The Co-operative Group

Friske assessment-øvelser til nyuddannede

Udfordringen

The Co-operatives tidligere assessment centerøvelser var nået slutningen af deres holdbarhed, og som et resultat af at have været brugt konsekvent i tre år i træk stod det klart, at noget af indholdet var til diskussion i studenternetværk via netværksfora.  De havde brug for nye øvelser for at muliggøre identifikationen af nyuddannede, der nåede op på de benchmarks, der var sat i forhold til deres ledelsesramme.  Hovedudfordringen var at sikre, at disse øvelser i tilstrækkelig grad afspejlede The Co-operatives kultur og virksomhed som en etisk, men alligevel kommerciel organisation for at give nyuddannede en realistisk forsmag på jobbet.

Efter vi havde foretaget en præstationsvurdering af processen for nyuddannede, gennemgik The Co-operative vores forslag og kunne især lide vores tilgang til jobanalyse, som understøttede inklusion af kompetencer og øvelsesopgaver. Denne grundige analyse gav et evidensgrundlag for øvelsesdesign og inklusion af relevant ledelsesadfærd.

Decoration

Løsningen

 

Vores projektteam undersøgte grundigt stillingerne for nyuddannede i The Co-operative for fuldt ud at forstå kulturen i disse stillinger og for at indsamle beviser til at understøtte udviklingen af yderligere indikatorer for hver af disse adfærdsmønstre.

Denne informationsindsamling antog forskellige former forud for analyse for at tilbyde en omkostningseffektiv tilgang og for at indsamle rigelige data.  Vores online jobanalysespørgeskema gjorde det muligt at indsamle data fra et stort antal eksisterende nyuddannede i programmet for at forstå de typer opgaver og aktiviteter, de beskæftiger sig med.  Dette blev uddelt til nyuddannede på forskellige stadier af det toårige program for at sikre en grundig dækning af opgaver over hele linjen.

Derudover blev der gennemført en fokusgruppe med et udvalg af The Co-operative-ledere, der er linjeledere for tidligere og nuværende nyuddannede, hvorunder nyuddannedes opgaver og effektiv/ineffektiv adfærd blev udforsket. Udover analyse af eksisterende dokumentation og ledelsesadfærdsrammen gav disse informationer mulighed for identifikation af adfærd, af hvordan succes ‘så ud’ og idégenerering til de skræddersyede assessment centerøvelser.

The Co-operative var ivrige efter at skabe to nye øvelser til at erstatte deres eksisterende gruppedebat og casestudie, der var designet til at give kandidater en interessant, men virksomhedsrelevant oplevelse i løbet af assessment centeret.  Derfor blev der udarbejdet et sæt med to ‘dag i livet som’-øvelser, iscenesat i en branche, der er parallel med The Co-operative.  Dette gjorde det muligt for begge øvelser at indeholde den samme branding og ligheder i baggrunden for virkelig at afspejle en ‘dag i livet som’-tilgang.

Det var også vigtigt at skabe en brugervenlig bedømmervejledning, der gjorde det muligt for bedømmere hurtigt og passende, men retfærdigt og konsekvent, at identificere den effektive og ineffektive adfærd, som kandidater udviste. The Co-operative gennemgik efter udarbejdelse øvelserne fuldt ud, så de kunne give feedback og eventuelle yderligere ændringer af indhold, timings, niveau og relevans.

Resultaterne

 

The Co-operatives nye øvelser var fuldt ud skræddersyet til at sikre måling af ledelsesadfærd, relevans for stillingen og virksomheden og til at give kandidaterne mulighed for at demonstrere den påkrævede adfærd.  Ved at øge antallet af specifik adfærd, der skal måles for hver ledelsesadfærd, giver øvelserne nu større overensstemmelse mellem bedømmernes ratings og giver derfor velbegrundede resultater.

Et af de centrale krav, der blev opstillet under undersøgelsesfasen, var at afspejle kulturen i The Co-operative på passende vis og at demonstrere, at selvom de er en etisk virksomhed, er de stadig en kommerciel organisation.  Dette mål er nået, og projektet blev afsluttet til at passe ind i The Co-operatives tidsplaner.

Da vores program for nyuddannede handler om at give koncernen fremtidige ledere, er det afgørende, at vores assessmentøvelser effektivt vurderer kandidater for at sikre, at de er de bedste. Det, der fik The Co-operative til at vælge Talogy som øvelsesudbyder, var egentlig deres tilgang til informationsindsamlingsfasen i udarbejdelsesprocessen. De foretog grundig research både med vores nuværende nyuddannede såvel som linjeledere fra hele koncernen, og de sikrede, at de havde en rigtig god forståelse af programmet, hvilket er virkeligt vigtigt for os.  Fra de indledte udarbejdelsen af øvelserne har Talogy været fantastiske at arbejde sammen med. Tracy har holdt regelmæssig kontakt og reageret hurtigt på alle ændringer i udarbejdelsen; kvaliteten af øvelserne er fremragende og afspejler virkelig vores organisations værdier – og alt dette blev leveret langt før tidsplanen.

Rachel Rotherham

Chef for programmet for nyuddannede, The Co-operative Group