The Co-operative Group

Bedömningsövningar för nyutexaminerade

Utmaningen

The Co-operatives gamla övningar i bedömningscentret hade nått sitt förfallodatum. Och på grund av att de använts konsekvent i tre år i rad, stod det klart att en del av innehållet diskuterades på studentforum på nätet.  De behövde nya övningar för att möjliggöra identifiering av nyutexaminerade som uppfyllde riktpunkterna i deras ledarskapsramverk.  Den huvudsakliga utmaningen var att se till att dessa övningar på ett adekvat sätt återspeglade kulturen och verksamheten i The Co-operative som en etisk men ändå kommersiell organisation för att ge akademiker en realistisk förhandstitt på hur jobbet skulle kunna se ut.

Efter en prestationsgranskning av processen för nyutexaminerade som genomförts av oss granskade The Co-operative våra förslag och gillade särskilt vår metod för jobbanalys, som stöttade inkludering av kompetenser och övningsuppgifter. Denna grundliga analys gav en evidensbas för utbildningsdesign och inkludering av relevanta ledarskapsbeteenden.

Decoration

Lösningen

 

För att till fullo förstå kulturen för akademikerrollerna inom The Co-operative, och för att samla in bevis för att stötta utvecklingen av ytterligare indikatorer för vart och ett av dessa beteenden, undersökte vårt projektteam rollerna noggrant.

För att erbjuda ett kostnadseffektivt tillvägagångssätt och för att samla in värdefulla data tog denna informationsinsamling olika former, innan analyser genomfördes.  Vårt online-frågeformulär för jobbanalys gjorde det möjligt att samla in data från ett stort antal befintliga nyutexaminerade personer inom ramen för programmet. Detta för att vi skulle förstå vilka typer av uppgifter och aktiviteter de ägnar sig åt.  Detta delades ut till akademiker i olika stadier av det tvååriga programmet för att säkerställa en noggrann täckning av uppgifter under hela programmet.

Dessutom genomfördes en fokusgrupp med ett urval av The Co-operative-chefer som fungerar som linjechefer för tidigare och nuvarande akademiker. Under denna aktivitet utforskades uppgifter och effektiva/ineffektiva beteenden hos de nyutexaminerade personerna. Förutom analys av befintlig dokumentation och ramverket för ledarskapsbeteende möjliggjorde denna information identifiering av nyckelbeteenden, hur framgång ”ser ut” och idégenerering för de skräddarsydda övningarna i bedömningscentret.

The Co-operative var angelägna om att skapa två nya övningar för att ersätta deras befintliga gruppdebatt och fallstudie, som var utformade för att ge kandidaterna en intressant men affärsrelevant upplevelse när de använda bedömningscentret.  Av denna anledning designades en uppsättning av två ”dagar i livet-övningar”. Dessa utspelade sig i en bransch som liknade den som The Co-operative är verksam inom.  På så vis kunde båda övningarna innehålla samma varumärke och likheter i bakgrunden, för att verkligen återspegla ”en dag i livet-metod”.

Det var också viktigt att skapa en användarvänlig bedömarguide som gjorde det möjligt för bedömare att snabbt och på ett lämpligt, men ändå rättvist och konsekvent, sätt identifiera de effektiva och ineffektiva beteenden som kandidaterna uppvisar. Efter designen granskades övningarna fullständigt av The Co-operative så att de kunde ge återkoppling och eventuella ytterligare ändringar av innehåll, tajming, nivå och relevans.

Resultaten

 

The Co-operatives nya övningar var helt skräddarsydda för att säkerställa mätning av ledarskapsbeteenden, relevans för rollen och verksamheten samt för att ge kandidater möjlighet att visa upp de beteenden som krävs.  Genom att öka antalet specifika beteenden som ska mätas för varje ledarskapsbeteende erbjuder övningarna nu större överensstämmelse mellan bedömarnas betyg och ger därför giltiga resultat.

Ett av de centrala kraven som fastställdes under utredningsfasen var att på ett adekvat sätt återspegla The Co-operatives kultur och att visa att de, även om de är en etisk verksamhet, i grunden förblir en kommersiell organisation.  Detta mål har uppnåtts och projektet genomfördes för att passa in i The Co-operatives tidsplanering.

Eftersom vårt utbildningsprogram för nyutexaminerade personer handlar om att förse koncernen med framtida ledare är det viktigt att våra bedömningsövningar effektivt bedömer kandidater för att säkerställa att de har extremt goda kunskaper och färdigheter. Det som fick The Co-operative att välja Talogy som övningsleverantör var egentligen deras inställning till informationsinsamlingsstadiet i designprocessen. De utförde grundlig forskning, både med våra nuvarande nyutexaminerade personer och med linjechefer från hela koncernen, och de såg till att de hade en riktigt god förståelse för programmet. Detta var väldigt viktigt för oss.  Talogy har varit jättebra att arbeta med ända sedan de började utforma övningarna. Tracy har hållit regelbunden kontakt och reagerat snabbt på alla designändringar, kvaliteten på övningarna är utmärkt och återspeglar verkligen vår organisations värderingar – och allt detta levererades långt innan tidtabellen.

Rachel Rotherham

Chef för programmet för nyutexaminerade personer, The Co-operative Group