zoekopdracht

The Co-operative Group

Assessmentoefeningen voor pas afgestudeerden

De uitdaging

De bestaande oefeningen van The Co-operative in het Assessment Center gingen al een hele tijd mee. Ze zijn drie jaar na elkaar consistent gebruikt en blijkbaar werd bepaalde inhoud via netwerkfora in studentennetwerken besproken.  The Co-operative had behoefte aan nieuwe oefeningen om te kunnen vaststellen welke pas afgestudeerden de maatstaven voor hun managementkader behalen.  Bovenal moest ervoor worden gezorgd dat deze oefeningen de cultuur en de activiteiten van The Co-operative als een ethische, maar commerciële organisatie goed weerspiegelden, zodat pas afgestudeerden een realistisch voorsmaakje van hun werkgever kregen.

Na een door ons verrichte evaluatie van de prestaties van pas afgestudeerden, beoordeelde The Co-operative onze suggesties en was met name enthousiast over onze benadering van functieanalyse, waarin competenties en oefentaken zijn opgenomen. Deze grondige analyse leverde een bewijsbasis voor het ontwerp van oefeningen en de integratie van relevant managementgedrag.

Decoration

De oplossing

 

Om de cultuur van de functies voor pas afgestudeerden binnen The Co-operative volledig te begrijpen, en om bewijsmateriaal te verzamelen om aanvullende indicatoren voor elk van deze gedragingen te kunnen ontwikkelen, heeft ons projectteam de functies grondig onderzocht.

Om een rendabele aanpak te bieden en uitgebreide gegevens te verzamelen, nam deze informatieverzameling verschillende vormen aan, voorafgaand aan de analyse.  Met behulp van onze online vragenlijst voor functieanalyse konden gegevens worden verzameld van een groot aantal pas afgestudeerden van het programma. Dit biedt inzicht in het soort taken en activiteiten waarmee zij zich bezighouden.  Dit werd verdeeld onder de pas afgestudeerden in verschillende stadia van het tweejarige programma om een grondige dekking van de taken gedurende het gehele programma te verzekeren.

Daarnaast werd een focusgroep gehouden met een selectie van managers van The Co-operative die leiding geven aan voormalige pas afgestudeerden en huidige pas afgestudeerden. Tijdens deze focusgroep werden de taken en effectieve/ineffectieve gedragingen van pas afgestudeerden onderzocht. Naast de analyse van bestaande documentatie en het kader voor managementgedrag, konden aan de hand van deze informatie sleutelgedragingen in kaart worden gebracht, kon worden vastgelegd hoe succes ‘eruitzag’ en ontsproten ideeën voor de maatwerkoefeningen in het Assessment Center.

The Co-operative wilde graag twee nieuwe oefeningen creëren ter vervanging van hun bestaande groepsdebat en casestudy, die bedoeld waren om sollicitanten een interessante, maar zakelijk relevante ervaring te bieden in het Assessment Center.  Daarom werd een reeks van twee ‘een dag in het leven’-oefeningen opgesteld, die zich afspelen in een parallelle sector van The Co-operative.  Hierdoor hadden beide oefeningen dezelfde branding en overeenkomsten om echt een ‘een dag in het leven’-benadering te weerspiegelen.

Het was ook belangrijk om een gebruiksvriendelijke Gids voor beoordelaars te maken, waarmee beoordelaars snel en op de juiste manier, maar wel eerlijk en consequent, effectieve en ineffectieve gedragingen van sollicitanten konden identificeren. Na het ontwerp werden de oefeningen volledig herzien door The Co-operative, zodat zij feedback konden geven en eventuele aanvullende wijzigingen konden aanbrengen aan de inhoud, de timing, het niveau en de relevantie ervan.

De resultaten

 

De nieuwe oefeningen van The Co-operative zijn volledig op maat gemaakt om managementgedragingen te meten, relevant te zijn voor de functie en het bedrijf en sollicitanten de kans te bieden om het vereiste gedrag te laten zien.  Door voor elk van de managementgedragingen het aantal te meten specifieke gedragingen te verhogen, bieden de oefeningen nu een grotere consistentie voor beoordelingen van verschillende beoordelaars, en leveren ze dus geldige resultaten op.

Een van de belangrijkste eisen die tijdens de focusfase werd gesteld, was dat de cultuur van The Co-operative adequaat moest worden weerspiegeld en dat moest worden aangetoond dat zij weliswaar een ethisch bedrijf zijn, maar toch een commerciële organisatie blijven.  Deze doelstelling is bereikt en het project is voltooid binnen het tijdschema van The Co-operative.

Aangezien ons programma voor pas afgestudeerden er volledig op gericht is de groep te voorzien van toekomstige managers, is het van cruciaal belang dat onze assessmentoefeningen sollicitanten effectief beoordelen om er zeker van te zijn dat zij uitermate geschikt zijn. Wat de Co-operative ertoe bracht voor Talogy te kiezen om de oefeningen op te stellen, was echt hun aanpak van de informatieverzamelingsfase van het ontwerpproces. Ze deden grondig onderzoek, zowel bij onze huidige pas afgestudeerden als bij lijnmanagers uit de hele groep. Ook zorgden ze ervoor dat ze het programma goed begrepen, wat echt belangrijk is voor ons.  Sinds Talogy de oefeningen begon te ontwerpen, is de samenwerking met hen fantastisch verlopen. Tracy heeft regelmatig contact gehouden en snel gereageerd op alle ontwerpwijzigingen; de kwaliteit van de oefeningen is uitstekend en weerspiegelt echt de waarden van onze organisatie – en dit alles werd ruim op tijd geleverd.

Rachel Rotherham

Graduate Program Manager, The Co-operative Group