Løsninger som støtter Magnets reise

Magnet-sykehusene har mer fornøyde sykepleiere og en bedre pasientopplevelse

Magnet-programmet

 

American Nurses Credentialing Center sitt Magnet Recognition Program® er den mest prestisjefylte utmerkelsen en organisasjon kan få for dyktig helsearbeid.

The Journey to Magnet Excellence påvirker kvalitet, service og bredere organisatoriske ytelsesmålinger. Magnet-sykehusene tiltrekker seg de dyktigste sykepleierne, har mer fornøyde sykepleiere, lavere gjennomtrekk av ansatte, er en mer selvstyrende helseenhet og har bedre pasientopplevelse.

Magnet-anerkjennelsen er en streng, flerårig oppgave, og bare 8 % av amerikanske sykehus oppnår denne utmerkelsen. Det er imidlertid mye større sannsynlighet for at sykehus som bruker Talogys evidensbaserte tilnærming til å ansette sykepleiere oppnår denne viktige anerkjennelsen, noe som ikke er særlig overraskende. Mer enn 25 % av sykehusene som fullt ut bruker denne metodikken, har fått Magnet-anerkjennelse. Det er mer enn tre ganger landsgjennomsnittet!

Slik støtter Talogys helsetjenester reisen

 

Kompetansene som betyr noe

Sykepleiere og ledere ved sykehus som er på Magnet-reisen, fokuserer på et annet sett med nødvendige atferdsferdigheter. De bryr seg om avansert kompetanse slik som selvstyre, samarbeid, kommunikasjon, emosjonell intelligens, ledelse, innovasjon og tilpasningsdyktighet. Vi innlemmer disse kompetansene i ansettelsesprosessen, og retter fokuset mot kandidater som har ferdighetene. Sykepleiere ved sykehus som ikke er Magnet-sertifiserte har en tendens til å fokusere på mer grunnleggende kompetanser, slik som pålitelighet og ansvarlighet. I disse situasjonene støtter vi ledelsens visjon om å presse organisasjonen mot høyere forventninger.

Evidensbasert ansettelse

Akkurat som at sykepleiere gir omsorg basert på objektive data, forskning og bevis, kan sykehus bruke en lignende tilnærming for å ansette sykepleiere som støtter kulturen deres. Forsknings- og valideringsstudier viser fortsatt at denne tilnærmingen konsekvent identifiserer sykepleierkandidater som kommer til å lykkes og som har verdier i tråd med organisasjonen.

Identifisering og utvikling av sykepleieledere

Sterkt, effektivt og transformerende lederskap er kjernen i Magnet-oppdraget og -reisen. Talogys lederkompetanse og verktøy hjelper organisasjonen med å fokusere på de riktige lederferdighetene og bevisst jobbe for å identifisere og utvikle sykepleieledere på frontlinje- og ledernivå.