie te bereiken.

Leiderschapsontwikkeling wordt vaak vergeleken met managementontwikkeling. Het is echter interessant op te merken dat niet alle leiders managers zijn, maar dat alle managers leiders moeten zijn. Managers beheren zaken, processen en systemen. Leiders geven leiding aan mensen. Leiderschap zelf is een proces van sociale beïnvloeding, waarbij de inspanningen van anderen om een doel te bereiken op elkaar worden afgestemd en worden gemaximaliseerd. Het wordt niet gedefinieerd door een niveau, rang of titel.

Waarom is leiderschapsontwikkeling belangrijk?

Leiderschapsontwikkeling is om vele redenen belangrijk. Het ondersteunt organisatorische transformatie en verandering, wat tegenwoordig zo belangrijk is, door de vaardigheden, attitudes, talenten, capaciteiten en gedragingen te ontwikkelen die nodig zijn om strategische scharnierpunten en initiatieven te identificeren en anderen effectief de weg te wijzen door transformatie. Het bevordert verantwoordingsplicht en mensgerichte besluitvorming, en helpt leiders een cultuur van betrokkenheid en doelgerichtheid te creëren. De ontwikkeling van leiderschapsteams helpt senior leiders een positieve werknemerservaring te scheppen, de organisatie gezonder te maken en het personeelsbehoud te vergroten.

talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

Wat zijn de zakelijke voordelen van programma’s voor management- en leiderschapsontwikkeling?

Er zijn heel veel voordelen! Vijf van deze voordelen zijn:

 • een kleiner personeelsverloop/een groter behoud van talent
 • een sterk personeelsbestand opbouwen door middel van opvolgingsplanning en inclusie
 • ondersteuning van cultuur- en transformatieverandering
 • totstandbrenging van een cultuur van verantwoording
 • een groter organisatorisch succes

 

Onderzoek heeft uitgewezen dat mensen managers verlaten, niet organisaties. Het personeelsverloop daalt wanneer leiders een cultuur weten te creëren waarin werknemers zich gezien en gehoord voelen, duidelijkheid hebben over waar ze naartoe gaan en uitgedaagd en gesteund worden. Werknemers hebben uiteenlopende behoeften en organisaties moeten deze behoeften begrijpen als zij hun werknemers willen behouden. Zo neemt het percentage jongeren en millennials toe, en zij hebben andere behoeften en verwachtingen. Dit heeft nu al een aanzienlijke impact op organisaties, maar deze impact zal nog verder toenemen naarmate zij meer leidinggevende functies gaan bekleden.

talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

Een belangrijk voordeel van leiderschapsontwikkeling is opvolgingsplanning, d.w.z. het identificeren en ontwikkelen van een pijplijn van toekomstige leiders en senior managers waarmee een organisatie zich klaarstoomt voor de toekomst en een concurrentievoordeel creëert. Zo wordt het talentbehoud vergroot, aangezien werknemers zicht hebben op hun toekomst. Inclusieve opvolgingsplanning is van cruciaal belang om dit concurrentievoordeel veilig te stellen. Leiders die zich bewust zijn van en focussen op eerlijkheid en stappen ondernemen om de diversiteit te vergroten, hebben meer kans om toptalent aan te trekken en te behouden, en innovatie, creativiteit en probleemoplossing te maximaliseren. Onderzoekers hebben herhaaldelijk positieve bedrijfsresultaten aangetoond voor organisaties met een divers personeelsbestand, en dan vooral de organisaties met diverse managementteams en directiekamers.

 • Leiderschapsontwikkeling kan cultuurverandering en organisatorische transformatie in de hand werken

  Terwijl organisaties verandering het hoofd bieden, moeten leiders hun communicatievaardigheden gebruiken om ervoor te zorgen dat ondergeschikten de verandering begrijpen, weten wat zij moeten doen om de verandering te ondersteunen en de vaardigheden ontwikkelen die zij in de toekomst nodig zullen hebben. Leiders moeten een voorbeeldfunctie vervullen en het klimaat en de voorwaarden scheppen om verandering te doen slagen. Hiertoe moeten leiders betere beslissingen nemen, in contact blijven met hun ondergeschikten en hen de weg wijzen in het veranderingstraject.

 • Cultuur van verantwoording

  Dankzij effectieve leiderschapsontwikkeling kunnen leiders een cultuur van verantwoording creëren. Wanneer leiders verantwoordelijk zijn, draaien zij op voor hun beslissingen en zijn zij bereid verantwoording af te leggen voor de uitkomsten van hun keuzes, gedragingen en acties. Verantwoordelijke leiders bevorderen een klimaat van vertrouwen. Zij geven anderen niet de schuld als er dingen fout gaan, maar zetten dingen recht en zijn bereid om van hun fouten te leren.

 • Een groter organisatorisch succes – ontluik potentieel

  John Maxwells ‘wet van het deksel’ stelt dat de grens van de managementcapaciteit van een organisatie het deksel is van het totale prestatievermogen van een bedrijf. Collectieve managementeffectiviteit en -intelligentie vertegenwoordigen een enorm niet-aangeboord potentieel in de meeste organisaties. Volgens Peter Senge liggen de collectieve intelligentie en prestaties van de meeste groepen ver onder de gemiddelde intelligentie en prestaties van de leden. Met behulp van effectieve programma’s voor leiderschapsontwikkeling kan dit potentieel worden benut en kunnen de effectiviteit en het succes van de organisatie worden vergroot.

Hoe werken programma’s voor leiderschapsontwikkeling?

Leiderschapsontwikkeling is veelzijdig en neemt vele vormen aan. Vaak begint dit bij zelfleiderschap (zelfbewustzijn) en wordt dit uitgebreid tot leidinggeven aan anderen (relaties opbouwen, inspanningen en energie op elkaar afstemmen en anderen begeleiden en coachen), en ten slotte tot organisatiebreed leiderschap (strategisch denken en toekomstgerichte verandering). Tal van elementen spelen een rol en de nadruk ligt op het creëren van specifieke doelstellingen voor leiderschapsontwikkeling en het ontwerpen van leeractiviteiten om deze te bereiken, die in lijn liggen met de bredere langetermijndoelstellingen van de organisatie.

Voor leiderschapsontwikkeling wordt meestal de 70-20-10 regel gehanteerd. Individuen leren 70% van hun kennis uit uitdagende ervaringen of opdrachten, 20% uit ontwikkelingsrelaties en 10% uit cursussen. Verticaal leren is de transformatie van de manier waarop mensen denken, voelen en hun wereld bevatten. Daarom gaat het bij leiderschapsontwikkeling niet zozeer om het aanleren van vaardigheden, maar om het veranderen van de manier waarop een leider denkt, wat zijn gedrag zal beïnvloeden.

Ontdek hoe Talogy jouw organisatie kan helpen de beste leiders te ontwikkelen

Neem contact op