first direct

Utveckling av de främsta teamen för att möjliggöra förändring

Utmaningen

 

first direct är allmänt erkänt som den bästa banken vad gäller kundservice och låg i topp i Customer and Markets Authoritys tabeller över kundservice för 2018. Som ett resultat är verksamheten inne i en period av tillväxt och förändring, man expanderar till icke-traditionella marknader och utvecklar sin digitala kompetens.

När de kontaktade Talogy hade first direct ett nybildat ledningsteam som snabbt behövde etablera nya och effektiva sätt att leda och arbeta tillsammans. Det var viktigt för first direct att få med sig alla sina medarbetare på förändringsresan, och arbete med emotionell intelligens identifierades som avgörande för att lyckas med detta.

Lösningen

 

Vi skapade ett skräddarsytt teamutvecklingsprogram som omfattade diagnostik, individuell coachning och främjande seminarier. Talogys emotionella intelligensprofil och Leadership Climate Indicator användes för att göra det möjligt för ledare att:

  • utveckla sin emotionella intelligens för att engagera och leda sina team genom förändringen framgångsrikt
  • arbeta tillsammans och effektivt som ett team
  • utmana varandra och sina team att främja hög prestation
  • vara ”positiva agitatorer”, anamma och möjliggöra ett tillväxttänkande.

Resultaten

 

Ledningsteamet upplevde förbättringar i relationer och hälsosammare sätt att arbeta, särskilt när de hanterade utmanande situationer som tvetydighet, med prioritet på spänningar och konflikter. Utöver smidigare processer, ökad självmedvetenhet och förbättrad ledning har ledargruppen och deras team sett konsekvent bättre resultat.

Dessutom har deltagare i utvecklingsprogrammet blivit förespråkare för organisationens förändringsresa. Företaget överträffar alla sina tillväxtmål och är på god väg att förverkliga den digitala strategin. Begreppen inom emotionell intelligens håller på att spridas nedåt, för att vikten av emotionell intelligens ska införlivas helt och hållet i verksamheten.

Talogy skapade en säker miljö där vi kunde utforska nuvarande sätt att arbeta. De uppmuntrade oss att utmana oss själva och varandra för att främja större teamsamarbete och effektivitet och gå framåt på ett mycket verkligt och påtagligt sätt.

Rachel McNee

HR-chef, first direct