Waterstones

Bedömning av bokhandelschefer

Waterstones rykte bygger på kunskapen och entusiasmen hos deras 4 500 bokhandlare som älskar fantastiska böcker och som jobbar stenhårt för att hitta de titlar som deras kunder vill ha. De strävar efter att skapa platser där människor kan gå och bläddra i böcker, nya läsare uppmuntras till att börja läsa och där det finns bokhandlare som brinner för de böcker de säljer.

Utmaningen

 

2013 inledde Waterstones ett företagsomfattande samråd med cirka 560 anställda på ledningsnivå, i samband med att de förberedde en omstrukturering. Denna skulle fokusera traditionell bokhandel ute bland hyllorna, vilket skapade en ny roll som bokhandelschef. Detta skulle, enligt vd:n James Daunts egna ord, kräva en person ”med en bred uppsättning av färdigheter”.

Lösningen

 

Det stod klart från början att processen var tvungen att uppfylla ett antal mål, nämligen:

  • Objektivitet – Bedömningen var tvungen att ge varje kandidat en rättvis och lika möjlighet att visa sina förmågor i förhållande till den nya befattningen som bokhandelschef, samtidigt som den säkerställde en robust mätning av de överenskomna kriterierna.
  • Känslighet – Eftersom processen skulle påverka de inblandade och verksamheten som helhet var effektiv kommunikation av tillvägagångssättet av största vikt.
  • Effektivitet – Med cirka 500 berörda chefer var processen tvungen att implementeras snabbt för att minimera den operativa påverkan.

 


 

Våra konsulter pratade med ämnesexperter för att få en grundlig förståelse för den nya rollen, Waterstones miljö samt kraven och förväntningarna på bokhandelschefer i framtiden.

Vi designade sedan en serie skräddarsydda övningar i organisatoriska sammanhang, som kopierar Waterstones butiksmiljö och ger kandidaterna en realistisk förhandstitt på ansvaret och utmaningarna i den nya rollen. Olika metoder, inklusive ett webbseminarium, användes för att informera kandidaterna om processen innan bedömningscentret ägde rum.

Bedömningscentren tillhandahölls sedan på regional basis under en tvåveckorsperiod, med två center igång på varje plats per dag. Utvalda Waterstones-bedömare fick en komplett utbildning i beteendebedömningsprocessen och genom att arbeta tillsammans med våra konsulter säkerställde vi högkvalitativ bedömning i kombination med relevant verksamhetskontext. I slutet av varje dag skapades en slutlig poängmatris med viktiga styrkor och utvecklingsbehov för varje kandidat.

Resultaten

 

  • En analys av bedömningscentrets resultat gjorde att Waterstones kunde se att rätt personer hade valts ut.
  • Under en tvåveckorsperiod utvärderade vi 341 kandidater på 6 regionala platser med över 50 konsulter.
  • 82 % av de utsedda kandidaterna visade en medvetenhet om sitt lokala samhälle och sina kärnkunder, och arbetade för att se till att bokhandeln var anpassad till den lokala demografin.

Det är särskilt viktigt att vi gör detta eftersom våra chefer mer än någonsin tidigare kommer att vara centrala för vår förmåga att leverera effektiva bokhandlar. De beslut som definierar våra bokhandlars karaktär kommer att vara deras ansvar i den nya rollen. Waterstones framtid vilar i slutändan på den skicklighet och de ansträngningar som bokhandelsteamen utför i våra butiker och det ledarskap som de axlar.

James Daunt

Verkställande direktör