zoekopdracht

Wat is de ontwikkeling van medewerkers?

Wat is werknemersontwikkeling?

Het is het proces waarin de werkgever en de werknemer(s) gezamenlijk deelnemen aan leermogelijkheden om nieuwe of bestaande vaardigheden, gedragingen en benaderingen te ontwikkelen. Ontwikkeling kan plaatsvinden in de functie zelf, klassikaal of virtueel, via coaching, formeel leren of door gewoon te lezen of deel te nemen aan een actie-leergroep. Ontwikkeling neemt vele vormen aan en kan verband houden met het verbeteren van de prestaties in de functie of met het voorbereiden van werknemers op toekomstige functies of toekomstige veranderingen.

talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

Training en ontwikkeling vs. leren en ontwikkeling

Training en ontwikkeling omvat opleidingsactiviteiten binnen een bedrijf die zijn opgezet om kennis en vaardigheden voor een specifieke functie of voor toekomstige functies bij te brengen of uit te breiden. Het kan ook worden verstrekt om organisatorische verandering of groei te ondersteunen.

Leren en ontwikkeling is een systematisch proces om de bekwaamheid van werknemers op te bouwen en bedrijfsresultaten te stimuleren. Deze vorm van ontwikkeling is gericht op het verwerven van kennis, vaardigheden en houdingen om de ontbrekende vaardigheden van werknemers en teams te ontwikkelen. Het doel is een leercultuur te creëren om te voorzien in de huidige en toekomstige capaciteitsbehoeften van de organisatie. Denk hierbij aan: onboarding, ontwikkeling van soft skills of training in teamverband.

Het effect van werknemersontwikkeling op prestaties en productiviteit

Werknemersontwikkeling kan de betrokkenheid vergroten, de productiviteit verhogen en leiden tot grotere loyaliteit en personeelsbehoud. Door te investeren in professionele ontwikkeling, rusten organisaties hun werknemers uit voor succes, bereiden ze hen voor op nieuwe uitdagingen en moedigen ze hen aan om innovatieve oplossingen te verkennen.

Wanneer organisaties investeren in werknemersontwikkeling, vinden zij allerhande taken, opdrachten en projecten vaak betekenisvoller en relevanter. Als gevolg daarvan zullen werknemers zich waarschijnlijk meer betrokken voelen en meer vertrouwen hebben in de resultaten van hun inspanningen. Op hun beurt zullen zij wellicht meer geneigd zijn hun collega’s te steunen bij het nastreven van ontwikkelingsdoelen en het ondernemen van leeractiviteiten.

Hoe bepaal ik de sleutelgebieden voor werknemersontwikkeling?

Tools zoals 360-graden enquêtes en assessments kunnen worden gebruikt om belangrijke ontwikkelingsgebieden voor werknemers in kaart te brengen. Op groepsniveau dient er rekening gehouden te worden met relevante kennis of vaardigheden om zowel persoonlijke als teamdoelstellingen te ontwikkelen. Vanuit een individueel gezichtspunt dient de focus te liggen op professionele ambities en prioriteiten in het ontwikkelen van vaardigheden die vooruitgang in de functie of loopbaan kunnen bevorderen.

Bewezen manieren om werknemersontwikkeling te verbeteren

Werknemersontwikkeling begint met het aanbieden van onboarding en leermogelijkheden vanaf de eerste dag op de werkvloer. Het is ook nuttig om managers te motiveren en hen te leren hoe zij effectieve coaches kunnen worden om een ondersteunende leeromgeving te bevorderen. Door functieoverschrijdende samenwerking te bevorderen, kun je het delen van informatie in de hand werken en interpersoonlijke relaties verbeteren. Door een evenwicht te bieden tussen de ontwikkeling van technische vaardigheden en soft skills, kunnen zowel individuele als collectieve bijdragen worden aangemoedigd.

  • Hoe stel je een werknemersontwikkelingsplan op?

    Als je een werknemersontwikkelingsplan opstelt, richt je dan op wat belangrijk is door duidelijke doelstellingen te bepalen en gebruik datagestuurde methoden (zoals assessments) om de ontwikkelingsbehoeften te bepalen. Identificeer relevante leerstappen en hulpmiddelen, en zorg ervoor dat er voldoende tijd wordt uitgetrokken voor ontwikkelingsactiviteiten. Bied mogelijkheden voor peer-to-peer interactie en het uitdiepen van de leerstof om de leerstof in te prenten. Bepaal specifieke maatstaven voor succes om de vooruitgang te evalueren.

  • Veelvoorkomende vormen van werknemersontwikkeling

    Activiteiten voor werknemersontwikkeling variëren van eenmalige opleidingsevenementen tot uitgebreide leer- en ontwikkelingsprogramma’s. Gangbare activiteiten zijn klassikale instructie, e-learning, certificeringen, coaching, virtuele cursussen onder leiding van een instructeur en opleiding op de werkplek.

  • Essentiële elementen van een doeltreffend werknemersontwikkelingsplan

    Een doeltreffend ontwikkelingsplan omvat de voortdurende ontwikkeling van de capaciteiten van de werknemers, een op waarden gebaseerde leercultuur die de nadruk legt op gemeenschapszin, en middelen om de werknemers te motiveren en ertoe aan te zetten zich in hun functie te ontwikkelen en hun carrière uit te bouwen. De voordelen van een dergelijke strategie zijn onder meer het aantrekken en behouden van toptalent, en meer innovatie, prestaties en productiviteit.

Ontdek hoe Talogy jouw organisatie kan helpen bij het optimaliseren van effectieve werknemersontwikkeling

Neem contact op