Lösningar för att stödja Magnets resa

Magnet-sjukhus har nöjdare sjuksköterskor och en bättre patientupplevelse

Magnet-programmet

 

Magnet Recognition Program® från American Nurses Credentialing Center är den mest prestigefyllda utmärkelsen en organisation kan få för omvårdnadsexpertis.

The Journey to Magnet Excellence påverkar kvalitet, service och bredare organisatoriska prestandamått. Magnet-sjukhus lockar sköterskor av toppklass, har nöjdare sjuksköterskor, lägre personalomsättning, större omvårdnadsautonomi och en bättre patientupplevelse.

Magnet-erkännandet är ett rigoröst, flerårigt åtagande och endast 8 % av amerikanska sjukhus får denna utmärkelse. Det är dock inte överraskande att sjukhus som anammar Talogys evidensbaserade strategi för att anställa sjuksköterskor är mycket mer benägna att uppnå detta viktiga erkännande. Mer än 25 % av sjukhusen som helt anammar denna metod har fått ett Magnet-erkännande. Det är tre gånger högre än riksgenomsnittet!

Hur Talogys sjukvårdslösningar ger stöd under resans gång

 

Kompetenserna som betyder något

Sjuksköterskor och sjuksköterskeledare på sjukhus som är ute på Magnet-resan fokuserar på en annan uppsättning nödvändiga beteendefärdigheter. De bryr sig om avancerade kompetenser inklusive autonomi, samarbete, kommunikation, emotionell intelligens, ledarskap, innovation och anpassningsförmåga. Vi bygger in dessa i rekryteringsprocessen och riktar in oss på kandidater med dessa färdigheter. Sjuksköterskor på sjukhus som inte jobbar mot Magnet tenderar att fokusera på mer grundläggande kompetenser som pålitlighet och ansvarsskyldighet. I dessa situationer stödjer vi ledarskapets vision att driva organisationen mot högre förväntningar.

Evidensbaserad anställning

Precis som sjuksköterskor ger vård baserad på objektiva data, forskning och bevis, kan sjukhus ta en liknande inställning till att anställa sjuksköterskor som kommer att stödja deras kultur. Forsknings- och valideringsstudier fortsätter att visa att detta tillvägagångssätt konsekvent identifierar sjuksköterskekandidater som kommer att lyckas och vilkas värderingar som ligger i linje med organisationens.

Identifiera och utveckla sjuksköterskechefer

Starkt, effektivt, transformerande ledarskap är kärnan i Magnets mission och resa. Talogys ledarskapsexpertis och verktyg hjälper organisationen att fokusera på rätt ledarskapsförmåga och anta ett medvetet tillvägagångssätt för att identifiera och utveckla sjuksköterskeledare på frontlinjen och på verkställande nivå.