Waterstones

Assessment af boghandelschef

Waterstones omdømme er bygget på den viden og entusiasme, som findes hos deres 4.500 boghandlere, som elsker fantastiske bøger og er dedikerede til at finde de titler, som deres kunder ønsker. De stræber efter at skabe steder, hvor folk kan gå hen for at ose, nye læsere opmuntres, og boghandlere brænder for de bøger, de sælger.

Udfordringen

 

I 2013 påbegyndte Waterstones en virksomhedsdækkende konsultation med omkring 560 medarbejdere på ledelsesniveau, da de forberedte sig på en omstrukturering, der skulle understrege traditionel boghandel på butiksgulvet, og skabe en ny boghandelschefstilling, som ville, ifølge James Daunt, administrerende direktør, “have brug for forskellige færdigheder”.

Løsningen

 

Det var fra starten klart, at processen skulle opfylde en række mål, nemlig:

  • Objektivitet – assessmenten skulle give hver kandidat en retfærdig og lige mulighed for at demonstrere deres evner i forhold til den nye boghandelschefstilling, samtidig med at den sikrede en robust måling af de aftalte kriterier.
  • Sensitivitet – Da processen ville påvirke de involverede og virksomheden som helhed, var effektiv kommunikation af tilgangen altafgørende.
  • Effektivitet – Med omkring 500 mulige ledere, skulle processen implementeres hurtigt for at minimere driftspåvirkningen.

 


 

Vores konsulenter talte med fageksperter for at få en grundig forståelse af den nye stilling, Waterstones’ miljø samt kravene og forventningerne til boghandelscheferne i fremtiden.

Derefter udarbejdede vi en række skræddersyede øvelser iscenesat i den organisatoriske kontekst, der replikerede et Waterstones butiksmiljø og gav kandidaterne en realistisk forestilling om ansvar og udfordringer i den nye stilling. Forskellige metoder, herunder et webinar, blev brugt til at kommunikere processen til kandidater, før assessment centrene fandt sted.

Centrene blev derefter leveret på regional basis over en to-ugers periode med to centre, der kørte på hver lokation pr. dag. Udvalgte Waterstones-bedømmere var fuldt uddannede i adfærds assessmentprocessen, og ved at arbejde sammen med vores konsulenter sikrede vi en kombination af assessment af høj kvalitet kombineret med relevant virksomhedskontekst. I slutningen af hver dag blev der oprettet en endelig scoringsmatrix med nøglestyrker og udviklingsbehov for hver kandidat.

Resultaterne

 

  • En analyse af assessment centrets resultater gjorde det muligt for Waterstones at se, at de rigtige personer var blevet udvalgt.
  • I en periode på 2 uger vurderede vi 341 kandidater fordelt på seks regionale lokationer med over 50 konsulenter.
  • 82 % af de udpegede kandidater udviste en bevidsthed om deres lokalsamfund og kernekunder og arbejdede for at sikre, at boghandlen var tilpasset den lokale demografi.

Det er særligt vigtigt, at vi gør dette, fordi vores ledere mere end nogensinde før vil være centrale for vores evne til at levere effektive boghandler: de beslutninger, der definerer karakteren ved vores boghandler, vil tilfalde dem i den nye stilling. Waterstones fremtid hviler i sidste ende på færdighederne og indsatsen hos bogsælgerteamene i vores butikker og den ledelse, de har fået.

James Daunt

Administrerende direktør