Bedömning av ansökande vid USA:s gränspolis

Teknologiskt drivna bedömningslösningar

USA:s gränspolis (U.S. Customs and Border Protection, CBP) inrättades 2003 med uppdraget att skydda Amerikas gränser. CBP:s främsta uppdrag är att skydda allmänheten från farliga människor och material samtidigt som landets globala ekonomiska konkurrenskraft förbättras genom att legitim handel och legitima resor möjliggörs. En vanlig dag välkomnar CBP nästan en miljon besökare, kontrollerar mer än 67 000 fraktcontainrar, griper mer än 1 100 personer och beslagtar nästan 6 ton olagliga droger.  Årligen underlättar CBP i genomsnitt mer än 3 biljoner dollar i legitim handel samtidigt som USA:s handelslagar upprätthålls.

Kundutmaning

 

CBP:s personalkontor ansvarar för utvecklingen och implementeringen av bedömningar för urval på ingångsnivå och främjande av dess uppdragskritiska yrken, inklusive gränspatrullagenter (BPA) och tull- och gränsskyddstjänstemän (CBPO).

CBP var på jakt efter en omfattande testlösning för att automatisera sina egna bedömningar och administrera bedömningspaketen via ett rikstäckande testcenternätverk. Denna process stöttar CBP i dess uppdrag att anställa de bästa agenterna och tjänstemännen som en del av urvalsprocessen. Dessutom letade de efter en leverantör som erbjöd en säker och mycket funktionell bedömningsplattform som uppfyller de DHS-standarder (Department of Homeland Security) som är obligatoriska för ett sådant åtagande.

”Talogy förstår behovet av att erbjuda en säker, flexibel, heltäckande bedömningslösning i kombination med konsekvent ledning och stöd för detta verksamhetskritiska program. Vårt mål är att erbjuda CBP:s kandidater en fantastisk upplevelse och bygga vidare på framgången för vårt löpande partnerskap med CBP.”

David Annunziata

SVP, Federal Solutions Talogy

Lösning

 

Talogy valdes ut som partner för detta initiativ, inte bara för att Talogys True Talent™-bedömningsplattform uppfyller DHS:s säkerhetsstandarder och möjliggör distribution av olika väldigt anpassningsbara, multimodala bedömningar via en komplett plattform, utan även för att Talogy har en lång, framgångsrik historia med många anmärkningsvärda byråer och deras respektive uppdragskritiska program.

Tillsammans med CBP har Talogy utvecklat programmet Online Applicant Competency Assessment (COACA) som utgör ryggraden i urvalsprocesserna för gränspatrullagenter och CBP-tjänstemän. Talogy anpassade sin Federal Enterprise-plattform för att uppfylla programmets nuvarande och framtida behov och använder sitt nationella nätverk av testcenter för att erbjuda ett multimodalt bedömningsprogram med avancerad bedömningsfunktion:

  • Talogys Computer Adaptive Test Engine
  • Bridge2, Talogys Remote Proctoring-lösning 

 

Alla bedömningssteg för respektive roller administreras via Talogys True Talent™-bedömningsplattform och processen hanteras enkelt av CBP.

 

Lösningen ger CBP optimal visibility i processen och erbjuder enhanced reporting facilities

Resultat

 

COACA-lösningen och programmet togs i drift i mars 2021 och bearbetade framgångsrikt kandidater till gränspatrullagenter och CBP-tjänstemän under assessmentprocessen för ansökande. COACA-lösningen ger CBP optimal insyn i processen och erbjuder förbättrade rapporteringsmöjligheter. Dessutom omfattar lösningen frekvent och direkt kommunikation med Talogy.