Hvordan ledere kan fremme en inkluderende kultur på en hybrid arbeidsplass

Skrevet av Lindsay K. Beers, konsulent for organisasjonsutvikling, utviklingsløsninger

Hybridarbeid er ikke lenger et foreløpig tiltak; dataene viser tydelig at denne nye måten å jobbe på er kommet for å bli. I en undersøkelse fra oktober 2021 sa mer enn tre fjerdedeler av respondentene 1 globalt at de forventer at hybrid/fleksibelt arbeid vil være en standard praksis i deres organisasjoner i løpet av de neste tre årene.

Bedrifter og ledere blir fortsatt vant til å jobbe etter en hybrid timeplan. Til tross for de mange fordelene det gir, er det også utfordringer som kan påvirke en organisasjons effektivitet hvis de ikke blir adressert. Når det gjelder å fremme en inkluderende arbeidsplass, byr spesielt hybrid arbeid på noen unike hindringer og muligheter.

Den gode nyheten er at med intensjon og innsats er det mulig å skape en inkluderende arbeidsplass – selv når du har noen ansatte på kontoret og andre som jobber eksternt. La oss se på hvordan ledere i din organisasjon kan fremme inkludering i en hybrid kontekst.

Hva gjør en inkluderende kultur?

Start med sluttmålet i tankene. Hvordan ser, høres og føles den ønskede inkluderende kulturen ut i din organisasjon?

Kort sagt, en inkluderende bedriftskultur er en kultur der en mangfoldig arbeidsstyrke liker å jobbe effektivt og harmonisk sammen, og hver ansatt føler seg som et verdsatt medlem av teamet. Mangfold kan komme i mange former, inkludert ulik bakgrunn, demografi, personligheter, arbeidsstiler og mer.

Å skape en inkluderende bedriftskultur er en teaminnsats som involverer alle menneskene i organisasjonen din, men for å maksimere suksess, må den starte med seniorledelse og bli forkjempet ovenfra og ned.

Utfordringer og muligheter: Hvordan hybrid arbeid påvirker inkludering

Hybridarbeid har noen ulemper og noen fordeler når det gjelder å fremme en inkluderende kultur.

Utfordringer

Å utvikle og opprettholde en inkluderende kultur kan se litt annerledes ut i et hybridmiljø sammenlignet med et tradisjonelt kontormiljø, og disse forskjellene kan by på en utfordring for ledere hvis opplæring og erfaring er forankret i en personlig kontekst.

For eksempel krever forbindelsene som ofte dannes organisk i kontormiljøer mer intensjonalitet på en hybrid arbeidsplass. Å oppnå lignende forbindelser på en hybrid arbeidsplass krever vanligvis mer direkte innsats og strategi når det gjelder ansatte som samarbeider og bygger relasjoner med sine ledere og jevnaldrende.

Hybridarbeid kan også forstørre dynamikken innenfor og utenfor gruppen, noe som betyr at noen ansatte føler seg som verdsatte medlemmer av teamet mens andre føler seg som utenforstående hvis tilstedeværelse knapt føles eller verdsettes. I en hybrid sammenheng ser dette ofte ut som om eksterne ansatte føler at deres meninger og bidrag er mindre viktige enn de som jobber på kontoret.

Muligheter

Hybridarbeid gir også fordeler når det gjelder å fremme inkludering. For det første lar nye teknologiske evner til å engasjere og samarbeide på tvers av geografiske regioner talentnettet bli bredere, og tiltrekke seg en mer mangfoldig arbeidsstyrke .

Hybridarbeid kan også hjelpe ansatte til å nyte mer fleksibilitet og større velvære, noe som kan få dem til å føle seg godt støttet og styrket. I en undersøkelse fra 2021 var den mest populære holdningen blant globale ansatte til hybridarbeid at de trivdes. 2 Faktisk, i en undersøkelse fra 2022, identifiserte mer enn halvparten av globale ansatte fleksible tidsplaner og eksterne alternativer som kjerneegenskapene til deres ideelle jobb. 3

Kanskje en av de største fordelene med den økende overgangen til hybridarbeid er at utfordringene som ligger i denne nye dynamikken også er muligheter for bedrifter til å revurdere sin kultur og for ledere til å revurdere sin praksis for å skape en inkluderende kultur.

