zoekopdracht

Kandidaatervaring en -betrokkenheid

Wat is kandidaatervaring en -betrokkenheid?

De kandidaatervaring is een brede term die wordt gebruikt om te omschrijven hoe kandidaten reageren op alle verplichtingen, assessments en interacties die ze tijdens het wervingsproces tegenkomen. Het bekijken van de kandidaatervaring tijdens het hele wervingstraject is belangrijk omdat het van invloed kan zijn op de betrokkenheid van de kandidaat tijdens het proces, de algemene indruk van het bedrijf, de waarschijnlijkheid dat hij/zij publiekelijk feedback deelt, de intentie om een contractaanbieding te accepteren, en nog veel meer.

Waarom is de kandidaatervaring en -betrokkenheid belangrijk?

De kandidaatervaring is belangrijk omdat deze een directe invloed kan hebben op de houding, de intenties en het gedrag van de kandidaat. De kandidaatervaring is altijd belangrijk, maar is des te belangrijker wanneer er een groot aantal vacatures is en maar weinig kandidaten. Een positieve kandidaatervaring kan meer sollicitanten aanmoedigen om te solliciteren, het hele selectieproces te doorlopen en uiteindelijk een contractaanbieding te accepteren.

Waar in het wervingsproces kan de kandidaatervaring worden verbeterd?

De kandidaatervaring kan in veel fases van het selectieproces worden verbeterd. Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

  • schrap overbodige of niet-relevante vragen in het sollicitatieproces
  • hanteer een aanvaardbare lengte voor het assessment (30-50 minuten)
  • zorg dat er contactmomenten zijn tijdens het proces om met de kandidaat te communiceren
  • geef hen feedback over waar ze staan in het proces, en geef duidelijke verwachtingen over wat er daarna kan gebeuren en wanneer
  • maak de ervaring boeiend door gebruik te maken van moderne technologie en interactieve stappen
  • pak sollicitatiegesprekken op consequente wijze aan, wat onder meer inhoudt dat je als interviewer voorbereid en goed geïnformeerd bent over de kandidaat.

Dit zijn maar een paar voorbeelden, maar hieruit blijkt duidelijk dat de kandidaatervaring over de hele linie van het wervingsproces kan worden verbeterd.

talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

Percepties van rechtvaardigheid en eerlijkheid zijn bepalend voor de kandidaatervaring. Het is dan ook zeer belangrijk dat hiermee rekening wordt gehouden.

Kan er ooit te veel aandacht worden besteed aan de kandidaatervaring?

 

Een uitdaging waarmee bedrijven te maken kunnen krijgen is dat ze, in hun streven naar een geweldige kandidaatervaring, het uiteindelijke doel van het selectieproces uit het oog kunnen verliezen: het verzamelen van objectieve, voor de functie relevante en betrouwbare gegevens om een accuraat beeld te krijgen van de geschiktheid van de kandidaat voor de functie. Een bedrijf kan bijvoorbeeld trachten de wervingsprocedure en assessments in te korten, maar daardoor niet alle benodigde nauwkeurige informatie verzamelen. Dit kan leiden tot onnauwkeurige beslissingen over een kandidaat. Organisaties moeten een evenwicht vinden tussen de kandidaatervaring en de meting, zodat beide partijen goed geïnformeerd en met een positief gevoel uit het proces komen. Het is belangrijk dat je je bij het verbeteren van jouw proces richt op alle aspecten die van invloed kunnen zijn op de kandidaatervaring, en niet slechts op één aspect.

Speelt de leeftijd van een kandidaat mee wat de ervaring en betrokkenheid betreft?

Over het algemeen hechten alle generaties belang aan eerlijkheid en rechtvaardigheid, wat de sleutel is tot een goede kandidaatervaring. Uit ons onderzoek blijkt echter dat er kleine generatieverschillen kunnen bestaan in de manier waarop mensen reageren op diverse elementen van het assessmentproces. In vergelijking met millennials (geboren tussen 1981-1996) hecht Generatie Z (geboren in/na 1997) minder waarde aan boeiende ervaringen, zijn ze minder enthousiast over tests met audio-/visuele componenten, staan ze sceptischer tegenover gamified assessments en geven ze de voorkeur aan kortere assessments (ongeveer 42 minuten in vergelijking met 49 minuten). Deze bevindingen staven het idee dat we kwaliteitsmeting niet mogen opofferen in ruil voor hippe moderne tools.

talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

Wat is de ideale tijdsduur van een kandidaatassessment?

Recruiters, talentscouts en andere betrokkenen zeggen dat assessments kort moeten zijn. Wij zijn het ermee eens: om de kandidaatervaring te verbeteren, moeten assessments kort zijn. Kort hoeft echter niet onder de 30 minuten te zijn. Uit ons onderzoek onder de kandidaten is gebleken dat de ideale lengte van een assessment tussen 30 en 50 minuten ligt. Waarom? Kandidaten willen hun vaardigheden en bekwaamheden kunnen aantonen. Een assessment van 15 minuten biedt kandidaten misschien niet voldoende kans om het bedrijf te laten zien waartoe zij in staat zijn. Ook onze gegevens over de voltooiing van het assessment bevestigen dit. Kandidaten zullen net zo goed een assessment van 60 minuten als een assessment van 20 minuten voltooien. Korter is dus niet altijd beter om de kandidaatervaring te verbeteren.

talogy-talent-management-transparent-placeholder-image
Decoration

Ontdek hoe Talogy jouw organisatie kan helpen een boeiende en geslaagde assessmentervaring voor kandidaten te creëren

Neem contact op