zoekopdracht

Leiderschapsassessment

Wat is een leiderschapsassessment?

Management is van cruciaal belang voor het succes van een organisatie. Een degelijk leiderschapsassessment is daarom van cruciaal belang om de beste mensen voor managementfuncties te helpen identificeren en hun voortdurende ontwikkeling te ondersteunen. Het selecteren en ontwikkelen van managers van topkwaliteit kan helpen om de organisatie vooruit te helpen, de efficiëntie te verbeteren, inspanningen en energie op elkaar af te stemmen en werknemers erbij te betrekken.

Leiderschapsassessment is een objectief proces dat wordt gebruikt om (1) de talenten of sterke punten en (2) de beperkingen of ontwikkelingsmogelijkheden van een persoon te toetsen aan de vereisten voor de functie. Het meetproces kan één assessment omvatten (bijv. persoonlijkheidsinventaris of 360°-vragenlijst) of een reeks verschillende assessments. Het kan worden gebruikt voor een reeks doeleinden, waaronder werving/selectie, ontwikkeling (van prestaties of potentieel), herstructurering en opvolgingsplanning.

Het proces begint gewoonlijk met het identificeren van de kerncompetenties of kenmerken die leiderschapssucces binnen een organisatie het best voorspellen. Dit gebeurt door middel van een functieanalyse, het beoordelen van competentiemodellen, het voorleggen van persoonlijkheidsvragenlijsten en/of het gebruik van oefeningen waarmee aspecten van de baan of functie worden gesimuleerd (bijvoorbeeld presentaties van bedrijfsanalyses of simulaties van vergaderingen met collega’s, directe ondergeschikten of klanten). Het assessmentproces wordt vervolgens zo opgezet dat de specifieke competenties en/of eigenschappen die het nauwst verband houden met succes, worden weerspiegeld en gemeten. Aan de hand van de inzichten die worden verkregen uit het assessment van de managementfunctie binnen een context, kunnen organisaties (en hun managers) begrijpen wat er nodig is om succesvol te zijn, hoe men het beste een sterke basis kan opbouwen en hoe men de prestaties kan verbeteren – zowel van het leiderschapsteam als van de organisatie.

Waarom is het belangrijk om managers te beoordelen en wat zijn de voordelen van het gebruik van leiderschapsassessments?

Het selecteren van de beste manager voor een functie is van cruciaal belang voor het succes van een organisatie. Omgekeerd kan het maken van de verkeerde managementkeuzes een organisatie duur komen te staan. Het uitvoeren van een objectief en grondig leiderschapsassessmentproces kan er dan ook toe bijdragen dat de beste mensen worden geselecteerd voor cruciale leiderschapsfuncties, wat uiteindelijk leidt tot betere prestaties, betrokken werknemers en een hogere winstgevendheid (of een grotere impact).

Een kwalitatief hoogstaand leiderschapsassessmentproces kan een aantal voordelen opleveren voor zowel de organisatie als de personen die aan het proces deelnemen. Effectieve managers helpen bijvoorbeeld het moreel te verbeteren, resultaten te behalen, verandering in goede banen te leiden, werknemers te betrekken, de missie uit te voeren, de productiviteit te verhogen en de visie te verwezenlijken. Door middel van een effectief leiderschapsassessment kan de organisatie een beter beeld krijgen van het soort leiderschapsvaardigheden en ontwikkelingsgebieden waarover managers beschikken, en kunnen mogelijkheden voor bijscholing worden opgespoord. Vanuit een individueel perspectief kan deelname aan een leiderschapsassessment helpen om het zelfbewustzijn te vergroten. Dat helpt om de belangrijkste ontwikkelingsbehoeften (en mogelijke hindernissen) te identificeren, zinvolle gedragsverandering te begeleiden en prestaties te verbeteren. Bij werving geeft een grondig assessmentproces de betrokkene bovendien een waardevol inzicht in de functie en de organisatie. Ook geeft het vertrouwen in het vermogen om in de functie te slagen.

Wat belangrijk is, is dat, wanneer er meerdere kandidaten zijn voor managementposities, een degelijk assessmentproces een consistente en eerlijke aanpak biedt en ook aangeeft wat de organisatie van de manager verwacht. Een degelijk assessmentproces helpt niet alleen managementsucces te voorspellen, maar kan ook helpen managementverwachtingen over te brengen aan de assessmentdeelnemers. Voornamelijk wanneer het assessmentproces wordt gebruikt voor ontwikkeling, krijgen de deelnemers feedback over wat wordt gemeten, hoe zij hebben gepresteerd en hoe zij zich kunnen ontwikkelen.

