zoekopdracht

De toekomst van werk: 6 manieren om mensgericht leiderschap te tonen

Geschreven door Dan Hughes, Directeur Internationale R&D

Talogy’s internationale onderzoek naar leiderschap heeft inzichten opgeleverd in hoe de verwachtingen van leiders zijn veranderd als gevolg van de pandemie, de impact van giftig leiderschapsgedrag op de ervaring van werknemers en de belangrijkste uitdagingen waarmee leiders de komende jaren waarschijnlijk te maken zullen krijgen. In deze blog onderzoeken we hoe effectief leiderschap er in de toekomst moet uitzien op basis van deze veranderende eisen en verwachtingen.

Mensgericht leiderschap in de praktijk

In het algemeen benadrukken de resultaten van de verschillende thema’s in ons onderzoek de noodzaak voor leiders om in de toekomst een meer mensgerichte aanpak te hanteren. Tegelijkertijd moeten leiders dit natuurlijk in evenwicht brengen met de noodzaak om organisatorische resultaten te leveren en, waar nodig, bedrijfstransformatie te stimuleren. Een belangrijk inzicht uit ons onderzoek was echter dat medewerkers en leiders aangaven dat het grotendeels dezelfde leiderschapsgedragingen zijn die zowel het behalen van resultaten als het creëren van een positieve werknemerservaring stimuleren.

Uit ons onderzoek kwamen zes belangrijke gedragingen naar voren waarop leiders zich moeten richten om meer mensgericht leiderschap te bieden. Deze zes gedragingen komen elk rechtstreeks tegemoet aan een kernbehoefte van werknemers op het werk.

 1. Mensen inspireren, motiveren en betrekken
 2. Veel werknemers zijn op zoek naar organisaties die een inspirerend doel en visie hebben waarmee ze zich via hun werk persoonlijk kunnen verbinden. Leiders moeten zich richten op het creëren van deze betekenis en dit doel voor werknemers – door hen een ‘waarom’ voor hun werk te geven en een duidelijke lijn aan te geven tussen wat ze doen en de algemene doelen van de organisatie.

  Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat betekenisvol werk sterk geassocieerd is met een hogere betrokkenheid, inzet en werktevredenheid van werknemers.

 3. Mensen in staat stellen om te leveren
 4. Nu meer teams functioneren als hybride teams of teams die op afstand werken, wordt het belangrijker dan ooit dat leiders hun medewerkers in staat stellen om de beste manier te vinden om de doelen van de organisatie te bereiken. Leiders moeten inzien dat de complexe problemen waarmee ze vandaag de dag worden geconfronteerd niet langer kunnen worden opgelost door de ‘heroïsche leider’ die altijd alle antwoorden heeft.

  Vanuit het perspectief van de werknemer is dit ook belangrijk omdat autonomie een fundamentele psychologische behoefte is. Uit onderzoek blijkt dat leiders met een autoriserende leiderschapsstijl meer kans hebben op positieve, gemotiveerde werknemers die beter presteren.

 5. Samenwerking, vertrouwen en respect bevorderen
 6. Voor organisaties die zijn overgestapt op een hybride en op afstand werkend model, creëert dit een uitdaging voor leiders als het gaat om het opbouwen en onderhouden van samenwerking. Leiders moeten de meest effectieve manieren vinden om teamgeest, verbondenheid en inclusie te bevorderen tussen teamleden die op afstand werken. Dit is belangrijk omdat het gevoel van verbondenheid een andere psychologische basisbehoefte is die helpt om intrinsieke motivatie op het werk te stimuleren.

  Daarnaast moeten leiders goed nadenken over welke activiteiten baat hebben bij persoonlijk werk en welke net zo effectief zijn in een externe omgeving. Zo kan virtuele communicatie creatieve activiteiten zoals het genereren van ideeën belemmeren.

 7. Authentieke leiderschapskarakteristieken laten zien
 8. Meer dan ooit wordt er gefocust op en verwacht van het karakter en de waarden van een leider. Open, authentiek en eerlijk zijn en een duidelijk moreel kompas tonen zijn essentiële ingrediënten om vertrouwen, loyaliteit en betrokkenheid op de werkplek op te bouwen. Leiders die zich onethisch gedragen, zoals liegen of mensen oneerlijk behandelen, verliezen snel hun geloofwaardigheid bij hun werknemers.

  De eigen integriteit en het gedrag van een leider zijn ook belangrijk voor het stellen van normen binnen de organisatie en het opbouwen van een ethische cultuur. Leiders moeten zichzelf verantwoordelijk houden voor het geven van het juiste voorbeeld aan hun medewerkers.

 9. Mensen coachen en ontwikkelen
 10. Om talent te behouden, moeten leiders proactief zoeken naar mogelijkheden om werknemers te helpen groeien en zich te ontwikkelen binnen hun organisatie. Mensen zullen zich eerder intrinsiek gemotiveerd voelen wanneer hun rol hen de kans biedt om hun competentie en meesterschap uit te bouwen – een derde psychologische basisbehoefte.

  Daarnaast zou effectieve coaching door leiders ook de individuele en teamprestaties moeten verbeteren. Leiders moeten regelmatig constructieve begeleiding en feedback geven om mensen te helpen voort te bouwen op hun persoonlijke sterke punten en hun ontwikkelingsgebieden te verbeteren.

 11. Empathie en medeleven tonen
 12. De pandemie versnelde de aandacht voor welzijn op de werkplek en leiders hebben een cruciale rol te spelen in het ondersteunen van positief welzijn voor hun werknemers. De meest effectieve leiders tijdens de pandemie herkenden de emotionele stress en angst van individuen en teams en toonden oprechte zorg en betrokkenheid bij hun uitdagingen.

  Leidinggeven met empathie en medeleven is belangrijk omdat, volgens een recent rapport van het Britse Chartered Institute for Personnel & Development, stress nog steeds een van de belangrijkste oorzaken is van afwezigheid op het werk, en de stijl van leidinggeven is geïdentificeerd als een van de meest voorkomende oorzaken van stress door werknemers.

Leiders klaarstomen voor succes in de toekomst

Op basis van ons onderzoek vormen deze zes eigenschappen de kern van effectief leiderschap, volgens zowel werknemers als leiders zelf. Elk van de zes eigenschappen ondersteunt een kernbehoefte die werknemers hebben in hun werk: het hebben van een doel en betekenis, autonomie, verbondenheid, vertrouwen, de mogelijkheid om zich te ontwikkelen en oprechte zorg voor hun welzijn. Voor veel leiders zal dit betekenen dat ze moeten nadenken, bijsturen en hun aanpak aanpassen om in de toekomst succesvol te zijn.

Leiders die deze consistent kunnen laten zien, zullen goed voorbereid zijn om in de toekomst een meer mensgerichte leiderschapsaanpak te bieden. Dit zal op zijn beurt leiders in staat stellen om de belangrijkste uitdagingen waarmee ze in de toekomst waarschijnlijk geconfronteerd zullen worden, het hoofd te bieden en duurzaam succes te behalen voor zowel hun organisatie als hun werknemers.

Om ons volledige onderzoeksrapport over ‘Leidinggeven in de toekomstige wereld van werk’ te lezen, kun je hier een exemplaar downloaden.