Minska personalomsättningen genom att anställa de bästa sjuksköterskorna

Förutsäg vilka sjuksköterskekandidater som kommer att bli framgångsrika och mindre benägna att säga upp sig

Utmaning

 

Ett av landets största njurvårdsföretag tillhandahåller omvårdnad på sjukhus, läkarmottagningar och i patienternas hem. De var frustrerade över att inte kunna förutse vilka sjuksköterskekandidater som skulle bli framgångsrika under rekryteringsprocessen. Samtidigt såg de en ökning av personalomsättningen bland sjuksköterskor. De insåg att deras förmåga att tillhandahålla högkvalitativ, patientcentrerad vård var direkt kopplad till kvaliteten på deras sjuksköterskor och vände sig till Talogys evidensbaserade rekryteringsmetod.

Lösning

  • Ett evidensbaserat rekryteringssystem samordnat med deras robusta varumärkesstrategi för omvårdnad.
  • Ett anpassat gallringsverktyg under ansökningsprocessen för att hjälpa de ansökande att identifiera sin ideala arbetsmiljö.
  • En skräddarsydd version av Talogys urvalslösning för vårdtjänster.
  • Bedömningsresultaten samordnas med ett strukturerat intervjuprogram.

Resultat

  • Det mest omedelbara och effektfulla resultatet var en minskning av personalomsättningen på 19 %, vilket skapade besparingar på 2,5 miljoner USD under första året.
  • En kriterierelaterad valideringsstudie som omfattade över 900 sjuksköterskor bekräftade att Talogys lösning för vårdtjänster framgångsrikt identifierade de bäst presterande sjuksköterskorna. Det var dubbelt så sannolikt att kandidater som klarade sig bra i bedömningen skulle klassas som högpresterande och bli befordrade.
  • Samtidigt var verktyget lika effektivt vad gäller att sålla bort dåligt presterande kandidater, då tre fjärdedelar av de som presterade dåligt på jobbet fick lägre betyg i bedömningen.