Wat is het verschil tussen leiderschapsassessment en directieassessment?

Leiderschapsassessment en directieassessment verwijzen beide naar een proces dat wordt gebruikt om te meten of iemand geschikt is voor een leiderschapsfunctie. Leiderschapsassessment is de bredere term en kan worden gebruikt om te verwijzen naar een breed scala van functies, van een beloftevolle medewerker tot een senior manager. Directieassessment heeft alleen betrekking op senior management en functies met het woord ‘Chief’ in de functietitel.

talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

Zijn er verschillende niveaus van leiderschapsassessment?

Leiderschapsassessments kunnen worden uitgevoerd voor een groot aantal verschillende leiderschapsniveaus, bijvoorbeeld voor supervisors, middenmanagers of senior managers. Bij het ontwerpen van een assessmentproces moet ervoor worden gezorgd dat het op het niveau van de managementfunctie is afgestemd. Er moet voor worden gezorgd dat er voldoende uitdaging is voor degenen die aan het assessmentproces deelnemen, maar ook dat het niet is ontwikkeld op een niveau dat de vereiste capaciteiten voor dat leiderschapsniveau te boven gaat. Door een grondige functieanalyse uit te voeren bij het ontwerpen van het leiderschapsassessment, kun je ervoor zorgen dat je de juiste aspecten meet voor de specifieke functie op het juiste niveau van leiderschapsverwachtingen.

talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

Kunnen leiderschapsassessments virtueel worden uitgevoerd?

Ja, door gebruik te maken van technologie is het mogelijk om leiderschapsassessments virtueel uit te voeren. Veel persoonlijkheidsvragenlijsten kunnen online worden ingevuld en gesprekken kunnen op afstand worden gevoerd via virtuele vergaderplatformen. Er bestaan ook assessmentplatformen waar managers virtueel in plaats van in persoon een reeks simulatie-oefeningen kunnen doen, zoals rollenspellen en bedrijfsanalyseoefeningen.

Het uitvoeren van assessments op afstand kan zeer nuttig zijn voor wereldwijd opererende bedrijven, omdat meerdere kandidaten/managers tegelijkertijd kunnen worden beoordeeld, ongeacht waar ze zich bevinden. Het is ook een zeer realistische ervaring voor degenen die virtueel moeten werken. Ook kunnen mensen uit verschillende culturen en met verschillende achtergronden worden samengebracht.

talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

Wat gebeurt er na een leiderschapsassessment?

Wat er na een leiderschapsassessment gebeurt, varieert naargelang het doel van een leiderschapsassessment. Als het assessment bijvoorbeeld voor selectiedoeleinden is uitgevoerd, kan de beste kandidaat in de functie worden aangesteld. Als het assessment is uitgevoerd in het kader van een assessment van potentieel, kunnen succesvolle personen vervolgens worden uitgenodigd om deel te nemen aan een leiderschapsprogramma voor beloftevolle kandidaten. Ten slotte, als het assessment is afgenomen om de ontwikkeling te ondersteunen, kan elke deelnemer worden ingeschreven in een programma voor leiderschapsontwikkeling en/of aan een coach worden toegewezen. Het is sowieso aanbevolen om de deelnemers aan een leiderschapsassessment na het assessment feedback te geven. Dit stelt hen in staat na te denken over het proces, hun sterke punten en ontwikkelpunten in kaart te brengen, en te overwegen hoe zij de informatie kunnen gebruiken om verder te groeien als managers voor de toekomst.

In de meeste gevallen wordt na het assessmentproces een schriftelijk leiderschapsassessmentrapport opgesteld. Hierin wordt een samenvatting gegeven van de prestaties van de deelnemer aan het assessment. Dit rapport helpt de organisatie bij het nemen van leiderschapsbeslissingen en het helpt de persoon na te denken over zijn sterke punten en ontwikkelpunten als manager.

talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

Ontdek hoe Talogy jouw organisatie kan helpen bij het beoordelen en werven van de beste managers

Neem contact op