zoekopdracht

Waterstones

Assessment voor boekhandelmanagers

De reputatie van Waterstones is gebaseerd op de kennis en het enthousiasme van hun 4.500 boekhandelaars die van goede boeken houden en zich ervoor inzetten de door klanten gewenste titels te vinden. Zij trachten plaatsen te creëren waar mensen rustig boeken kunnen inkijken, waar nieuwe lezers worden aangemoedigd en waar boekhandelaars met passie boeken verkopen.

De uitdaging

 

In 2013 begon Waterstones met een bedrijfsbrede raadpleging van ongeveer 560 personeelsleden op managementniveau, met het oog op een herstructurering waarbij de nadruk zou liggen op traditionele boekverkoop in de winkel en waarbij de nieuwe functie van ‘boekhandelmanager’ zou worden gecreëerd. In deze functie zou “een beroep worden gedaan op andere vaardigheden”, aldus James Daunt, Managing Director.

De oplossing

 

Het was van meet af aan duidelijk dat het proces aan een aantal doelstellingen moest voldoen, namelijk:

  • Objectiviteit: bij het assessment moest elke kandidaat een eerlijke en gelijke kans krijgen om zijn/haar capaciteiten met betrekking tot de nieuwe functie van boekhandelmanager aan te tonen. Tegelijkertijd moesten de overeengekomen criteria op betrouwbare wijze worden gemeten.
  • Gevoeligheid: aangezien het proces gevolgen zou hebben voor de betrokkenen en voor het bedrijf in zijn geheel, was effectieve communicatie over de aanpak een must.
  • Efficiëntie: aangezien er ongeveer 500 managers moesten worden beoordeeld, moest het proces snel worden geïmplementeerd om de operationele impact tot een minimum te beperken.

 


 

Onze consultants spraken met materiedeskundigen om een grondig inzicht te krijgen in de nieuwe rol, de Waterstones-omgeving en de eisen en verwachtingen voor boekhandelmanagers in de toekomst.

Vervolgens ontwierpen wij een reeks oefeningen op maat die in de organisatorische context pasten, waarbij een Waterstones-winkelomgeving werd nagebootst en kandidaten een realistisch beeld kregen van de verantwoordelijkheden en uitdagingen van de nieuwe functie. Er werden diverse methoden, waaronder een webinar, gebruikt om het proces aan de kandidaten voor te leggen voordat de assessmentcentra werden ingericht.

De centra werden vervolgens gedurende een periode van twee weken op regionale basis ingericht, waarbij in elke vestiging twee centra per dag operationeel waren. De geselecteerde beoordelaars van Waterstones werden volledig opgeleid in het gedragsassessmentproces. Door samen te werken met onze consultants, zorgden wij voor een combinatie van een hoogwaardig assessment en een relevante bedrijfscontext. Aan het eind van elke dag werd voor elke kandidaat een matrix opgesteld met de belangrijkste sterke punten en ontwikkelingsbehoeften.

De resultaten

 

  • Aan de hand van een analyse van de resultaten van de assessmentcentra kon Waterstones zien dat de juiste mensen waren geselecteerd.
  • In een periode van twee weken beoordeelden we 341 kandidaten in zes regionale vestigingen met de hulp van meer dan 50 consultants.
  • 82% van de aangestelde kandidaten gaf blijk van bewustzijn van hun lokale gemeenschap en kernklanten, en trachtte ervoor te zorgen dat de boekhandel op de lokale demografie was afgestemd.

Het is bijzonder belangrijk dat wij dit doen, want onze managers zullen meer dan ooit tevoren centraal staan in ons vermogen om effectieve boekhandels te voorzien: de beslissingen die het karakter van onze boekhandels bepalen, zullen in de nieuwe functie op hun schouders rusten. De toekomst van Waterstones berust uiteindelijk op de vaardigheden en de inzet van de boekhandelteams in onze winkels en de leiding die zij krijgen.

James Daunt

Managing Director