6 lederegenskaper som bidrar til en inkluderende kultur

Her er seks nøkkelegenskaper ledere på alle nivåer bør være oppmerksomme på og konsekvent demonstrere:

1. Vis empati for andre

I vår forskning sa mer enn halvparten av de ansatte at det å vise empati og medfølelse er en av de beste måtene ledere kan ha en positiv innvirkning på ansattes opplevelse. Å inkludere mennesker starter med å bry seg om dem og deres velvære. Dette er en nøkkelegenskap for en menneskesentrert leder, enten de leder et team på kontoret, helt eksternt eller hybrid.

2. Lær mer om andre

Motivasjonen for å lære om andre er nøkkelen fordi den hjelper ledere å ta seg tid til å lære mer om og bedre forstå sine ansatte. Å lære om andre kulturer og bakgrunner og lære hva som gjør hver enkelt av deres ansatte unike som individer, hjelper folk til å føle seg sett og forstått.

3. Bygg proaktivt relasjoner

Relasjonsbygging er kritisk uansett arbeidsmiljø, men det kan være vanskeligere for ledere av hybride team. Ledere må være forsettlige og proaktive når det gjelder måtene de fremmer relasjoner med sine ansatte på. Dette kan inkludere å øke konsistensen av eller å prioritere en-til-en-innsjekker, for eksempel.

4. Vær fleksibel i kommunikasjonstilnærminger

Vår forskning fant også at åpen og hyppig kommunikasjon er noe ansatte ( spesielt Gen Z-ansatte ) ønsker fra sine ledere. I et hybridmiljø må ledere være villige til å tilpasse seg og diversifisere måtene de kommuniserer med ansatte på. Dette kan inkludere en blanding av personlige og virtuelle møter, direktemeldinger, telefonsamtaler, e-poster – hva enn organisasjonen din anser som passende og passer med dine ansattes preferanser.

5. Rot ut ubevisst skjevhet

Ledere bør ofte teste sine antakelser og se etter ubevisste skjevheter slik at de kan korrigere dem. Som en bidragsyter til Harvard Business Review påpeker, betyr dette også å være åpen for tilbakemeldinger fra andre som kan være vanskelige å høre. 4 I tillegg til de tradisjonelle skjevhetene, må ledere også sørge for at de ikke utilsiktet diskriminerer eksterne ansatte.

6. Gå utenfor komfortsonen

Hvis en leder virkelig ønsker å fremme et inkluderende miljø, må de være villige til å gå utenfor komfortsonen. Dette kan for eksempel bety å bli med i et initiativ knyttet til mangfold, rettferdighet og inkludering (DEI), eller bare bygge relasjoner med ansatte som de deler mindre til felles med.

Hybride arbeidsplasser presenterer et nytt sett med bekymringer som fremhever viktigheten av hva det vil si å være en effektiv leder. Inkludering er bare en brikke i puslespillet.

Referanser:

1. https://cloud.google.com/blog/products/workspace/insights-from-our-global-hybrid-work-survey

2. https://www.statista.com/statistics/1248273/workers-hybrid-work-mindset-category/

3. https://www.statista.com/statistics/1307405/workers-ideal-qualities-job/

4. https://hbr.org/2022/02/are-you-aware-of-your-biases

Gjøre ledere i stand til å få til en fremtidssikker kulturendring

Fører lederne dine an på veien mot en positiv kulturendring?

Å gjennomføre endringer av organisasjonskultur er ikke en enkel oppgave, men det er avgjørende for organisasjoner med behov for å innføre mer fremtidssikre holdninger og verdier.

Å endre kulturen innebærer å endre dine medarbeideres hjerter og sinn. Ledere kan spille en sterk rolle i å informere, inspirere og sette sine ansatte i stand til å bidra til positive endringer.

I e-boken vår svarer vi på spørsmål som disse:

  • Nøyaktig hva er organisasjonskultur?
  • Hvorfor er kulturendring viktig?
  • Hvordan ser en fremtidssikker kultur ut?
Last ned nå
changing hearts and minds empowering leaders to drive future-proof culture change english cta ebook cover
Decoration