Waterstones

Vurdering av bokhandelsjef

Omdømmet til Waterstones er bygget på kunnskapen og entusiasmen til de 4500 bokhandlerne deres som elsker gode bøker og streber etter å finne titlene kundene deres ser etter. De ønsker å skape steder hvor folk kan gå for å sjekke utvalget, der nye lesere kan oppmuntres og hvor bokhandlere er lidenskapelig opptatt av bøkene de selger.

Utfordringen

 

I 2013 startet Waterstones en selskapsomfattende konsultasjon med rundt 560 av lederne sine, for å forberede seg på en omorganisering som skulle legge vekt på tradisjonell bokhandel, og opprettet en ny bokhandelssjef-stilling, som i følge James Daunt (administrerende direktør) skulle «kreve flere ferdigheter».

Løsningen

 

Det var klart fra første stund at prosessen måtte oppfylle en rekke mål, nemlig:

  • Objektivitet – Vurderingen måtte gi hver kandidat en rettferdig og likestilt mulighet til å demonstrere evnene sine for den nye stillingen, samtidig som den sikret robust måling av de avtalte kriteriene.
  • Sensitivitet – Siden prosessen kom til å påvirke de involverte og virksomheten som helhet, var det avgjørende med at tilnærmingen ble effektivt kommunisert.
  • Effektivitet – Med rundt 500 ledere, måtte prosessen implementeres raskt for å minimere den operasjonelle påvirkningen.

 


 

Konsulentene våre snakket med fageksperter for å få en grundig forståelse av den nye stillingen, Waterstones miljø og kravene og forventningene for fremtidige bokhandelsledere.

Deretter designet vi en serie skreddersydde øvelser satt i organisasjonssammenheng, og gjenskapte et Waterstones-butikkmiljø som ga kandidatene en realistisk forhåndsvisning av ansvaret og utfordringene til den nye stillingen. Ulike metoder, inkludert et webinar, ble brukt for å kommunisere prosessen til kandidatene før vurderingssentrene ble opprettet.

Sentrene ble deretter opprettet på regional basis over en to uker lang periode med to sentre i drift på hvert sted per dag. Utvalgte Waterstones-vurderingspersoner ble fullt opplært i atferdsvurderingsprosessen, og ved å jobbe sammen med konsulentene våre sikret vi en kombinasjon av vurderinger av høy kvalitet og relevant forretningskontekst. På slutten av hver dag ble det opprettet en endelig poengberegningsmatrise med nøkkelstyrkene og utviklingsbehovene til hver kandidat.

Resultatene

 

  • En analyse av resultatene fra vurderingssentrene gjorde at Waterstones kunne se at de riktige personene hadde blitt valgt.
  • I løpet av en to uker lang periode vurderte vi 341 kandidater fordelt på seks regionale lokasjoner med over 50 konsulenter.
  • 82 % av de utnevnte kandidatene viste at de hadde kjennskap til lokalsamfunnet og kjernekundene, og at arbeidet for å sikre at bokhandelen var på linje med den lokale demografien.

Det er spesielt viktig at vi gjør dette fordi lederne våre nå har mye mer ansvar enn før for å levere effektive bokhandler: beslutningene som definerer bokhandlenes karakter hviler på dem i den nye stillingen deres. Fremtiden til Waterstones er til syvende og sist avhengig av dyktigheten og innsatsen til bokselgerteamene i butikkene og lederstillingene som er gitt dem.

James Daunt

Administrerende direktør